Home Zahraničí Poznámky k »tranzitní« cestě Cchaj Jing-wen přes USA

Poznámky k »tranzitní« cestě Cchaj Jing-wen přes USA

FOTO - CRI

Mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí (MZV) pronesl několik připomínek týkající se »tranzitní« cesty tchajwanské vůdkyně Cchaj Jing-wen přes Spojené státy.

»V posledních dnech, v neúctě k vážným prohlášením a opakovaným varováním Číny, Spojené státy tvrdošíjně povolily ‚tranzitní‘ cestu Cchaj Jing-wen přes Spojené státy a vysoce sledovanou schůzku mezi Tsai a předsedou Sněmovny reprezentantů USA Kevinem McCarthym, třetím nejvyšším úředníkem vlády USA. Umožnily také americkým úředníkům a členům Kongresu kontakt s Tsai a poskytly Tsai platformu k separatistickým poznámkám usilujícím o ‚nezávislost Tchaj-wanu‘,« uvedl mluvčí.

Podstatou je, že Spojené státy se domluvily s tchajwanskými úřady a pod záminkou »tranzitu« umožnily separatistům usilujícím o »nezávislost Tchaj-wanu« provádět politické aktivity na území USA, zapojit se do oficiální interakce mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem a zvýšit praktické vztahy mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem.

»Takové činy vážně porušily zásadu jedné Číny a ustanovení tří čínsko-amerických společných komuniké, vážně narušily suverenitu a územní celistvost Číny a vyslaly vážné špatné signály separatistickým silám za ‚nezávislost Tchaj-wanu‘. Čína tyto činy rozhodně odmítá a důrazně je odsuzuje,« dodal mluvčí.

Princip jedné Číny je podle něj univerzálním konsensem mezinárodního společenství a základní normou v mezinárodních vztazích a představuje předpoklad a základ pro navázání a rozvoj diplomatických vztahů mezi Čínou a Spojenými státy. Ve třech čínsko-amerických společných komuniké se Spojené státy jednoznačně zavázaly udržovat s Tchaj-wanem neoficiální vztahy.

Spojené státy se však po dlouhou dobu tvrdošíjně drží strategie »využít Tchaj-wan k omezování Číny« a porušují závazky, které přijaly. Neúnavně zpochybňují spodní krajní mez a provokují v záležitostech, jako je oficiální interakce s Tchaj-wanem, prodej zbraní Tchaj-wanu a tajná vojenská dohoda s Tchaj-wanem, stejně jako pomáhají Tchaj-wanu rozšířit jeho takzvaný »mezinárodní prostor« a neustále překrucují princip jedné Číny.

Cchaj Jing-wen od nástupu do úřadu odmítá uznat Konsensus z roku 1992, který ztělesňuje princip jedné Číny; umožňuje, podporuje a prosazuje na ostrově různé druhy separatistických slov a činů usilujících o »nezávislost Tchaj-wanu«; a pod různými záminkami prosazuje postupnou »nezávislost«. V důsledku toho jsou vztahy přes Tchajwanskou úžinu vážně napjaté.

Tchajwanská otázka je v samém jádru klíčových zájmů Číny a první krajní mezí, která nesmí být ve vztazích mezi Čínou a Spojenými státy překročena. »Nezávislost Tchaj-wanu« je naprosto neslučitelná s mírem a stabilitou v Tchajwanském průlivu a je to slepá cesta. V reakci na vážně chybné tajné dohody mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem přijme Čína rozhodná a účinná opatření k ochraně národní suverenity a územní celistvosti.

»Znovu vyzýváme Spojené státy, aby se řídily zásadou jedné Číny a ustanoveními tří čínsko-amerických společných komuniké, jednaly podle svého závazku nepodporovat ‚nezávislost Tchaj-wanu‘ nebo ‚dvě Číny‘ nebo ‚jednu Čínu a jeden Tchaj-wan‘, okamžitě ukončily všechny formy oficiální interakce s Tchaj-wanem, přestaly zlepšovat své praktické výměny s Tchaj-wanem, přestaly vytvářet napětí v Tchajwanském průlivu, přestaly používat Tchaj-wan k omezování Číny a nešly dál po špatné a nebezpečné cestě,« uzavřel mluvčí.

(pr)