Do stávky proti škrtům ve školství by se zapojili skoro všichni zaměstnanci škol

Z dotazníkového šetření spolku Pedagogická komora, do kterého se během víkendu zapojilo přes 2800 pracovníků škol (z toho 474 ředitelů), vyplývá, že by se do případné stávky zapojilo skoro 94 % respondentů. Více než 97 % pedagogů je proti škrtům financí na platy nepedagogických pracovníků škol, což může vést k jejich masivnímu propouštění.

»Ředitelka jednotřídní mateřské školy mi poskytla údaje, že v jejím případě dojde ke snížení financí o 60 % a limit počtu nepedagogů se snižuje z 0,87 na 0,4, namísto loňských 244 000 korun tak obdrží pouhých 97 000 Kč,« informuje prezident spolku Pedagogická komora Radek Sárközi.

Vzhledem k aktuálnímu negativnímu vývoji ve školství (výrazný pokles platů nepedagogických pracovníků a jejich propouštění, neplnění programového prohlášení vlády Petra Fialy – 130 % průměrné mzdy v ČR pro učitele, pokles platů ostatních pedagogických pracovníků o 2 %, propouštění učitelů – snížení PHmax školám) se Pedagogická komora rozhodla zmapovat postoje učitelů a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků k vyhlášení stávky ve školách a školských zařízeních…

Požadujeme odvolání ministra školství Mikuláše Beka.
Rozhodně ANO: 66 %
Spíše ANO: 19,6 %
Celkem: 85,6 %

Zapojila/a jste se do stávky, kterou organizovaly školské odbory v roce 2023?
76,4 %
Zapojila/a byste se do stávky v roce 2024?
93,2 %

Souhlasíte se snížením financí na platy nepedagogických pracovníků a limitu počtu zaměstnanců (viz aktuální rozpis finančních prostředků pro jednotlivé školy na rok 2024 z MŠMT)?
Rozhodně NE: 92,5 %
Spíše NE: 4,9 %
Celkem: 97,4 %

Souhlasíte se snížením PHmax školám o 5 %, jak navrhuje ministr školství Mikuláš Bek?

Návrh stávkových požadavků:

1) Žádáme, aby vláda v roce 2024 splnila své programové prohlášení – 130 % průměrné hrubé mzdy v ČR pro učitele.
2) Požadujeme revizi inkluzivního vzdělávání.
3) Požadujeme navýšení tarifní části platů pedagogických i nepedagogických pracovníků minimálně o 10 %.
4) Žádáme schválení změny, která vrátí do školského zákona autonomii pedagogů ve výběru vyučovacích metod, která byla vypuštěna při jeho poslední novelizaci.
5) Požadujeme snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti těm pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají specializované činnosti či jiné časově náročné funkce (nebo navýšení příplatků za ně).
6) Požadujeme změny v zařazování pedagogických pracovníků do platových stupňů a tříd.
7) Požadujeme odvolání ministra školství Mikuláše Beka.

Dotazník naleznete zde. Aktuální dotazníkové šetření navazuje na obdobné šetření z jara 2023, které velmi přesně predikovalo, že budou stávkovat tři čtvrtiny škol. Zapojilo se do něj celkem 10 541 respondentů (1039 ředitelů, 7240 učitelů, 2003 dalších pedagogických pracovníků a 174 nepedagogických zaměstnanců škol). Vyhlášení stávkové pohotovosti podpořilo 92,9 % z nich (proti bylo 4,1 %). Přímo do stávky by se osobně zapojilo 72,4 % pracovníků škol (nezapojilo by se 9,5 %).

(zmk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy