Home Pel mel Věda a příroda Sedm čínských měst bude zapsáno na seznam mezinárodních mokřadních měst

Sedm čínských měst bude zapsáno na seznam mezinárodních mokřadních měst

FOTO - CRI

Během 14. zasedání Konference smluvních stran (COP14) o Ramsarské úmluvě na ochranu mokřadů proběhlo slavnostní oznámení nových mokřadních měst. Dalších 18 měst se nachází v Kanadě, Francii, Indonésii, Íránu, Iráku, Japonsku, Maroku, Korejské republice, Rwandě, Jižní Africe, Španělsku a Thajsku.

Ze sedmi čínských měst má Hefei ve východočínské provincii Anhui pět národních mokřadních parků a tři provinční mokřadní parky, s mírou ochrany mokřadů 75 procent, nejvyšší v provincii. Pod správou města Jining na pobřeží provincie Shandong ve východní Číně je 32 mokřadních měst, 56 mokřadních vesnic a 124 mikro-mokřadů.

Liangping v Chongqingu je jediným mokřadním městem v jihozápadní Číně, s více než 400 modelovými mikro-mokřady, ve kterých se rozvíjí ekologická odvětví, místní penziony a ekologický turistický ruch.

Město Nanchang ve východočínské provincii Jiangxi má dva mokřady mezinárodního významu, osm národních mokřadních parků, čtyři mokřady provinčního významu a pět provinčních mokřadních parků.

Město Panjin, které se nachází v ústí řeky Liaohe v severovýchodní provincii Liaoning, je důležitým tranzitním místem a cílem stěhovavých ptáků na trase Východní Asie – Austrálie, a také zde sídlí největší populace racků na světě.

Město Wuhan v provincii Hubei je megaměsto s nejhojnějšími mokřadními zdroji ve vnitrozemí Číny a také typický příklad mokřadů jezerního typu na této zeměpisné šířce po celém světě, a mokřadů na středním a dolním toku Dlouhé řeky Jang-c‘.

Město Yancheng v provincii Jiangsu ve východní Číně má dva mokřady mezinárodního významu a první čínský mokřad světového přírodního dědictví pobřežních mokřadů.

Musonda Mumba, generální tajemnice Ramsarské úmluvy, ve svém projevu na slavnosti poblahopřála nově certifikovaným mokřadním městům a připomněla svou návštěvu Wuhanu, také hostitelského města COP14. »Na Wuhan mám vždy krásné vzpomínky,« uvedla.

Zástupce starosty města Wuhan Yang Zefa na slavnosti uvedl, že Wuhan získal tuto akreditaci nejen díky nesčetným mokřadům uvnitř hranic města, ale i díky praxi města »průzračné vody a zelené hory jsou nad zlato«, která klade důraz na ekologickou ochranu a obnovu vodních útvarů a harmonické soužití lidí, přírody a města.

Na seznamu všech 43 mezinárodních mokřadních měst po celém světě je 13 čínských měst, což činí Čínu zemí s většinou takových měst. Dalších šest čínských měst, která mají tento titul od roku 2018, jsou Harbin v provincii Heilongjiang, Haikou v provincii Hainan, Yinchuan v Huiské autonomní oblasti Ningxia, Changde v provincii Hunan, Changshu v provincii Jiangsu a Dongying v provincii Shandong.

Čína přidá do roku 2025 další mokřady

Čínská Národní správa lesů a stepí také na konferenci COP14 uvedla, že Čína přijme větší iniciativu v podpoře vysoce kvalitního rozvoje globální ochrany mokřadů v souladu s Ramsarskou úmluvou a Wuhanskou deklarací.

Čína vybuduje více národních mokřadních parků, bude provádět vědeckou ochranu mokřadů, vytvoří právní a institucionální systém pro ochranu mokřadů a zřídí Mezinárodní centrum pro mangrovy v Shenzhenu, řekl Tan Guangming, zástupce vedoucího čínské Národní správy lesů a stepí.

»Celkový počet mokřadních přírodních rezervací v Číně dosáhl více než 2200 a 11 milionů hektarů mokřadů bylo zařazeno do systému národních parků,« uvedl Tan.

Dodal, že do roku 2025 dosáhne míra ochrany mokřadů v Číně 55 procent, přičemž bude přidáno dvacet nových mokřadů mezinárodního významu a padesát mokřadů národního významu. »Celkem bude obnoveno 18,8 milionu hektarů mangrovů,« řekl Tan s tím, že Čína zavede kontrolní systém pro celou oblast mokřadů a vybuduje první Mezinárodní centrum pro mangrovy na světě pro ochranu mangrovů, které bude poskytovat také služby a pomoc všem stranám, zejména rozvojovým zemím.

Podle Tana bude v budoucnu realizována řada projektů na ochranu mokřadů v prioritním uspořádání Qinghaisko-tibetská náhorní plošina, povodí Žluté řeky, povodí řeky Jang-c´, severovýchodní pás lesů, severní pás proti šíření písku, jižní hornatý pás a pobřežní pás.

FOTO – CRI

Čína si klade za cíl obnovit biologickou rozmanitost řeky Jang-c´

Čínský orgán pro ochranu životního prostředí už 7. listopadu uvedl, že země přijme konkrétní opatření k boji proti znečištění vody a na obnovení biologické rozmanitosti nejdelší řeky v Číně, řeky Jang-c´, do roku 2025.

Toto oznámení bylo zveřejněno během tiskové konference v Pekingu, protože v pondělí byl sedmnácti vládními odděleními, včetně ministerstva ekologie a životního prostředí, oznámen nový akční plán na ochranu řeky Jang-c´.

Podle ministerstva akční plán zahrnuje technologická a donucovací opatření v oblasti kontroly znečištění vody a ekologické obnovy v ekonomickém pásmu řeky Jang-c´, který je tvořen devíti provinciemi a dvěma samosprávnými městy podél řeky Jang-c´ a táhne se přes západní, střední a východní oblasti země.

Za účelem obnovení křehké biologické rozmanitosti řeky Jang-c´ byl od roku 2020 zaveden desetiletý zákaz rybolovu, po němž následovaly různé projekty obnovy. Tento nově vydaný plán vyzývá k většímu úsilí o zlepšení systému monitorování volně žijících vodních živočichů.

Akční plán navrhuje posílit ochranu a obnovu klíčových stanovišť pro vzácné druhy a minimalizovat dopad projektů rybolovu na životní prostředí, aby bylo možné obnovit biologickou rozmanitost. V zájmu ochrany důležitých druhů, jako jsou pandy a jeřábi, se akční plán zaměřuje na vybudování více národních parků a vytvoření zdravého systému chráněných přírodních oblastí, které budou poskytovat útočiště pro flóru a faunu.

Plán rovněž stanovuje zajištění zaměstnanosti rybářů postižených zákazem rybolovu a zaručuje politiku zákazu rybolovu s cílem obnovit ztracené vodní zdroje.

Plán také navrhuje rozšířit na základě vědeckého posouzení pokrytí lesů a zalesnit nebo zatravnit zemědělskou půdu. Do roku 2025 bude ozeleněno asi 75 tisíc hektarů pouštní půdy a milion hektarů kamenných pouští.

Plán také slibuje vynaložit úsilí na vymáhání zákona na kontrolu nelegálního využívání řeky, včetně těžby písku, stavby přístavů, skládky odpadků, vypouštění odpadních vod a tak dále, za účelem vyčištění řeky Jang-c´ a jejích hlavních přítoků a jezer. Akční plán zahrnuje také další otázky kvality vody, jako je vodní květ a znečištění těžkými kovy.

Řeka Jang-c´, která je dlouhá přes 6300 km, má ve svém povodí bohatý a komplexní terén a klima a má jednu z nejvyšších úrovní biologické rozmanitosti na světě.

Je to nejdelší vodní cesta v Číně a nejrušnější vnitrozemní vodní cesta na světě, pokud jde o tok nákladu. Ekonomické pásmo řeky Jang-c´, které tvoří zhruba polovinu HDP země, je domovem mnoha zón volného obchodu v zemi a hraje důležitou roli při koordinaci otevírání pobřežních, říčních, hraničních a vnitrozemních oblastí.

(pr)