Home Most mezi Luby a Soběticemi musel dodavatel rozebrat. ŘSD zjistilo, že kvalita nevyhovuje rozebrat most

rozebrat most