Čínský prezident Si Ťin-pching se setkává s americkým prezidentem Joem Bidenem v sídle Filoli v americkém státě Kalifornie, 15. listopadu 2023. FOTO - Xinhua/Ding Lin

Na 30. zasedání ekonomických lídrů APEC zveřejnil prezident Čínské lidové republiky Si Ťin-pching, jeden z hlavních účastníků, své poznámky k tomuto summitu:

Je mi velkým potěšením setkat se s vámi všemi v krásném San Franciscu. Toto setkání ekonomických lídrů APEC, v pořadí již 30., má zvláštní význam. Rád bych poděkoval prezidentu Bidenovi a vládě Spojených států za pečlivé přípravy tohoto setkání.
Od zavedení mechanismu pravidelných setkání hospodářských lídrů stál APEC vždy v čele světové politiky otevřenosti a rozvoje. Sehrála významnou úlohu při podpoře liberalizace a usnadnění obchodu a investic v asijsko-pacifickém regionu, hospodářského růstu a technologického pokroku a pohybu zboží a osob. Pomohla vytvořit »asijsko-pacifický zázrak«, který ohromil celý svět.

V dnešním světě se zrychlujícím se tempem odehrávají změny, jaké jsme nezažili celé století. Světová ekonomika čelí mnoha rizikům a výzvám. Asijsko-pacifický region, který je motorem globálního růstu, tak v této době nese větší odpovědnost. My, vedoucí představitelé asijsko-tichomořských ekonomik, se musíme důkladně zamyslet nad tím, jaký asijsko-tichomořský region bychom měli mít do poloviny tohoto století, co bychom měli udělat pro to, abychom pro tento region zahájili dalších »zlatých 30 let«, a jak v tomto procesu můžeme využít to nejlepší z APEC.

Jeden starověký čínský mudrc řekl: »Pro spravedlivou věc budu postupovat vpřed, aniž by mi tisíce lidí stály v cestě.« Ve stejném duchu musíme zůstat neochvějně oddáni základnímu poslání APEC. Musíme odpovědně reagovat na výzvy doby a společně čelit globálním výzvám. Musíme plně naplnit Putradžajskou vizi budování otevřeného, dynamického, odolného a mírového asijsko-pacifického společenství pro prosperitu všech našich lidí a budoucích generací. Za tímto účelem bych rád navrhl následující.

Zaprvé, zůstat odhodlaný k vývoji založenému na inovacích. Inovace jsou silnou hnací silou rozvoje. Měli bychom sledovat trendy vědeckého a technického pokroku, aktivněji podporovat výměnu a spolupráci v oblasti vědy a techniky a společně usilovat o otevřené, spravedlivé, rovné a nediskriminační prostředí pro vědecký a technický pokrok. Měli bychom urychlit digitální transformaci, zmenšit digitální propast, zdvojnásobit úsilí o provádění plánu APEC pro internet a digitální ekonomiku, podpořit uplatňování velkých dat, cloud computingu, umělé inteligence, kvantové výpočetní techniky a dalších nových technologií a vytvořit nový impuls a nové hnací síly růstu v asijsko-pacifickém regionu.

Čína je i nadále odhodlána prosazovat svou strategii podpory růstu a rozvoje prostřednictvím inovací. Čína rozvíjí digitální průmysl i digitální transformaci tradičních průmyslových odvětví. Čína předložila řadu iniciativ na podporu růstu a rozvoje v regionu prostřednictvím posílení digitálních technologií, jako je rozvoj venkova založený na digitálních technologiích, digitální identita podniků a přechod na ekologické a nízkouhlíkové hospodářství prostřednictvím aplikace digitálních technologií.

Zadruhé, zachovat závazek otevřenosti v oblasti rozvoje. Jak ukazují zkušenosti z Asie a Tichomoří, ekonomika vzkvétá v otevřenosti a chřadne v ústraní. Musíme prosazovat volný a otevřený obchod a investice, podporovat a posilovat mnohostranný obchodní režim zaměřený na WTO a udržovat globální průmyslové a dodavatelské řetězce otevřené a stabilní. Musíme říci ne jakýmkoli pokusům o politizaci, ozbrojení nebo vnucování bezpečnostních důsledků hospodářským a obchodním otázkám. Musíme i nadále neochvějně podporovat regionální hospodářskou integraci, urychlit budování asijsko-pacifické zóny volného obchodu, plně realizovat plán propojení APEC a podílet se na příležitostech otevřeného regionálního rozvoje.

Nedávné třetí Fórum pro mezinárodní spolupráci Pásmo a stezka, které hostila Čína, bylo úspěšné a vneslo nový impuls do globální konektivity a budování otevřené světové ekonomiky. Čína uplatňuje nejvyšší standardy při provádění Regionální komplexní dohody o hospodářském partnerství a podnikla aktivní kroky k tomu, aby sladila svá hospodářská a obchodní pravidla s vysokými standardy Komplexní a progresivní dohody o trans-pacifickém partnerství (CPTPP) a Dohody o digitálním hospodářském partnerství (DEPA) a urychlila proces svého přistoupení k CPTPP a DEPA. Čína bude spolupracovat se všemi příslušnými stranami, aby napsala novou kapitolu otevřeného rozvoje.

Zatřetí, zachovat závazek k ekologickému rozvoji. Vzhledem ke stále závažnějším výzvám, jako je změna klimatu a přírodní katastrofy, musíme i nadále podporovat harmonii mezi člověkem a přírodou, urychlit přechod k zelenému a nízkouhlíkovému rozvoji a dohlížet na to, aby snižování emisí uhlíku a zmírňování znečištění fungovalo souběžně s rozšiřováním zeleného přechodu a podporou hospodářského růstu. Musíme splnit Bangkocké cíle bio-cirkulární-zelené ekonomiky (BCG) a učinit »zelenou« charakteristiku asijsko-pacifického růstu.

Čína je i nadále stejně odhodlaná usilovat o zelený rozvoj, který upřednostňuje zachování a ochranu ekologického prostředí. Čína činí aktivní, avšak obezřetné kroky k dosažení svého cíle, kterým je dosažení uhlíkového maxima a uhlíkové neutrality, a urychluje svůj přechod k zelenému rozvoji. Čína předložila iniciativy pro spolupráci mezi členskými ekonomikami APEC v oblasti zeleného zemědělství, udržitelného rozvoje měst, přechodu na zelenou a nízkouhlíkovou energetiku a kontroly a prevence znečištění moří. Cílem všech těchto iniciativ je vybudovat čistý a krásný asijsko-pacifický region.

Začtvrté, zachovat závazek k inkluzivnímu rozvoji, který přináší výhody všem. Globální rozvoj nyní čelí vážným výzvám a rozdíly v rozvoji se prohlubují. Při mnoha příležitostech jsem řekl, že skutečný rozvoj je rozvoj pro všechny. Musíme plně realizovat Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030 a vrátit rozvoj do mezinárodní agendy jako hlavní prioritu. Musíme vyvinout větší synergii v našich rozvojových strategiích a spolupracovat na řešení globálního rozvojového deficitu. Čína vítá účast všech stran na Globální rozvojové iniciativě (GDI) s cílem prohloubit spolupráci v oblasti snižování chudoby, potravinové bezpečnosti, industrializace a financování rozvoje a vybudovat globální rozvojové společenství, aby se o plody modernizace podělili lidé na celém světě. Čína bude i nadále podporovat APEC v jeho hospodářské a technické spolupráci a spolupracovat s ostatními členskými ekonomikami, aby se „koláč“ asijsko-pacifického rozvoje zvětšil.

Čína prosazuje ušlechtilou věc budování velké země a národního omlazení na všech frontách prostřednictvím čínské cesty k modernizaci. Čína se bude i nadále držet cesty mírového rozvoje. Konečným cílem čínského rozvoje je zlepšit život našich lidí, nikoliv někoho sesadit. V letošním roce, kdy slavíme 45 let reformy a otevření, budeme i nadále usilovat o kvalitní rozvoj a otevření na vysoké úrovni. Čínská modernizace přinese světu více a větší příležitosti pro modernizaci všech zemí. Jsem připraven s vámi spolupracovat na nových úspěších v asijsko-pacifické spolupráci a na dalších »zlatých 30 letech« regionu.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here