Home Domácí Kolik si u nás vydělají lékaři

Kolik si u nás vydělají lékaři

ILUSTRAČNÍ FOTO - pixabay

Lékaři si v roce 2022 vydělali dvojnásobek mzdového průměru v Česku. Jejich průměrná hrubá mzda dosahovala 84 810 korun měsíčně, což je při porovnání s průměrnou hrubou mzdou všech zaměstnanců u nás téměř dvojnásobek. Uvádí to ve svém článku »Výdělky lékařů stále rostou«, zveřejněném v únorovém vydání časopisu Statistika&My, Romana Lojková z Odboru statistik rozvoje společnosti Českého statistického úřadu.

Podle Lojkové vzrostly mzdy lékařů od roku 2012 o bezmála 35 000 Kč, v relativním vyjádření pak o téměř 69 procent. Průměrná hrubá měsíční mzda všech zaměstnanců národního hospodářství se od roku 2012 zvýšila o 67 %, v absolutním vyjádření o 17 380 Kč. Průměrnou mzdu osob s magisterským nebo doktorským titulem, která v roce 2022 činila 64 942 Kč, převyšovala průměrná mzda lékařů téměř o 31 %.

Průměrné mzdy lékařů v Česku

GRAF – ČSÚ/Romana Lojková

Výdělky lékařů v soukromé sféře jsou nižší

»Lékaři pracující v zařízeních, jejichž zřizovatelem je ministerstvo zdravotnictví či krajský úřad, pobírají za odvedenou práci plat. Průměrný plat těchto lékařů v roce 2022 činil 103,6 tisíce Kč. V soukromých nemocnicích či ambulantních zdravotnických zařízeních (akciových společnostech a společnostech s ručením omezeným) pobírají lékaři zpravidla mzdu, která v roce 2022 vycházela průměrně na 73 tis. Kč měsíčně. Rozdíl ve výdělcích lékařů pracujících v platové a mzdové sféře činil tedy 30 tis. Kč,« konstatuje statistička, dodává ale, že podle dostupných dat za rok 2022 lékaři v platové sféře pracovali v měsíci v průměru o 20 hodin více než jejich kolegové zaměstnaní v mzdové sféře.

Dále Lojková připomíná, že výše mzdy lékařů je ovlivněna délkou praxe. Například mzdy lékařů do 29 let odpovídaly pouze 105 % průměrné výše hrubé mzdy vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců daného věku.

Průměrný hrubý měsíční příjem lékařů podle věku v roce 2022 (v Kč)

GRAF – ČSÚ/Romana Lojková

Jako ve většině profesí, i mezi lékaři pak panují výrazné rozdíly v příjmech podle pohlaví a věku. Lékaři – muži vydělávali v roce 2022 v průměru téměř o 20 tis. Kč více než lékařky.

Nejvíc berou anesteziologové

Z hlediska získané specializace jsou podle Lojkové nejvíce vydělávajícími lékaři anesteziologové. V roce 2022 pobírali téměř 122 tis. Kč měsíčně. Následováni byli kolegy pracujícími v radiologických oborech. Ti si měsíčně přišli na 110 tis. Kč. Lékaři v chirurgických oborech dosáhli na průměrnou mzdu 100 tis. Kč, zhruba o čtyři tisíce méně vydělávali lékaři pracující v interních oborech. Lékaři bez atestace, kteří jsou teprve v procesu získávání specializace, si přišli na 74 tis. Kč měsíčně.

»Pro úplnost je třeba dodat, že výdělky primářů v roce 2022 dosáhly 147 205 Kč, tedy 339 % průměrné mzdy všech zaměstnanců v Česku a 174 % průměrné mzdy všech lékařů, bez ohledu na specializaci a sféru působení,« doplňuje Lojková.

Metodika sběru dat

Statistička v závěru upozorňuje, že z metodických důvodů se výše uvedená data liší od údajů, jež prezentuje publikace »Zdravotnictví ČR: personální kapacity a odměňování«, kterou vydává ÚZIS ČR. Data o odměňování v publikaci ÚZIS ČR totiž vycházejí z výkazů ministerstva zdravotnictví, nikoliv ze strukturální mzdové statistiky. Ve strukturální statistice se do hrubých mezd počítají všechny mzdy za práci včetně prémií, odměn a dalších platů, dále veškeré náhrady mzdy za neodpracovanou dobu (dovolenou, svátky, překážky v práci apod.) a odměny za pracovní pohotovost za celý rok. Do výsledků strukturální statistiky se ovšem nezahrnují zaměstnanci s týdenním úvazkem kratším než 30 hodin, ani zaměstnanci pracující na DPP nebo DPČ.

Zároveň Lojková poznamenává, že velká část praktických lékařů nyní pracuje jako fyzické osoby nebo podniká jako právnické osoby (např. s.r.o.) a z tohoto důvodu se ve statistikách zaměstnanců neobjevuje.

(ici)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here