Slavné citáty o politice. Zazněly před staletími, nicméně platí dodnes!

Řekli to myslitelé, filozofové, spisovatelé, ale i státníci před dávnými lety. Desítkami, stovkami, ba i tisíci lety. A přece jsou jejich výroky pravdivé dodneška. A možná i znějí ještě výstižněji než v jejich časech. Opět jsme vybrali – podle hesla oko bere – jednadvacet citátů slavných osobností, samozřejmě na téma politika. Tesat do kamene by si mnohé z nich zasloužily, a to především s ohledem na to, co se dnes děje na politické scéně (nejen) v České republice.

Solón (asi 638-559 př. n. l., řecký básník a zákonodárce)

Nauč se poslouchat, budeš umět vládnout.

Konfucius (551-479 př. n. l., čínský filozof, sociální politik a státník)

Ti, kdo pracují hlavou, budou vládnout, ti kdo pracují rukama, budou sloužit.

Platón (427 př. n. l.–347 př. n. l., řecký filozof a pedagog

Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.

Demokracie – vláda lůzy – je podřízením rozumu vášni.

Filosofie je dobrá věc a politická činnost také, ale každá se vztahem k jinému předmětu; kdo má účast v obojím, je uprostřed, nemluví podstatné věci a je horší než obě dvě.

Aristotelés (384-322 př. n. l., řecký filozof)

Vládnout by měli ti, kdo jsou schopni vládnout nejlépe.

Marcus Tulius Cicero (106-43 př. n. l., římský řečník, politik, filozof a spisovatel)

Není trapnější hloupost, než dutý zvuk krásných a vznešených slov, která však postrádají myšlenku a znalost.

Publilius Syrus (1. st. př. n. l., římský dramatik a básník)

Všichni ochotně poslechnou, poroučí-li lidé hodní vlády.

Petronius (asi 27–66 n. l., římský patricij)

K čemu jsou zákony tam, kde peníze vládnou?

Lucius Annaeus Seneca (4 př. n. l.-65 n. l., římský filozof, básník a politik)

Vláda založená na nespravedlnosti nemá nikdy dlouhé trvání.

Jestliže soudíš, zkoumej, jestliže vládneš, rozkazuj.

Valerius Maximus (1. st. n. l., římský historik a rétor)

Bezpečná je teprve ta vláda, která klade meze své moci.

Ludvík XI. (1423–1483, francouzský král)

Kdo se nedokáže přetvařovat, nemůže vládnout.

Jan Amos Komenský (1592-1670, český filozof, myslitel a spisovatel)

Umění vládnout se nezakládá na síle či opatrnosti, ale na moudrosti.

Voltaire (1694-1778, francouzský filozof, básník a spisovatel)

Politika je bezmocná proti fanatismu. Jedinou zbraní proti tomuto netvoru je rozum. Jediný způsob, jak zabránit lidem upadnout do absurdnosti a zloby, je poučit je.

Henry Fielding (1707-1754, anglický spisovatel, právník a soudce)

Čím jest politika? Prostředkem k dosažení výnosného místa.

Jean Jacques Rousseau (1712-1778, francouzský filozof a spisovatel)

Celá dovednost velkých politiků spočívá nakonec v tom, že dovedou zaslepit oči těch, které potřebují, a lidé se pak domnívají, že pracují v jejich zájmu, ale oni ve skutečnosti pracují pro sebe.

Napoleon Bonaparte (1769-1821, francouzský vojevůdce a státník)

V politice není hloupost handicap.

Victor Hugo (1802-1885, francouzský spisovatel, básník a politik)

V politice stává se, že něco zmizí dříve než se to rozvine.

Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872, německý filozof a antropolog)

Tak zvaná činnost politická je pustá a ničemná u porovnání s prací učenou.

Karl Marx (1818-1883, německý filozof, publicista a ekonom)

Pravdy neznají hranice politického zeměpisu.

(pk)

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy