Zasedání na vrcholné úrovni o všeobecném zdravotním pokrytí se konalo 21. září 2023 v sídle OSN v New Yorku. Světoví lídři ve čtvrtek schválili novou politickou deklaraci, v níž se zavázali zdvojnásobit úsilí o všeobecné zdravotní pokrytívšeobecnou zdravotní péči do roku 2030. FOTO - Xinhua/Li Rui

Světoví lídři ve čtvrtek schválili novou politickou deklaraci, v níž se zavázali zdvojnásobit úsilí o dosažení všeobecné zdravotní péče do roku 2030.

Deklarace s názvem »Všeobecná zdravotní péče (UHC): rozšíření našich ambicí v oblasti zdraví a blahobytu v post-covidovém světě« je považována za zásadní katalyzátor pro mezinárodní společenství, aby přijalo rozsáhlá a odvážná opatření a zmobilizovalo nezbytné politické a finanční prostředky k dosažení cíle UHC v rámci Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) do roku 2030.

Cílem deklarace, kterou schválili světoví lídři účastnící se zasedání na nejvyšší úrovni o všeobecném zdravotním pojištění, jednoho z hlavních setkání světových lídrů, které se konalo během týdne 78. vrcholného zasedání Valného shromáždění OSN, bylo posoudit schopnost zemí zajistit všeobecný přístup ke zdravotní péči, aby se každému dostalo potřebné lékařské péče bez ohledu na čas nebo místo, aniž by byl finančně zatížen.
Obsahuje celý komplex klíčových aktivit od podpory zdraví přes prevenci, ochranu, léčbu, rehabilitaci až po paliativní péči. Alarmující je, že celosvětový pokrok na cestě k UHC od roku 2015 do značné míry stagnuje a v roce 2019 se zastavil.

Nejméně 4,5 miliardy lidí, tedy více než polovina světové populace, neměla v roce 2021 plně zajištěny základní zdravotní služby. Dvě miliardy lidí se potýkaly s finančními potížemi, přičemž více než 1,3 miliardy lidí bylo uvrženo nebo se přiblížilo k chudobě jen při snaze získat přístup k základní zdravotní péči, což je drsná realita prohlubujících se nerovností v oblasti zdraví.

»V konečném důsledku je všeobecná zdravotní péče volbou, politickou volbou,« uvedl generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. »Politická deklarace, kterou dnes země schválily, je silným signálem, že tuto volbu činí. Tato volba však není jen na papíře. Projevuje se v rozpočtových a politických rozhodnutích. Především se uskutečňuje prostřednictvím investic do primární zdravotní péče, která je nejširší, nejspravedlivější a nejefektivnější cestou k všeobecnému zdravotnímu zabezpečení.«

Odhaduje se, že k rozšíření přístupu k primární zdravotní péči v zemích s nízkými a středními příjmy je zapotřebí dalších 200 až 328 miliard amerických dolarů investic ročně. To by mohlo pomoci zdravotnickým systémům poskytovat až 90 % základních zdravotnických služeb, zachránit nejméně 60 milionů životů a prodloužit průměrnou délku života o 3,7 roku do roku 2030.

Jakmile bude politická deklarace přijata Valným shromážděním OSN, bude pravidelně monitorováno její plnění s cílem identifikovat nedostatky a řešení pro urychlení pokroku a bude projednána na zasedání na vysoké úrovni o všeobecném pokrytí zdravotní péče v roce 2027.

Zasedání na vrcholné úrovni o všeobecném zdravotním pokrytí se konalo 21. září 2023 v sídle OSN v New Yorku. Světoví lídři ve čtvrtek schválili novou politickou deklaraci, v níž se zavázali zdvojnásobit úsilí o všeobecnou zdravotní péči do roku 2030. FOTO – Xinhua/Li Rui
Dennis Francis (třetí zprava, první řada), předseda 78. zasedání Valného shromáždění OSN, hovoří při zahájení zasedání na vrcholné úrovni o všeobecném zdravotním pojištění v sídle OSN v New Yorku 21. září 2023. Francis ve čtvrtek vyzval mezinárodní společenství ke spolupráci na radikální transformaci zdravotnických systémů. FOTO – Xinhua/Li Rui

Náměstkyně generálního tajemníka OSN Amina Mohammedová (uprostřed) přednáší jménem generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese při zahájení zasedání na vrcholné úrovni o všeobecném zdravotním pojištění v sídle OSN v New Yorku 21. září 2023. Generální tajemník OSN Antonio Guterres ve čtvrtek zdůraznil potřebu kolektivní akce, která by převedla život zachraňující koncept všeobecné zdravotní péče do hmatatelné reality pro všechny lidi. FOTO (2x) – Xinhua/Li Rui

(Xinhua)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here