Home Zahraničí Spravedlivý mezinárodní ekonomický řád musí být zachován pro všechny

Spravedlivý mezinárodní ekonomický řád musí být zachován pro všechny

Liu He FOTO - CGTN

Čínský vicepremiér Liou Che prohlásil, že spravedlivý mezinárodní ekonomický řád musí být zachován všemi, a vyzval k dodržování správných zásad a udržení účinného mezinárodního ekonomického řádu, aby bylo možné společně reagovat na globální výzvy.

Liou to uvedl při svém projevu na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) 2023 ve švýcarském Davosu. »Vláda musí hrát klíčovou roli v důležitých otázkách, a to i přes dočasný odpor a některé neúspěchy,« řekl Liou a vyzval k odvaze prosazovat pravdu a zákony ekonomiky a řešit složité otázky pragmaticky s jednoduchými a jasnými řešeními.

Podle Lioua je třeba posílit mezinárodní koordinaci makroekonomické politiky a dosáhnout dobré rovnováhy mezi inflací a růstem. Vicepremiér uvedl, že všechny strany by měly věnovat větší pozornost negativnímu vedlejšímu účinku zvyšování sazeb velkých zemí na rozvíjející se trhy a rozvojové země, aby se nezvyšovalo zadlužení nebo finanční rizika.

Čína je podle něj připravena spolupracovat se všemi stranami na nalezení řešení dluhových problémů některých rozvojových zemí. »Většina zemí světa si je velmi dobře vědoma naléhavosti správy klimatu,« připomněl Liou a vyzval k potřebě společného postupu. »Čína bude dodržovat své závazky vůči mezinárodnímu společenství, prosazovat globální spolupráci v oblasti změny klimatu a spolupracovat s ostatními zeměmi na řešení vážných problémů, které změna klimatu přináší, a na budování společenství se společnou budoucností lidstva,« řekl Liou.

O čínské ekonomice

»V roce 2022 činil hospodářský růst Číny tři procenta a podařilo se nám udržet stabilní zaměstnanost a ceny,« připomněl v projevu Liou a dodal, že míra nezaměstnanosti ve městech podle průzkumu činila 5,6 procenta, index spotřebitelských cen dvě procenta a přebytek běžného účtu byl mírně nad dvěma procenty HDP.

Čína se podle něj bude i nadále snažit dosáhnout pokroku a zároveň udržet stabilitu a v roce 2023 se bude řídit proaktivní fiskální politikou a obezřetnou měnovou politikou, řekl a dodal, že Čína udrží přiměřený hospodářský růst a udrží stabilní ceny a pracovní místa. »Větší důraz bude kladen na rozšiřování domácí poptávky, udržování stabilních dodavatelských řetězců, podporu soukromého sektoru, reformu státních podniků, přilákání zahraničních investic a prevenci hospodářských a finančních rizik,« dodal.

»Pokud budeme dostatečně tvrdě pracovat, jsme přesvědčeni, že se růst s největší pravděpodobností vrátí k normálnímu trendu a čínská ekonomika v roce 2023 zaznamená výrazné zlepšení,« uvedl vicepremiér. Za posledních deset let vzrostl čínský HDP z 54 bilionů na 121 bilionů jüanů, průměrná délka života se zvýšila ze 74,8 na 78,2 roku a příspěvek ke globálnímu růstu dosáhl přibližně 36 procent, připomněl Liu a ocenil, že Čína dosáhla těchto úspěchů díky tomu, že považuje hospodářský rozvoj za prvořadý a ústřední úkol, všestranně se otevírá, prosazuje právní stát, usiluje o rozvoj založený na inovacích a za směr reforem považuje vytvoření socialistického tržního hospodářství.

O čínském sektoru nemovitostí a duálním oběhu

Vzhledem k tomu, že čínský sektor nemovitostí představuje téměř 40 % bankovních úvěrů, 50 % celkových fiskálních zdrojů místních vlád a 60 % aktiv městských domácností, Liu uvedl, že rizika v sektoru bydlení mohou vyvolat systémová rizika, pokud nebudou řádně řešena.

Čína provedla masivní »transfuzi« do sektoru nemovitostí a pomohla mu, aby výrazně zlepšila likviditní situaci realitních společností a rozšířila efektivní poptávku, což vedlo ke znatelnému zlepšení nabídky a poptávky na trhu, uvedl Liu s tím, že Čína zvyšuje úsilí o podporu nového paradigmatu rozvoje, jehož základem je to, že se domácí a mezinárodní oběh vzájemně posilují.

»Aby domácí oběh dobře fungoval, musí se opírat o mezinárodní dělbu práce a spolupráci a také o větší objem zahraničního obchodu a investic,« uvedl Liou a dodal, že nové rozvojové paradigma duálního oběhu je třeba prosazovat v otevřené ekonomice.

»Čínská národní realita diktuje, že otevření se světu je nutností, nikoliv účelovostí,« řekl a vyzval k širšímu otevření a jeho lepšímu fungování.

»Čína se staví proti unilateralismu a protekcionismu a těší se na posílení mezinárodní spolupráce se všemi zeměmi v zájmu světové hospodářské stability a rozvoje a podpory ekonomické reglobalizace,« uzavřel Liu.

(pr)

2 KOMENTÁŘE

  1. „Spravedlivý“, „správný“ …..PŘÍDAVNÁ jména vyjadřují jen soukromý názor a NE objektivní skutečnost.
    My to víme z kurzů v dělnických vzdělávacích spolcích nebo z kurzů, které pořádají Středulovy odbory (zejména prp řidiče kamionů).

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here