Sopky na Jupiterově satelitu Io vybuchují nepřetržitě již více než 4,5 miliardy let

Planetologové zkoumali izotopové emise sopek na povrchu Io, satelit Jupiteru, a dospěli k závěru, že sopečná činnost na tomto satelitu největší planety sluneční soustavy probíhá již nejméně 4,5 miliardy let. Výsledky vědců byly zveřejněny v článku ve vědeckém časopise Science.

»Izotopové složení těkavých látek v atmosféře Io, včetně sloučenin síry a chloru, odráží historii sopečné činnosti na tomto Jupiterově měsíci. Změřili jsme podíly těchto izotopů a zjistili jsme, že sopečné emise Io obsahují velmi vysoké množství těžších forem obou prvků. To naznačuje, že sopky na Io byly v průběhu historie tohoto světa mimořádně aktivní,« napsali vědci.

K tomuto závěru dospěl tým amerických a novozélandských planetologů pod vedením Catherine deClear, docentky na Kalifornském technologickém institutu. Vědci tento objev učinili během pozorování Io pomocí milimetrového teleskopu ALMA, instalovaného na vysokohorské observatoři Chahnantor v chilské části pouště Atacama.

Tento teleskop, jak poznamenali vědci, je schopen zachytit mikrovlnné záření, které produkují molekuly plynných oxidů síry a také chloridy sodíku a draslíku, jejichž molekuly jsou přítomny v emisích sopek Io. Vlastnosti této luminiscence se liší u molekul solí a oxidů síry obsahujících lehké a těžké izotopy síry a chloru, což umožňuje odhadnout jejich množství v útrobách Io.

Měření provedená vědci ukázala, že sopečné emise na Io obsahují rekordně vysoké podíly dvou těžkých izotopů těchto látek, síry-34 a chloru-37. Jejich velmi vysoké koncentrace naznačují, že téměř všechny zásoby lehkých variant těchto prvků, přibližně 94-99 % jejich původních zásob, byly vyvrženy z útrob Io do vesmíru v důsledku sopečné činnosti.

Jak vysvětlují vědci, takové výsledky měření hovoří ve prospěch skutečnosti, že sopečná činnost na Io neustala za posledních 4,5 miliardy let, vlastně od vzniku Jupiteru a objevení se jeho satelitů. Zároveň astronomové připouštějí, že v minulosti byla ještě vyšší než v současnosti, což by vysvětlovalo některé rysy izotopového složení nitra Io.

Io objevil Galileo Galilei na počátku 17. století spolu s dalšími třemi Jupiterovými satelity – Ganymedem, Callistem a Europou. Jeho hlavním charakteristickým rysem je mimořádně vysoká sopečná aktivita, nejvyšší v celé sluneční soustavě.

Extrémní neklid jeho nitra se vysvětluje tím, že je neustále stlačováno a roztahováno slapovými silami, které vznikají v důsledku gravitačního působení Io, Jupiteru a jeho dvou nejbližších »sousedů«, Europy a Ganymeda. V důsledku toho je nitro »sopečného« měsíce obří planety zahřáté na supervysoké teploty, což vyvolává rekordně vysokou sopečnou aktivitu.

(cik, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy