Studenti umývají nádobí ve státní škole v Mahalapye v Botswaně, 12. září 2023. V roce 2022 se v rámci projektu modernizacebyl modernizační projekt, na který dohlíží China State Construction Engineering Group Co., Ltd. (CSCEC) v Botswaně úspěšně dokončen. Tato modernizace výrazně zlepšila zásobování vodou a její kvalitu v Mahalapye, což přineslo prospěch jejím obyvatelům a podpořilo jasnější vyhlídky pro budoucnost komunity. FOTO - Xinhua/Li Yahui

Čínská společnost pro studium lidských práv a Institut Xinhua, stejnojmenný think tank tiskové agentury Xinhua, vydaly v úterý zprávu o praxi Číny v oblasti lidských práv a jejím příspěvku ke globálnímu uplatňování lidských práv.

Zpráva s názvem »Za společný prospěch a důstojnost celého lidstva – čínská praxe a příspěvek ke globálnímu uplatňování lidských práv« byla zveřejněna celosvětově prostřednictvím příslušných internetových stránek, periodik a sociálních médií.

Skládá se ze čtyř částí, a to »Čínská praxe při účasti na globálním uplatňování lidských práv«, »Příspěvek Číny k podpoře celosvětového uplatňování lidských práv«, »Čínská moudrost, jež obohacuje podobu lidských práv« a »Čínský plán na zlepšení globálního uplatňování lidských práv«.

Zpráva komplexně a systematicky přezkoumala a představila čínskou praxi a příspěvek ke globální správě lidských práv od založení Čínské lidové republiky, zejména od 18. celostátního sjezdu Komunistické strany Číny.

Čína hraje v OSN odpovědnou roli v záležitostech lidských práv, aktivně se zapojuje do globálního uplatňování lidských práv a usiluje o zdravý rozvoj mezinárodní věci lidských práv, čímž se stává důsledným účastníkem mezinárodních mechanismů, spolutvůrcem pravidel správy, aktivním zastáncem vzájemných výměn a spolupráce a zásadním podporovatelem změn v oblasti uplatňování lidských práv, uvádí se ve zprávě.

Čchen Sü, vedoucí čínské mise při OSN v Ženevě, hovoří na 53. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) ve švýcarské Ženevě 14. července 2023. FOTO – Xinhua/Lian Yi

V procesu vývoje světové problematiky lidských práv není Čína outsiderem, ale stálým praktikujícím účastníkem, uvádí se ve zprávě.

Konkrétními činy Čína položila pevné základy pro pokrok v oblasti celosvětové ochrany lidských práv, zabezpečila prostředí vhodné pro celosvětovou ochranu lidských práv, zajistila spravedlnost a čestnost v oblasti celosvětové ochrany lidských práv a podpořila vzájemné výměny a učení mezi různými civilizacemi v oblasti lidských práv, čímž významně přispěla k podpoře rozvoje světových lidských práv.

S ohledem na velké historické úspěchy čínské praxe v oblasti lidských práv zpráva charakterizovala čínskou cestu lidskoprávního rozvoje jako cestu, která má čtyři charakteristické rysy, a to zaměření úsilí v oblasti lidských práv na lidi, autonomii v oblasti lidských práv, komplexnost v prosazování lidských práv a udržitelnost v oblasti rozvoje lidských práv.

Zpráva uvádí, že Čína se důsledně snaží prosazovat dodržování lidských práv ve své vlastní zemi a zároveň podniká konkrétní kroky k prosazování větší spravedlnosti, čestnosti, rozumnosti a otevřenosti při globální ochraně lidských práv.

Zpráva dodává, že Čína, která se řídí pojmy jako solidarita a spolupráce, podpora rozvoje, mnohostranná správa, začleňování a vzájemné učení, neustále přispívá čínskou moudrostí a plány ke zlepšení globální ochrany lidských práv.

(Xinhua)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here