Home Zahraničí Západní země stále porušují práva původních obyvatel

Západní země stále porušují práva původních obyvatel

Zástupce Číny nedávno vystoupil na 54. zasedání Rady OSN pro lidská práva a kritizoval Spojené státy, Kanadu, Austrálii i další západní země za porušování práv původních obyvatel.

Zástupce Číny řekl, že Spojené státy, Kanada, Austrálie a další země historicky drancovaly půdu a zdroje původních obyvatel a dopouštěly se brutálního otroctví, masového zabíjení, a dokonce genocidy jakož i kulturní genocidy. Stále přijímají diskriminační zákony a politiky a po dlouhou dobu systematicky a vážně porušují různá základní lidská práva původních obyvatel včetně politické participace, ekonomiky, společnosti, kultury, rozvoje atd. Výše uvedené země zavírají oči před vlastním porušováním lidských práv původních obyvatel, a přitom se stále považují za učitele lidských práv. Vymýšlejí a rozšiřují nepravdivé informace a vznášejí velké množství křivých obvinění proti jiným zemím, aby přenesly své činy na jiné země.

Zástupce Číny vyzval příslušné země, aby čelily svým vlastním zločinům v oblasti lidských práv, převzaly svou historickou odpovědnost a povinnosti v oblasti lidských práv, aby okamžitě zastavily porušování lidských práv původních obyvatel a podnikly praktické kroky k účinné ochraně práv původních obyvatel.

Velvyslanec Čchen Sü, stálý zástupce čínského zastupitelského úřadu v OSN v Ženevě a dalších mezinárodních organizacích ve Švýcarsku, nedávno na 54. zasedání Rady OSN pro lidská práva přednesl společný projev jménem téměř 80 zemí a vyzval ke zlepšení sociálního zabezpečení a prosazování práv starších lidí, aby všichni starší lidé mohli mít šťastné stáří.

Ve společném prohlášení bylo poukázáno na to, že se zrychlováním procesu stárnutí populace ve světě se do popředí stále více dostávají problémy, jako je nedostatečná udržitelnost sociálního zabezpečení, nerovnováha mezi regiony v péči o seniory a diskriminace seniorů. Otázka zlepšení sociálního zabezpečení, podpory a ochrany práva seniorů se stala důležitým problémem, který musí všechny země naléhavě řešit.

Nezávislá skupina odborníků Rady OSN pro lidská práva na téma »Prosazování rasové spravedlnosti a rovnosti ve vymáhání práva« nedávno zveřejnila nejnovější zprávu, ve které odsuzuje rozšířený systémový rasismus vůči lidem afrického původu v policejních a trestních odděleních USA a naléhá na americké úřady, aby urychlily reformu a předložily 30 návrhů na zlepšení příslušným orgánům USA.

Ve zprávě se uvádí, že rasismus ve Spojených státech jakožto dědictví otroctví, obchodu s otroky a politiky apartheidu dodnes existuje ve formě rasové diskriminace, policejních vražd a mnoha dalších forem porušování lidských práv.

(pr)

1 KOMENTÁŘ

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here