K vládnímu balíku, který slibuje konsolidovat veřejné finance

Loni dezinformace, dnes realita. Vládní balík změn ke konsolidaci veřejných financí byl připraven v rozporu s vládními sliby nezvyšovat daně. Je hrubě neprovázaný (nesystémový), mnohá opatření si protiřečí a do jisté míry se i paralyzují. Zřejmě byl připraven bez hlubších rozborů podle zásady škrtat a danit tam, kde lze čekat nejmenší odpor, tj. na účet sociálně nejslabších a nejohroženějších.

Vychází z chybné teze, že státní finance ČR jsou v rozvratu. I když pro to Fialova vláda pětidemolice mnoho dělá (svévolně snížila daně v rozsahu asi 150 miliard korun za rok, poté byla překvapena obří sekyrou ve státním rozpočtu a rozhodla se ji zčásti zacelit), zatím situace tak zlá není. Teze o rozvratu veřejných financí je podle všeho kouřovou clonou pro prosazení opatření k dalšímu ožebračování našich občanů a zvyšování zisků velkého kapitálu.

Hospodaření Fialovy vlády pětidemolice je od počátku velmi špatné, rozhazovačné a destruující kontrolní mechanismy, čímž jsou dále snižovány příjmy veřejných rozpočtů. Například použití zákona o cenách k jejich regulaci se vláda štítí, v důsledku čehož za současné energetické, bytové a další krize výrazná většina občanů a podnikatelů ČR dosti chudne. Představený balík změn tuto politiku má dále prohloubit. Tristní je snižování počtu pracovníků finančních úřadů ad.

Problém je, že balík změn nebyl představen celý. I když novináři některé choulostivé věci z ministrů vytáhli, komplexní analýza není možná, protože není znám celý materiál.

Snižování běžných dotací

V zásadě ho lze rozdělit na snižování běžných dotací ve výši asi 55 mld. Kč (na investice se prý sahat nebude) a na změny daní, většinou jejich zvýšení.

Snižování běžných dotací nebylo významněji specifikováno. Jisté je jen tolik, že největšího mrhání, tj. resortu ministerstva obrany, resp. výdajů na válku na Ukrajině, tj. v rozhodující míře na podporu korupce na Ukrajině a zabíjení zejména ukrajinských vojáků a dalšího ničení Ukrajiny, se netýká. Netýká se ani perverzních nákladů na inkluzi, prý s šílenostmi až do hořkého konce, když si je přeje Brusel. Perverzní podpora tzv. obnovitelných zdrojů paliv a energie z dob vlády Topolánka, Kalouska a Bursíka se má zrušit, ale napřed prý vláda musí najít, kdo tyto perverzní dotace zaplatí. Dělá si z občanů legraci? Nemá se šetřit ani na luxusních platech a dalších výhodách současných vládců a jejich pochlebovačů včetně politických a lidskoprávních neziskovek.

Nepředpokládá se omezení plýtvání v resortu dopravy, kde pod tzv. úsporami běžných nákladů dešifruji omezení podpory veřejné dopravní obslužnosti, tj. další přiškrcení rozvoje ČR a přenesení části nákladů na kraje, města, obce a občany, podobně jako při svévolném rušení pošt. Snížení podpory zemědělství se nemá týkat dotací pro málo vyrábějící zemědělce, ale postiženi mají být jen velcí producenti, kteří jsou pro naši výrobu potravin rozhodující. Znamená to další destrukci zemědělské výroby v ČR a další uvolňování prostoru pro dovoz zahraničních, méně kvalitních a sem tam i značně závadných potravin, nejednou z velkých vzdáleností. Naopak se předpokládá redukce podpory stavebního spoření, a to v situaci obří bytové krize.

Změny daní

Změny daní mají několik podob. Asi jediné pozitivní je zvýšen sazby daně z příjmů právnických osob z 19 na 21 %.

Další změny jsou přinejmenším problematické. Rušení četných daňových úlev u daně z příjmů fyzických osob v první řadě poškodí rodiny s dětmi a důchodce. Otázkou je, zda budou více postiženy střední vrstvy, které se budou muset uskrovnit, nebo chudí občané, u nichž při jejich nízké spotřebě je uskrovňování problematické.

Tzv. sjednocení snížené sazby daně z přidané hodnoty z 15 a z 10 na 12 % znamená v případě zvýšení sazby příslušné zdražení zboží a služeb. V případě jejího snížení ale nelze čekat jejich zlevnění. Zkušenosti říkají, že snížení sazby DPH o tři procentní body se ve snížení cen příslušného zboží neprojeví, a to i kdyby nedošlo k nárůstu jiných druhů nákladů jako dnes. Problém také je, že mají být zdraženy i některé zdravotní potřeby, léky, ale i minerální vody, byť ministři tvrdí opak. Převod části běžných opravárenských služeb, dále vodného a stočného do základní sazby DPH 21 % znamená jejich citelné zdražení. Významně poškozeno bude drobné podnikání, podpoří se tak podnikání »načerno« spojené s poklesem placení daní.

Proti zvýšení sazeb spotřebních daní na tabák a alkohol asi obecně nelze nic namítat. Problém je, že to podpoří domáckou výrobu těchto komodit a také jejich pašování, nejen z Ukrajiny. Také zde se daňové úniky ještě zvýší, přínos pro státní pokladnu bude podstatně menší.

Návrh zvýšit sazby daně z nemovitosti na dvojnásobek s tím, že zvýšený výnos nedostanou obce, ale státní rozpočet, je opět nesystémový. V dani z nemovitých věcí je řada problémů. Ty se ale neřeší, ty se budou dále prohlubovat.

Zvýšení cen dálničních známek o 50 % na 2300 Kč/rok je v zásadě na místě, ale jeho načasování je zjevně nešťastné. I to je nesystémové, resp. jak v silniční dani, tak v dálničních známkách, tak v elektronickém výkonovém zpoplatnění je řada problémů, neúměrnou podporou emisně šetrnějších vozidel počínaje. Ty se ale řešit nemají.

Zvýšení sazeb úhrad za těžbu nerostných surovin (má jít o zvýšení sazby úhrad z objemu těžených nerostů, zvláště pak z uhlí) je jistě na místě, ale je velmi nízké (sazba by měla činit alespoň 10 %) a přichází v nejnevhodnější dobu. Energetická krize, vyvolaná politikou vedení EU a vlád ČR, pokračuje, ekonomické škody jí působené dál narůstají a příští zima nemusí být mírná. Ve hře je i zdraví občanů, kteří jsou nuceni bydlet v nedostatečně vytopených bytech. Že tu a tam někdo zemře na podchlazení, je prý jen malá vada na kráse.

Závěrem

Nezpochybňuji potřebu šetřit a korigovat některé daně a úlevy z nich. Největší možnosti šetření se ale nacházejí v resortu ministerstva obrany, ve válečnické politice vlády ČR, která vedla mimo jiné k praktickému odzbrojení beztak těžce zdecimované Armády ČR a k plánu na její zásadní přezbrojení. Plýtvání bylo dále umocněno idiotským zákonem, podle něhož se za obranu ČR musí každý rok utratit minimálně dvě procenta hrubého domácího produktu. Prý aby se zajistily slušné kšefty americkým a dalším zbrojařům. Nákup investičně i provozně superdrahých a silně poruchových stíhaček F35, jejichž hlavní užitnou hodnotou je schopnost nosit jaderné zbraně a tím i učinit z nás prvořadý terč jaderného útoku v případě jaderné války, je šílenost.

Zásadně revidovat je nutné Zelenou dohodu pro Evropu, protože byla připravena idiotsky a směruje EU do třetího světa. ČR s rozsáhlým průmyslem bude postižena nadprůměrně. Přitom prosazování ochrany klimatu a současně prosazování válek, jde zásadně proti sobě. Nejen u Kábulu se nebojovalo za Prahu!

Nutné jsou úspory ve fungování státního aparátu včetně citelného snížení nemravných platů politických špiček ČR.

Jan Zeman

Související články

2 KOMENTÁŘŮ

  1. Fiala a vláda Petra Fialy a celá Pětikoalice má na rukou krev Ukrajinců svojí podporou zbraněmi a penězi války na Ukrajině.
    Černochová z ČR byla první, kdo začal posílat zbraně na Ukrajinu, aniž by se zeptala občanů ČR.
    Ze zločinu podpory války se tito lidé budou jednou zodpovídat.

    Pamatuji si, jak ještě v nedávné době Fiala sliboval, že kdo bude volit ODS tak si pak s ODS vydělá na automobil Bentley. To byla samozřejmě dětinská Fialova škola lhaní, a Fiala ji uplatňuje neustále. Prolhaný zločinný gang s názvem Pětikoalice se rozhodl zdecimovat tento stát stůj co stůj.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy