Home Zahraničí Si navrhuje globální civilizační iniciativu a vyzývá politické strany, aby se ubíraly...

Si navrhuje globální civilizační iniciativu a vyzývá politické strany, aby se ubíraly směrem modernizace

Si Ťin-pching, generální tajemník Ústředního výboru KS Číny a čínský prezident, přednáší hlavní projev na setkání KS Číny v dialogu se světovými politickými stranami na vysoké úrovni prostřednictvím videospojení v Pekingu, hlavním městě Číny, 15. března 2023. FOTO - Xinhua

Generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Číny (ÚV KS Číny) Si Ťin-pching navrhl Globální civilizační iniciativu a vyzval světové politické strany, aby úzce propojily svůj vlastní rozvoj s národními modernizačními snahami a neustále tak řídily kurz a mobilizovaly síly pro modernizaci.

Si, který je zároveň čínským prezidentem, to uvedl ve středu při svém hlavním projevu na zahajovacím ceremoniálu setkání na vysoké úrovni CPC in Dialogue with World Political Parties prostřednictvím videopřenosu.

Na akci s tématem »Cesta k modernizaci: odpovědnost politických stran« se sešlo více než 500 vedoucích představitelů politických stran a politických organizací z více než 150 zemí.

Globální civilizační iniciativa

V rámci této iniciativy Si vyzval k respektování rozmanitosti civilizací, k prosazování společných hodnot lidstva, k vysokému ocenění dědictví a inovací civilizací a ke společnému prosazování intenzivní mezinárodní výměny a spolupráce mezi lidmi.

Pokud jde o rozmanitost civilizací, Si zdůraznil, že země musí prosazovat zásady rovnosti, vzájemného učení, dialogu a inkluzivity mezi civilizacemi a nechat kulturní výměny překonat odcizení, vzájemné učení překonat střety a soužití překonat pocity nadřazenosti.

Si podtrhl význam společných hodnot lidstva a uvedl, že mír, rozvoj, rovnost, spravedlnost, demokracie a svoboda jsou společnými aspiracemi všech národů. »Země si musí zachovat otevřenou mysl při oceňování vnímání hodnot různými civilizacemi a zdržet se vnucování vlastních hodnot či modelů ostatním a podněcování ideologické konfrontace.«

Řekl, že dědictví a inovace civilizací by měly být vysoce ceněny a že země musí plně využít význam svých dějin a kultur pro současnost a usilovat o tvůrčí transformaci a inovativní rozvoj svých krásných tradičních kultur.

Čínský prezident rovněž vyzval ke společnému prosazování silných mezinárodních výměn a spolupráce mezi lidmi a uvedl, že země musí prozkoumat možnost vybudování globální sítě pro dialog a spolupráci mezi civilizacemi, obohatit obsah výměn a rozšířit možnosti spolupráce, aby podpořily vzájemné porozumění a přátelství mezi lidmi všech zemí a společně pokročily v rozvoji lidských civilizací.

Na dialogu vystoupil také jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa, který je zároveň předsedou Afrického národního kongresu, a dalších 11 vedoucích představitelů politických stran a politických organizací. Ti se v hlavním projevu pochvalně vyjádřili o Siových návrzích a vyjádřili ochotu spolupracovat s KS Číny, aby hrála vedoucí a hybnou roli v procesu modernizace.

»Plně souhlasíme se čtyřmi návrhy, které čínský prezident Si předložil v rámci Globální civilizační iniciativy,« řekl Ramaphosa s tím, že tato iniciativa je pro současný svět životně důležitá.

Xi Jinping (C) attends CPC in Dialogue with World Political Parties High-Level Meeting via video link and delivers a keynote speech in Beijing, China, March 15, 2023. /Xinhua
Si Ťin-pching (uprostřed) se účastní zasedání KS Číny v dialogu se světovými politickými stranami na vysoké úrovni prostřednictvím videospojení a přednáší hlavní projev v Pekingu, Čína, 15. března 2023. FOTO – Xinhua

Odpovědnost politických stran

Si ve svém úvodním projevu poukázal na to, že v dnešním světě se prolínají četné výzvy a krize a modernizační proces lidstva se opět dostal na historickou křižovatku.

Politické strany jako důležitá síla řídící a pohánějící modernizační proces mají povinnost odpovědět na otázky typu »jaký druh modernizace potřebujeme a jak jí můžeme dosáhnout«, řekl.

Čínský prezident vyzval politické strany, aby na první místo postavily lid a zajistily, že modernizace bude zaměřena na lidi.

Vyzval také k dodržování principu nezávislosti a k hledání diverzifikovaných cest k modernizaci.

»Aby každá země dosáhla modernizace, musí nejen dodržovat obecné zákony, kterými se tento proces řídí, ale především zohlednit své vlastní národní podmínky a jedinečné rysy,« řekl Si.

»Modernizace nám nespadne do klína automaticky, je výsledkem tvrdé práce se silnou historickou iniciativou,« řekl Si a zdůraznil, že politické strany by měly úzce propojit svůj vlastní rozvoj s národními modernizačními snahami, aby mohly neustále řídit směr a mobilizovat síly pro modernizaci.

A view of the online CPC in Dialogue with World Political Parties High-Level Meeting in Beijing, China, March 15, 2023. /Xinhua
Pohled na online zasedání KS Číny v dialogu se světovými politickými stranami na vysoké úrovni v Pekingu, Čína, 15. března 2023. FOTO -Xinhua

Čínská modernizace

Si také vyzdvihuje čínskou cestu modernizace a říká, že je to jistá cesta k vybudování silnějšího národa a uskutečnění omlazení čínského národa. Čínská modernizace vychází z čínských národních podmínek a čerpá ze zkušeností jiných zemí. Nese v sobě otisk historie a tradiční kultury a obsahuje také moderní prvky, řekl Si.

Dodal, že modernizace není »výhradním patentem« malé hrstky zemí ani otázkou s jedinou odpovědí. Nelze ji realizovat přístupem »cookie cutter« nebo prostým »copy and paste«. Aby každá země dosáhla modernizace, musí nejen dodržovat obecné zákony, kterými se tento proces řídí, ale především zohlednit své vlastní národní podmínky a jedinečné rysy, řekl Si.

Zdůraznil, že čínská modernizace je také cestou, kterou se země musí vydat, aby usilovala o pokrok pro lidstvo a harmonii pro celý svět. Přináší výhody nejen čínskému lidu, ale také podporuje společný rozvoj celého světa.

Čínská cesta k modernizaci se ubírá správným směrem mírového rozvoje, poznamenal Si. Dodal, že Čína při prosazování čínské modernizace nebude kráčet po staré cestě kolonizace a drancování, ani po křivolaké cestě, kterou se vydaly některé země, aby usilovaly o hegemonii, jakmile zesílí.

KS Číny bude i nadále chránit mezinárodní spravedlnost a čestnost a podporovat světový mír a stabilitu, uvedl Si.

(pr)