Home Mentální postižení jako překážka pro bezpečnost letecké dopravy? V USA je naopak doporučováno letadlo nehoda doprava

letadlo nehoda doprava