Home Něco z našeho pravěku – žraloci a ostatní paryby oligocénního moře v Karpatech zralok

zralok

zralok2