Objevena důležitá role »šumu« v neuronech pro fungování celého nervového systému

Japonští vědci sledovali práci neuronů v tělech mnoha hlístic a dospěli k závěru, že jednotlivé rysy v jejich chování i v práci celé nervové soustavy jsou způsobeny existencí jakéhosi elektrického »šumu« v práci nervových buněk. Informovala o tom tisková služba Tokijské univerzity.

»Zohlednění existence tohoto šumu v počítačových modelech nervové soustavy nám umožňuje správně reprodukovat, jak probíhá nervová činnost na úrovni celého mozku jako celku. Tento matematický model lze navíc použít ke studiu mechanismů nervového systému ještě předtím, než je odhalena celá struktura spojení mezi jeho buňkami,« uvádí se ve zprávě.

K tomuto závěru dospěla skupina japonských neurofyziologů pod vedením profesora Tokijské univerzity Yuichi Iino při pozorování, jak probíhá činnost všech tří set neuronů, které tvoří základ centrální nervové soustavy hlístic, v těch situacích, kdy se tito bezobratlí tvorové snažili pohybovat směrem k nahromaděné kuchyňské soli.

K provedení pokusů vědci upravili genom hlístic tak, aby jejich nervové buňky vydávaly modrou nebo žlutou záři v závislosti na úrovni jejich aktivity. Vzhledem k tomu, že tělo těchto bezobratlých živočichů je průhledné, lze takové záblesky snadno zachytit konfokálním mikroskopem, který neurofyziologové použili k pozorování toho, jak nervový systém živočichů reagoval na změny koncentrace soli.

»Velmi nás překvapilo, že jsme byli schopni zjistit velmi velké individuální rozdíly v chování a v charakteru a úrovni aktivity nervových buněk. Dlouho jsme si mysleli, že řetězce neuronů u různých jedinců hlístic jsou uspořádány zhruba stejně, a proto jsme předpokládali, že v jejich struktuře a funkci budou jen malé rozdíly. Skutečnost se ukázala být opačná,« vysvětlil Iino, jehož slova cituje tisková služba univerzity.

Existenci těchto jednotlivých rysů, jak ukázaly výpočty neurofyziologů, lze vysvětlit přítomností jakéhosi elektrického »šumu«, který vzniká při práci každého neuronu. Ten ovlivňuje způsob, jakým nervové buňky při přenosu signálů komunikují se svými sousedy, což má vliv na činnost celého nervového systému jako celku. Následné studium tohoto šumu pomůže pochopit, jak přesně vzniká a jak ovlivňuje sílu spojení mezi neurony, shrnuli vědci.

(cik, TASS)

Související články

1 KOMENTÁŘ

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy