Mladých pacientů s fibrilací síní je desetkrát víc, než se myslelo

Kardiologové z USA zjistili, že podíl mladých nositelů fibrilace síní, nebezpečné poruchy srdečního rytmu, je nyní značně podhodnocen – nejedná se o 2 %, jak se vědci dříve domnívali, ale o více než 25 %, uvedli vědci z Pittsburské univerzity.

»Dlouhou dobu se praktičtí kardiologové domnívali, že fibrilace síní je u pacientů, jejichž věk je nižší než 65 let, mizivá, a přesto jen zřídka vede k nebezpečným následkům pro jejich zdraví. Tuto domněnku však reálné údaje získané během pozorování nepotvrzovaly,« uvedl Aditya Bhonsale, docent Pittsburské univerzity (USA), kterého citovala tisková služba univerzity.

Bhonsale a jeho kolegové dospěli k tomuto závěru při analýze kazuistik 67 tisíc pacientů s fibrilací síní, kteří vyhledali pomoc na lékařské klinice Pittsburské univerzity v letech 2010-2019. Vědci analyzovali, jak často se u pacientů objevily komplikace související s touto poruchou srdečního rytmu a jak často na ně zemřeli.

Analýza vědců ukázala, že nečekaně velký podíl nositelů fibrilace síní, přibližně 25 % z jejich celkového počtu (17 300 pacientů), tvořili muži a ženy mladší 65 let. Zároveň vědci zjistili, že rozvoj poruch srdečního rytmu zvyšoval pravděpodobnost předčasného úmrtí pacientů 1,3-1,5krát u mužů a 1,7-2,4krát u žen ve srovnání s ostatními pacienty v této věkové kategorii.

Toto riziko, jak vědci poznamenali, bylo obzvláště vysoké u mužů a žen mladších 50 let. Ti měli v průměru 1,8 až 3,16krát vyšší pravděpodobnost, že zemřou a stanou se obětí infarktu myokardu, srdečního selhání a ischemické cévní mozkové příhody, než stejně staří Američané bez fibrilace síní. Pravděpodobnost vzniku všech těchto problémů se dále zvyšovala v případě přítomnosti špatných návyků, cukrovky, hypertenze a dalších chronických onemocnění.

Bhonsale a jeho kolegové doufají, že jejich zjištění pomohou lékařům vyvinout nové přístupy k diagnostice a prevenci fibrilace síní, které zohlední její nečekaně vysoký výskyt u relativně mladých pacientů. To pomůže snížit její negativní dopad na veřejné zdraví ve Spojených státech i jinde ve světě, uzavřeli vědci.

Podle statistik WHO patří fibrilace síní mezi nejčastější formy poruch srdečního rytmu. Počet jejích nositelů stoupá každé desetiletí přibližně o 8-9 procent. V roce 2010 dosáhl podle WHO počtu 33 milionů osob. V současné době se k její léčbě používají léky i různé formy šokové terapie, které obnovují normální srdeční rytmus.

(cik, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy