Asteroid Dimorph byl po srážce se sondou DART značně deformován

Vědci prozkoumali snímky planetky Dimorph, pořízené kamerami mikrosatelitu LICIACube v prvních minutách po její srážce se sondou DART, a dospěli k závěru, že tento incident nejen změnil dráhu planetky, ale vedl také ke globální deformaci tohoto nebeského tělesa. Zjištění vědců byla publikována v článku ve vědeckém časopise Nature Astronomy.

»Naše analýzy dat a snímků ukazují, že Dimorph není monolitické nebeské těleso, ale konglomerát úlomků, který prošel globální deformací po srážce tohoto asteroidu se sondou DART. To naznačuje, že evropská mise Hera, která bude letos vyslána k Dimorfu a Didymu, nezíská snímky kráteru na povrchu planetky, ale uvidí její povrch zcela jiný,« uvádí studie.

K tomuto závěru dospěl tým astronomů pod vedením Sabine Raducanové, vědecké pracovnice na univerzitě ve švýcarském Bernu, při studiu snímků planetky Dimorph, které byly pořízeny mikrosatelitem LICIACube krátce před a v prvních pěti minutách po srážce americké sondy DART s planetkou Dimorph, jednou ze dvou polovin dvojčete planetky Didymus.

Vědci se o tyto snímky začali zajímat zejména poté, co první výpočty nové dráhy Dimorpha ukázaly, že náraz sondy DART ovlivnil průběh pohybu planetky mnohem více, než astronomové očekávali. Tento rozpor vedl vědce k domněnce, že Dimorph je tvořen velmi porézní a lehkou hmotou nebo je konglomerátem úlomků vyvržených z povrchu Didymuse v dávné minulosti.

Vědci proto vytvořili počítačový model srážky Dimorfu a DARTu a pokusili se s jeho pomocí reprodukovat snímky získané kamerami LICIACube. Významně k tomuto úkolu přispěly stereosnímky planetky, které byly připraveny na základě dat z mikrosatelitu Briana Maye, britského astrofyzika a kytaristy skupiny Queen.

Tyto výpočty ukázaly, že Dimorph je velmi volný konglomerát trosek, přičemž asi 35 % z něj tvoří dutiny. V důsledku toho srážka sondy DART s povrchem planetky nevedla ke vzniku impaktního kráteru na Dimorfu, ale k jeho úplnému strukturálnímu přeskupení a obnově celého povrchu. To je třeba vzít v úvahu při studiu nových snímků Dimorfu, které získá sonda Hera, jejíž start je naplánován na říjen 2024, shrnuli vědci.

Sonda DART je součástí projektu Aida, který ESA a NASA zahájily v květnu 2012. Zahrnuje vyslání dvou malých sond pojmenovaných DART a Hera k asteroidu Didymus. První sonda do asteroidu narazila koncem září 2022, druhá sonda k němu dorazí v roce 2026, aby studovala následky této srážky.

Jak ukázaly snímky získané orbitálními dalekohledy Hubble a James Webb, mise DART vcelku zvládla zadaný úkol – srážka sondy s Dimorfem, jednou z polovin dvojitého asteroidu Didymus, skutečně vedla ke změně dráhy pohybu tohoto nebeského tělesa. Výpočty astronomů ukázaly, že náraz DARTu vedl ke zkrácení periody rotace nebeského tělesa kolem Slunce o 33 minut, což bylo výrazně více, než činily předběžné odhady.

(TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy