Odstupňovaná rovnost? Pár slov k zamyšlení!

Může v České republice uspět ve volbách nová strana s novými tvářemi, která se nebude objevovat ve veřejnoprávních médiích? Mají všichni kandidáti stejné možnosti a prostor v rámci volební kampaně ve veřejnoprávních médiích? Nemají! A přesto je to naprosto v pořádku. Naposledy jsme mohli sledovat volební kampaň kandidátů a kandidátek na prezidenta ČR a jistě si mnozí z nás pamatujeme, že si je Česká televize do svých pořadů zvala po skupinách, prostě si je rozdělila. Takže vystřídali se tam sice všichni, ale nedostali stejný prostor, ani možnosti prezentace.

Na webu Rady po rozhlasové a televizní (RRTV) vysílání najdete »Analýzu pořadů na programech ČT a ČT24 před prezidentskými volbami v roce 2023«, ve které se v závěru uvádí: »Rada při monitoringu předvolebních debat neshledala porušení zákona o vysílání. Nicméně konstatuje, že model, který vede k rozdělování kandidátů na slabší a favorizované na základě preferencí ve volebních výzkumech, může poškozovat nebo naopak zvýhodňovat konkrétní kandidáty. Rada vyjadřuje názor, že je na místě zahájit rozpravu k problematice předvolebních debat v televizním a rozhlasovém vysílání s cílem snížení možných rizik narušení rovné politické soutěže.«

Bohužel už nikde nelze dohledat, zda uvedená snaha RRTV zahájit o tom rozpravu tímto dokumentem neskončila. Zřejmě ano!

Už jen pár dnů a volební kampaň kandidátů do Evropského parlamentu vstoupí do finálové části. Generální ředitel ČT informoval 17. dubna 2024 členy Rady České televize, jak bude tato kampaň probíhat. »Při zvaní hostů do předvolebních pořadů bude uplatňován tzv. princip ODSTUPŇOVANÉ ROVNOSTI. Klíčem ke zvaní těchto hostů budou už tradičně výsledky výzkumu volebního potenciálu a též váha kandidujících subjektů v hlavních orgánech zastupitelské demokracie, přičemž při posuzování se bere v úvahu například tradice politické strany, hnutí nebo koalice, velikost členské základny, významnost zastoupení v některé z komor Parlamentu ČR a dalších orgánech zastupitelské demokracie,« konstatoval J. Souček.

A copak je to ten princip ODSTUPŇOVANÉ ROVNOSTI? Podle judikatury Nejvyššího správního soudu nelze vyváženost a rovný přístup do veřejnoprávních médií chápat mechanicky jako absolutní rovnost kandidujících subjektů, nýbrž pohledem tzv. ODSTUPŇOVANÉ ROVNOSTI. To znamená, že každý kandidující subjekt musí dostat alespoň určitou minimální šanci ke své prezentaci tak, aby byl naplněn požadavek jejich plurality; nad tuto minimální úroveň musí být zastoupení kandidujících subjektů ve vysílání, zejména v pořadech zpravodajských či v publicistických debatách, přiměřené jejich politickému a společenskému významu. Dále platí, že subjekty nemohou být vyloučeny z přístupu k rozhlasovému a televiznímu vysílání s odkazem na to, že jsou nevýznamné nebo politicky škodlivé. Musí být dán prostor všem tendencím, ovšem POZOR! TO HLAVNÍ JE, že zásada rovnosti soutěžních šancí stran neznamená, že všechny tyto strany musí mít vymezen stejný vysílací čas pro volební agitaci!

Co z toho plyne? Jako pokaždé budeme svědky toho, jak někteří kandidáti a kandidátky dostanou ve veřejnoprávních médiích větší prostor než ostatní. Nejčastěji uvidíme a uslyšíme kandidáty pětikoalice a pak parlamentní opozice. A co ty nové či mladé strany? »Pokud půjde o subjekt nový, ale podle výzkumů s mimořádně výraznou nebo dynamicky se vyvíjející podporou, Česká televize vezme tuto skutečnost v úvahu,« uvedl J. Souček.

A v úvahu je nutné vzít také to, že existují studie a výzkumy, které potvrzují, že část voličů se rozhoduje, komu dá hlas, právě podle toho, koho vidí nejčastěji v médiích a kdo si získá jejich sympatie bezprostředně před volbami. A když v těch médiích někdo není, pak si ho nelze zapamatovat a získat si přízeň. To je jako s reklamou na nějaký druh zboží. Pokud o něm nevíte, tak si ho nemůžete koupit! Podle mě způsob výběru politických subjektů podle principu ODSTUPŇOVANÉ ROVNOSTI významným způsobem ovlivňuje veřejné mínění a samotné výsledky voleb. Co si o tom myslíte?

Alena Maršálková

Související články

3 KOMENTÁŘŮ

  1. Je vhodné aby ti, kdo většině občanů ČR znemožňují přístup k informacím dostávali ještě DOTACE za mučení a mrzačení zvířat ?

  2. Na seznam tečka cz je článek “Smažte videa rychlokuřat nařídil soud Ochráncům zvířat”
    Podle toho článku mohou SOUKROMÉ osoby donutit soudce aby zakázali zveřejnit prokazatelně pravdivé informace. V tomto případě zástupce řetězce Albert a producent kuřat Rabit Trhové Sviny , podle mne urážejí ty, kdo jejich kuřata kupují, kuřata mučí a mrzačí čímž porušují zákony zakazující mučení zvířat. Mělo by nás zajímat, že tyto SOUKROMÉ osoby podle mne agresivním a vulgárním způsobem porušují Ústavu ČR a Všeobecnou deklaraci lidských práv .
    Nejde jen o kuřata ale o to, že SOUKROMÉ osoby se cítí oprávněné zakázat informace např. o našich poslancích a tím zrealizovat volební podvody nebo zakázat zveřejnit informace o SMLOUVÁCH s cizími státy.
    Možná by bylo vhodné, kdyby se lidé, než něco koupí, podívali kdo to co chtějí koupit vypěstoval a uvážit utrpení zvířat nebo lidí a v tomto případě kuřat produkovaných Rabitem Trhové Sviny , Také by mohli vnímat, ti kdo mají sebeúctu, urážky obchodníků a některých dodavatelů do obchodních řetězců. Musíme nakupovat v Albertu , musíme nakupovat kuřata z Trhových Svin ?

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy