Zoo Praha jako jediná na světě představí nejohroženější kachnu světa

V sobotu 23. března představí Zoo Praha veřejnosti jako první zoologická zahrada na světě mimo jejich domovinu, nejvzácnější kachny světa – morčáky paranské. Tento den se otevře také nová mongolská expozice Gobi a zahájí se tak 93. hlavní sezóna Zoo Praha.

Pražská zoologická zahrada dlouhodobě podporuje ochranu morčáků paranských v místě jejich přirozeného výskytu v Brazílii. Právě z Brazílie dostala pět párů těchto ptáků a jeden z nich nyní uvidíte v nově upravené expozici v Ptačích mokřadech Zoo Praha. Představení těchto nejvzácnějších kachen světa proběhne v zoo v sobotu v 15 hodin poblíž expozice člunozobců v Ptačích mokřadech.

Morčák paranský (Mergus octosetaceus) patří do rodu potápivých rybožravých kachen Morčák (Mergus). Tento rod obsahuje šest žijících druhů, ze kterých Zoo Praha chová další tři druhy – morčáka bílého, prostředního a šupinatého. Dva zbývající druhy se jmenují morčák velký a chocholatý.

Jak již bylo řečeno Morčák paranský je jedním z nejohroženějších druhů vodního ptactva na světě, u kterého se předpokládá méně než 250 ptáků žijících ve volné přírodě a malým počtem chovaných v zajetí v brazilském Zooparque Itatibav Brazílii.

Morčák paranský je vysoce teritoriální druh, bránící velké úseky řek o velikosti 8 až 14 kilometrů. Žije v odlehlých jihoamerických horských oblastech, kde obývá biotopy s rychle tekoucími, čistými řekami a potoky s peřejemi a břehovými porosty. Jsou stálým druhem, který neopouští své teritorium na vodním toku.

Populaci v posledních letech decimuje hlavně výstavba vodních elektráren a přehrad, která je podporována brazilským státem. Výstavba mění jejich přirozené prostředí a původních vhodných biotopů stále rychleji ubývá. Zbylé vhodné biotopy jsou cílem ekoturismu, který také ovlivňuje jejich život, nebo jsou měněny na zemědělskou půdu nešetrnými způsoby, k životnímu prostředí.

Hlavní potravou jsou jim ryby, ale živí se také měkkýši, hmyzem a jeho larvami. Loví obvykle v párech, potápěním se v říčních peřejích i stojatých vodách.

Ideálními místy pro stavbu hnízd bývají dutiny stromů, skalní štěrbiny nebo nepoužívané nory po pásovcích. Samice obvykle snáší tři až šest vajec, na kterých sedí pouze samice, ale o vylíhlá mláďata se starají oba rodiče, což je u kachen vzácné. Oba rodiče mláďata odchovávají i krmí.

Morčák paranský má dlouhý tenký ostrohranný zubatý černý zobák. Samice mívají zobák kratší než samci, jinak jsou si obě pohlaví barevně podobná a obě mají i krátké červeně zbarvené nohy s plovacími blánami. V dospělosti dosahují velikosti od 49-56 centimetrů.

Letošní 93. hlavní sezóna Zoo Praha bude slavnostně zahájena v soboru v 11 hodin u Vzdělávacího centra. Ve 13 hodin se také slavnostně otevře nová expozice mongolské fauny s názvem Gobi, která leží poblíž horní stanice lanovky. Expozice Gobi se rozkládá na ploše 6500 metrů čtverečných a představuje vedle »převaláků«, kteří se tak do trojského areálu vrátili po třech letech, i další obyvatele asijských polopouští a stepí, od tajuplných šelem manulů, kteří si vysloužili přezdívku »nejmrzutější kočky světa«, přes ušaté ježky a fascinující ještěry až po bájného olgoje chorchoje.

(mac)

FOTO – Zoo Praha/Miroslav Bobek a Oliver Le Que a Tereza Mrhálková a Petr Hamerník a Tomáš Adamec, commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0/Prof. Sávio Freire Bruno

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy