Omezení hloubky rybolovu by ochránilo 60 % žraloků před vyhynutím

Ekologové dospěli k závěru, že zákaz rybolovu v hloubkách přesahujících 500 metrů ochrání přibližně 60 % druhů žraloků a rejnoků před vyhynutím a dalším prudkým poklesem jejich počtu v důsledku lidské činnosti. Závěry vědců byly zveřejněny v článku ve vědeckém časopise Science.

»Žraloci a rejnoci patří mezi nejdéle žijící a nejpomaleji rostoucí obratlovce na Zemi, což je činí velmi zranitelnými vůči nadměrnému rybolovu a dalším faktorům, které přispívají k poklesu jejich populace. Námi navrhovaná opatření, stejně jako omezení mezinárodního obchodu s masem a olejem ze žraločích jater, pomohou zpomalit pozorovaný prudký pokles jejich počtu,« uvádí se ve studii.

K tomuto závěru dospěla skupina ruských a zahraničních ekologů pod vedením Brittany Finucciové, vědecké pracovnice Národního ústavu pro výzkum vod a atmosféry ve Wellingtonu, při studiu stavu populací více než pěti set druhů žraloků a rejnoků žijících v hlubokých vodách.

Vědci analyzovali, jak se měnily počty těchto ryb před začátkem 80. let 20. století, kdy se objevily první techniky hlubokomořského rybolovu, a po této metě, kdy se tyto metody rybolovu začaly na Zemi široce používat. Analýzy vědců ukázaly, že několik desítek druhů žraloků pokleslo o 90 % nebo více pouhé tři generace po zahájení hlubinného rybolovu.

Ekologové upozorňují, že v 87 procentech případů nebyl úbytek způsoben záměrným lovem žraloků a rejnoků, ale tím, že tyto ryby byly náhodně uloveny spolu s cennými komerčními druhy mořských živočichů. Pouze ve 2,5 procentech případů ohrožovaly přežití žraloků jiné faktory, včetně znečištění oceánů, změny klimatu a restrukturalizace ekosystému.

Z tohoto důvodu vědci navrhují omezení maximální hloubky rybolovu, které by žraloky a rejnoky ochránilo před náhodným zachycením do rybářských sítí. Konkrétně stanovení takového limitu na 800 metrů by ochránilo 30 % druhů ryb, zatímco jeho zvýšení na 500 metrů by počet chráněných druhů zdvojnásobilo (60 %). Drastičtější opatření, včetně zákazu rybolovu v hloubce 200-2000 metrů v mnoha pobřežních oblastech, by ochránila 80 % druhů žraloků a rejnoků.

(cik, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy