Home Most mezi Luby a Soběticemi musel dodavatel rozebrat. ŘSD zjistilo, že kvalita nevyhovuje zapadocesky_240124_mostmuseldodavatelrozebrat_repo

zapadocesky_240124_mostmuseldodavatelrozebrat_repo