WHO: Evropa je stále daleko od splnění cílů v oblasti eliminace tuberkulózy

Evropský region je stále daleko od dosažení cílů strategie Světové zdravotnické organizace (WHO) pro eliminaci tuberkulózy – snížit nemocnost o 80 % a úmrtnost o 90 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2015. V pátek, na Světový den tuberkulózy, to v tiskové zprávě uvedlo Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a regionální kancelář WHO pro Evropu.

Jak vysvětlila ředitelka ECDC Andrea Ammonová, je to částečně způsobeno dopadem pandemie COVID-19 na zdravotnické systémy, včetně schopnosti prevence, diagnostiky a léčby tuberkulózy. »V roce 2021 pandemie COVID-19 nadále ovlivňovala naše členské státy. Došlo k odklonu zdrojů na léčbu tuberkulózy a pacienti se potýkali s obtížemi v přístupu ke klinickým službám, což mohlo vést ke zpoždění diagnostiky a léčby některých případů. Musíme tedy zvýšit počet diagnostikovaných a úspěšně léčených osob,« uvedla. Odborníci připomněli, že k ukončení TBC je třeba přerušit přenos prostřednictvím včasného odhalení osob s aktivním onemocněním a zabránit rozvoji TBC u těch, kteří již nakaženi jsou.

Přestože mnoho zemí evropského regionu hlásí meziroční nárůst případů TBC, v roce 2021 bylo v regionu celkově o 23 % méně případů než v roce 2019. Hlavními výzvami v regionu jsou však zvýšený počet případů rezistence na léky a nízká úspěšnost léčby v kombinaci s narušením služeb v oblasti TBC způsobeným pandemií COVID-19. Zatímco před třemi lety, před pandemií, byl v regionu zaznamenán nejrychlejší pokles nemocnosti a úmrtnosti na TBC na světě, v roce 2021 se počet úmrtí na toto onemocnění oproti roku 2020 zvýšil a křivka poklesu se poprvé za 20 let zastavila.

V roce 2021 bylo v evropském regionu WHO zaznamenáno více než 166 000 nových a opakovaných případů TBC, v roce 2020 to bylo 164 187 případů a v roce 2019 216 368 případů. Úspěšné výsledky léčby nově diagnostikované a recidivující tuberkulózy a multirezistentního onemocnění byly 73,4 %, resp. 57,2 %. V roce 2021 činil výskyt HIV mezi pacienty s tuberkulózou poprvé 13 % a v regionu bylo zaznamenáno 29 000 HIV pozitivních případů tuberkulózy.

(jb, TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy