Home Zahraničí Si zdůraznil potřebu uchopit pokrok v modernizaci Číny

Si zdůraznil potřebu uchopit pokrok v modernizaci Číny

Čínský prezident Si Ťin-pching hovoří na zahájení studijního zasedání na stranické škole Ústředního výboru KS Číny (Národní akademie řízení), 7. února 2023. FOTO - CGTN

Čínský prezident Si Ťin-pching ve svém projevu na zahájení studijního zasedání stranické školy ÚV KS Číny (Národní akademie řízení) zdůraznil, že je důležité správně pochopit a energicky postupovat v čínské modernizaci.

Zasedání se zúčastnili nově zvolení členové a náhradníci Ústředního výboru KSČ a hlavní úředníci na provinční a ministerské úrovni. Shrnutí a rozpracování teorie čínské modernizace je významnou teoretickou inovací dosaženou na 20. celostátním sjezdu KS Číny a představuje poslední významný úspěch v rozvoji vědeckého socialismu, uvedl Si během projevu.

Si během projevu uvedl, že koncepce čínské modernizace pochází z dlouhého a namáhavého zkoumání a země ji musí nadále rozšiřovat a prohlubovat.

Si zdůraznil, že od 18. celostátního sjezdu KS Číny v roce 2012 strana dosáhla nového pokroku na základě předchozího zkoumání, neustále dosahuje inovací a průlomů v teorii i praxi a úspěšně rozvíjí a rozšiřuje čínskou modernizaci.

Historické úspěchy a změny, zejména odstranění absolutní chudoby a dokončení budování mírně prosperující společnosti ve všech ohledech, vyústily v robustnější instituce, silnější materiální základy a zdroj inspirace pro převzetí větší iniciativy pro čínskou modernizaci, dodal Si.

Chinese President Xi Jinping addresses the opening of a study session at the Party School of the CPC Central Committee (National Academy of Governance), February 7, 2023. /XinhuaČínský prezident Si Ťin-pching hovoří na zahájení studijního zasedání na stranické škole Ústředního výboru KS Číny (Národní akademie řízení), 7. února 2023. FOTO – CRI

Nový model s jedinečnými rysy

Si poznamenal, že stranické vedení má zásadní význam pro základní směřování, budoucnost a úspěch čínské modernizace a definuje základní povahu čínské modernizace, a uvedl, že pouze udržení stranického vedení může čínské modernizaci zajistit slibnou budoucnost.

Si zdůraznil, že modernizační proces země by se měl řídit obecným pravidlem modernizace, ale měl by být přizpůsoben jejím reáliím a vyznačovat se rysy jedinečnými pro její kontext.

S odvoláním na zprávu pro 20. celostátní sjezd KS Číny Si uvedl, že čínská modernizace se vyznačuje pěti rysy, které jsou pro čínský kontext jedinečné. Je to modernizace obrovského počtu obyvatel, společného blahobytu pro všechny, materiálního a kulturně-etického pokroku, harmonie mezi lidstvem a přírodou a mírového rozvoje. Dodal, že čínská modernizace má kořeny v tradiční čínské kultuře, ztělesňuje vyspělost vědeckého socialismu a čerpá z vynikajících civilizačních výdobytků.

Si rovněž zdůraznil, že čínská modernizace je novým modelem lidského pokroku a vyvrací mýtus, že »modernizace se rovná západní modernizaci«, představuje jiný obraz modernizace, rozšiřuje kanály pro rozvojové země k dosažení modernizace a poskytuje čínské řešení, které napomáhá hledání lepšího společenského systému pro lidstvo.

Chinese President Xi Jinping addresses the opening of a study session at the Party School of the CPC Central Committee (National Academy of Governance), February 7, 2023. /Xinhua Čínský prezident Si Ťin-pching promlouvá na zahájení studijního zasedání ve Stranické škole Ústředního výboru KS Číny (Národní akademie řízení), 7. února 2023. FOTO – CRI

Systematické úsilí

Pokrok v modernizaci Číny je systematickým úsilím, zdůraznil Si a dodal, že jde také o průzkumný podnik. Jakmile je strategie formulována, je třeba se jí dlouhodobě držet, uvedl a zdůraznil, že je třeba zajistit správný směr čínské modernizace.

Si uvedl, že inovace musí zaujmout přední místo v celkovém národním rozvoji a je třeba usilovat o dosažení vyšší efektivity než kapitalismus a zároveň účinněji udržovat spravedlnost ve společnosti.

Požadoval také větší úsilí o rozšíření vysoce standardního otevírání a hluboké zapojení země do globální průmyslové dělby práce a spolupráce. »Věc prosazování čínské modernizace, která je bezprecedentním a průkopnickým podnikem, se nevyhnutelně setká s nejrůznějšími riziky, výzvami, obtížemi a dokonce i nebezpečnými bouřemi, z nichž některé můžeme předvídat a jiné ne,« řekl Si. »Využijme našeho nezdolného bojového ducha, abychom otevřeli nové obzory pro naši věc,« dodal.

Si také zdůraznil význam práce během letošního roku pro pokrok v modernizaci Číny.

(pr)