Home Zahraničí Summit Čína-Střední Asie vydal Si-anskou deklaraci

Summit Čína-Střední Asie vydal Si-anskou deklaraci

FOTO - CRI

Představitelé Číny a středoasijských zemí v pátek podepsali a zveřejnili Si-anskou deklaraci ze summitu Čína-Střední Asie. Dvoudenní summit skončil v pátek ve městě Si-an v severozápadní čínské provincii Šen-si.

Deklarace ocenila spolupráci mezi oběma stranami jako všestrannou a produktivní a zdůraznila, že se šest zemí dohodlo na vybudování užšího společenství se společnou budoucností mezi Čínou a středoasijskými zeměmi. 

V prohlášení se uvádí, že byl oficiálně zaveden mechanismus setkávání hlav států Číny a středoasijských zemí, přičemž obě strany – Čína a středoasijské země – se budou střídat v pořádání summitu, který se koná jednou za dva roky.

Šest zemí se podle prohlášení pochvalně vyjádřilo o iniciativě Pásmo a stezka (BRI) a dohodlo se na koordinaci svých rozvojových strategií s BRI.

Dohodly se na zvýšení obchodu, posílení propojení železnic a silnic a zvýšení počtu letů, dodává se v prohlášení. Šest zemí rovněž přislíbilo urychlit výstavbu přeshraniční železnice, která spojuje Čínu, Kyrgyzstán a Uzbekistán.

V Si-anské deklaraci se uvádí, že signatářské země prozkoumají možnosti další spolupráce v oblasti zemědělství a Čína se dohodla na zvýšení dovozu zemědělských produktů ze Střední Asie.

Čína a pět středoasijských zemí se rovněž dohodly na posílení spolupráce v oblastech, jako jsou fosilní paliva, obnovitelné zdroje energie, vzdělávání, věda, cestovní ruch a zdravotnictví, dodává se v prohlášení.

Čínský prezident Si Ťin-pching ve svém tematickém projevu navrhl »čtyři trvání« pro to, jak vybudovat společenství Číny a Střední Asie se společnou budoucností.

Si poukázal na to, že v loňském roce bylo vyhlášeno vybudování společenství Číny a Střední Asie se společnou budoucností. »Toto je historická volba, kterou jsme učinili v kontextu nové éry, se zaměřením na základní zájmy a světlou budoucnost lidí všech zemí. Abychom vybudovali společenství Číny a Střední Asie se společnou budoucností, měli bychom dosáhnout ‚čtyř trvání‘,« uvedl.

Prvním je trvání na vzájemné pomoci. »Měli bychom prohloubit vzájemnou strategickou důvěru, vždy si poskytovat jasnou a silnou podporu v otázkách souvisejících se základními zájmy, jako je suverenita, nezávislost, národní důstojnost a dlouhodobý rozvoj, a spolupracovat na budování společenství solidarity a vzájemné důvěry,« uvedl.

Druhým je trvání na společném rozvoji. »Měli bychom nadále být v čele spolupráce na společné výstavbě Pásma a stezky, podporovat prosazování Iniciativy globálního rozvoje, plně uvolňovat potenciál spolupráce v tradičních oblastech, jako je ekonomika, obchod, výrobní kapacita, energetické zdroje, doprava atd. a vytvářet nové body růstu v oblastech jako jsou finance, zemědělství, snižování chudoby, zelený a nízkouhlíkový rozvoj, lékařství a zdravotnictví, digitální inovace a další, a společně budovat společenství oboustranně výhodné spolupráce,« upřesnil.

Třetím je trvání na všeobecné bezpečnosti. »Měli bychom společně realizovat Iniciativu globální bezpečnosti, rozhodně se postavit proti zásahům vnějších sil do vnitřních záležitostí zemí v tomto regionu a proti jejich podněcování ‚barevných revolucí‘, udržovat nulovou toleranci vůči ‚třem silám zla‘, snažit se vyřešit regionální bezpečnostní problémy a spolupracovat na budování společenství bez konfliktů a s dlouhodobým mírem,« konstatoval.

Čtvrtým je trvání na přátelství z generace na generaci. »Měli bychom zavést Iniciativu globální civilizace, pokračovat v tradičním přátelství, zintenzivňovat personální výměny, posilovat výměny zkušeností v oblasti státní správy, prohlubovat vzájemné učení se mezi civilizacemi, posilovat vzájemné porozumění, upevňovat základ pro přátelství z generace na generaci mezi lidmi Číny a zemí Střední Asie a spolupracovat na budování společenství se vzájemným porozuměním,« uzavřel čínský prezident.

(pr)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here