K 140. výročí narození prezidenta Edvarda Beneše

Dnes stejně jako téměř každý den jsme svědky překrucování historie nebo dokonce přímého popírání skutečností, které jsou zásadní pro současnost. První pojednání o prezidentu Edvardu Benešovi jsem psal jako studentskou maturitní práci na Gymnáziu v Trhových Svinech v roce 1974.

Dovolte mi u příležitosti letošních připomínek 140. výročí narození prezidenta Dr. Edvarda Beneše (28. 5.) zmínit se o Ústavních zákonech a zákonech Republiky československé, které byly vyhlášeny jako Dekrety prezidenta republiky v letech 1941 až 1945 v době nesvobody a těsně po porážce nacistického Německa ve 2. světové válce a následně je Prozatímní Národní shromáždění ratihabovalo do zákonných norem vyhlášených ve Sbírce zákonů pod č. 57/46 Sb. Takových dekretů bylo více než 110 a vydávala je jak exilová vláda v Londýně, tak po 9. květnu 1945 legitimní československá vláda. Tyto zákony a ústavní zákony řeší mnoho věcí, které jsou dále součástí právního řádu České republiky jako právního nástupce Československa, které se podařilo obnovit a zbavit se okupačních německých vojsk a vnucené protektorátní státní správy. Československo se tak mohlo i díky odboji na východě i na západě, díky 1. československému armádnímu sboru, díky československým pilotům RAF, ale i partyzánům a bojovníkům jak v SNP, tak v Pražském povstání a díky dalším, postavit na stranu vítězné protinacistické koalice.

Jako zásadní jsou ústavní zákony a zákony – dekrety, které řeší jak potrestání zrádců a kolaborantů, zejména dekret č. 16/1945 Sb., dále realizaci závěrů Postupimské konference o odsunu, počínaje zejména ústavním dekretem 31/45 Sb., tak majetkové záležitosti o neplatnosti vynucených smluvních převodů, dekret č. 5/45 Sb. – nesvobodnou vůli dobře ztvárnil třeba i seriál Zlatá labuť. Konfiskaci arizovaných pozemků v pohraničí řeší dekret č. 12/45 Sb. a jejich rozdělení mezi osídlence dekret č. 28/45 Sb. Nemohu nepřipomenout dekret č. 91/45 Sb. o obnovení československé měny, nebo o Prozatímním Národním shromáždění č. 47/45 Sb. nebo známé dekrety č. 100-104/45 Sb. o znárodnění rozhodujících velkých podniků dekrety.

Proč je nutné odmítnout jejich zpochybňování a bránit rozhodnutí jak exilové vlády, tak prezidenta Beneše, tak následné schválení nově zvolených poslanců Národního shromáždění?

Jde o naši suverenitu

Nesmíme být naivní. O peníze a majetky jde některým vždy v prvé řadě, toho jsme si od roku 1990 užili snad vrchovatě. Pokusů o zvrácení majetkových práv ve prospěch těch, kteří se v minulosti pokusili rozbít a podmanit si českou kotlinu, můžeme vidět mnoho. A to jak od členů bývalých šlechtických rodů, které nechtějí respektovat ani naši suverenitu získanou v roce 1918, tak od potomků těch, kteří vyháněli naše občany z pohraničí po Mnichovu 1938. Ti všichni by rádi na úkor našich občanů přišli k majetku, který nevybudovali a ani se nepodíleli na jeho rozmnožení. Platí ustanovení zákona »Edvard Beneš se zasloužil o stát«, který byl přijat v květnu před 20 lety jako zákon č. 292/2004 Sb.

Je to poučení pro nás a pro naše následovníky.

JUDr. Vojtěch Filip

Související články

3 KOMENTÁŘŮ

  1. President Beneš dobře znal mentalitu našeho národa a po roce 1990 došlo na jeho slova. Křiváci a podrazníci ovládají naši zem více jak 30let a změna je v nedohlednu.Slováci mají výhodu ,že premiér Fico má některé vlastnosti presidenta Beneše.Bohužel ČR nemá ve vedení rozumného člověka jen papouška USA.

  2. Sudeťáci se salámovou metodou dopracují ke všemu, o čem se jim v desetiletích před privatizačním pučem už ani nesnilo. A proč by ne? Hloupý, kdo dává, hloupější, kdo nebere. 🙁

  3. Dr. Edvard Beneš, Praha, Květen 1947 – „Vážení spoluobčané, v době nedávné jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let 1938-39. Vědom si neblahé zkušenosti našeho národa, zejména z II. světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou “čeští vlastenci”, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat, a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a jejich návrat nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost, a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoli a v kterékoli době. Váš Edvard Beneš.“ Dr. Edvard Beneš, Praha, Květen 1947

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy