ALIANCI ZA NEZÁVISLOST ČR nesahají ostatní politické subjekty ani po kolena!

AZN ČR je spojení pěti vlasteneckých stran, které mají dlouhou a odvážnou historii. Také jsou součástí politické platformy za vystoupení z EU a NATO (přímo a bez referenda – viz EU Lisabonská smlouva čl. 50 a NATO Washingtonská smlouva čl. 13).

Všechny výše zmíněné strany mají plně resortní a podrobný program, na kterém roky pracovalo mnoho odborníků. Tyto skutečně vlastenecké strany VŽDY požadovaly změnu systému. Pořádaly mnoho demonstrací a nejrůznějších aktivit, ale nikdy o jejich plánech nepsal mainstream a bohužel ani alternativní tisk. Nikdy žádnou jejich pozvánku nezveřejnila ČTK, informace o akcích nezazněla v žádném médiu. Nebylo to ale tím, že by jejich představitelé byli neschopní a nedokázali udělat PR, vše zorganizovat apod. Média totiž neotiskla ani placené inzeráty s informací o demonstracích – prostě je odmítla! Navíc je na všechny tyto politické subjekty uvalen na sociálních sítích tzv. shadow banning, což je faktické blokování. To znamená, že různá stanoviska a sdělení tak nikdo nevidí.

Ze strany médií, a to bohužel i tzv. alternativních, nebyl a není absolutně žádný zájem, aby o aktivitách těchto stran lid byť jen něco tušil. Právě pro své veřejné aktivity byli předsedové stran ND, DSSS a REP desítky let lynčováni médii a dokonce i zatčeni a souzeni. A také proto byla a je činnost všech výše uvedených stran, včetně ANS, médii marginalizována a dehonestována nebo ignorována.

Za stranami AZN ČR nestojí žádný oligarcha a nejsou ani pohrobky bývalé vládnoucí strany, která tím, že v roce 1990 sama odvolala své komunistické poslance a sama kooptovala do parlamentu chartisty, zlegalizovala státní převrat zvaný sametová revoluce a zahájila ABSOLUTNÍ ROZVRAT naší země – ačkoliv nyní si hraje na »spasitele«. Politici AZN ČR nemají možnosti dávat do volební kampaně miliony nebo desítky milionů – jako třeba SPD, PRO, PŘÍSAHA A MOTORISTÉ, SVOBODNÍ anebo KSČM, kteří se všichni prohlašují za »vlastence«.

Přehled financování volebních kampaní:.

Lídrem kandidátky do EP je Ing. Hynek Blaško, genmjr. v.v. Jeho pronárodní hlasování v EP jsou veřejně známá.

REPUBLIKÁNI vznikli již v roce 1990. V programu měli vždy euroskepticismus. Předseda strany PhDr. Miroslav Sládek byl poslancem Federálního shromáždění a po zániku Československa byl poslancem PS PČR. Například již v roce 1991 zorganizoval velkou demonstraci před Českou televizí. První politickou stranu mu rozpustil Nejvyšší správní soud. Jako poslanec se snažil zabránit zvolení prezidenta V. Havla a byl proto zatčen.

NÁRODNÍ DEMOKRACIE byla založena v roce 2001 a navazuje na politiku První republiky a na dědictví prvního československého předsedy vlády JUDr. Karla Kramáře. Od roku 2014 používá název NE Bruselu – Národní demokracie. Již v roce 2015 organizoval její předseda pan Bartoš na Václavském náměstí obrovskou demonstraci proti migraci a to za účasti SPD a dalších. Pan Adam Benjamin Bartoš také bránil koloně pojíždějící vojenské techniky NATO vlastním tělem. To si v této zemi nikdo jiný vůbec ani netroufl.

Strana ROZUMNÍ vznikla v roce 2002 s ideologií konzervatismu a ve volbách do EP roku 2009 získala téměř 5 % hlasů. Předseda strany Mgr. Petr Hannig je umělcem, hudebníkem a producentem V roce 2018 kandidoval na prezidenta a požadoval vystoupení z EU.

DSSS byla založena v roce 2004 a od svého vzniku má v programu požadavek na vystoupení z EU a NATO. Nejvyšší správní soud se snažil roku 2010 stranu zrušit a znemožnit jí tak účast ve volbách. Členové této strany, včetně pana předsedy Mgr. Tomáše Vandase, jsou ale zvolení zastupitelé.

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL vznikla v roce 2015 – původně jako neformální platforma pro spolupráci politických stran a hnutí, které mají obdobné programové cíle. PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ANS, se například pravidelně zúčastňuje mezinárodních konferencí zemí BRICS. Naposledy mezinárodní konference »SVĚTOVÁ VĚTŠINA« ZA SPRAVEDLIVÝ, ROVNÝ A BEZPEČNÝ SVĚT, která se konala v Moskvě dne 26. 4. 2024. Svým podpisem stvrdila závěrečné usnesení. Který jiný politik učinil něco podobného? ŽÁDNÝ!

Informace o konferenci:

Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil

Související články

5 KOMENTÁŘŮ

  1. Ale my jsme se spojit chtěli, ale bohužel ne tak KSČM, PRO a další! Kvůli spolupráci s ND a DSSS a republikány nás označují za tzv. “toxické”.

  2. Je bohužel fakt, že zrada pracujících přišla zevnitř komunistického hnutí. Je to ostudné, jde o narušení důvěry. Co když se podobná zrada vlastních voličů bude opakovat? Zvlášť když se s tím sama KSČM dosud nedokázala vyrovnat, např. Karel Urbánek je prý stále členem, zatímco řada poctivých komunistů byla vyházena.

    • Ano, my jsme se spojit chtěli, ale bohužel ne tak KSČM, PRO a další! Kvůli spolupráci s ND a DSSS a republikány nás označují za tzv. “toxické”.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy