Home Poradna

Poradna

iportaL24.cz radí občanům. Ptejte se, naši odborníci vám odpoví.
Máme odborníky na finance, dopravu, právo a bydlení.
Dotazy posílejte na adresu poradna@iportal24.cz

Ivan U.: S manželkou se rozvádíme. Byt na nás už v době manželství přepsala moje již zesnulá maminka. Myslím si, že žena přišla »s holou řití« k hotovému. Je nějaká šance, že nebude mít nárok na polovinu toho bytu?

Pokud byl byt přepsaný v době manželství na oba dva, máte každý nárok na jeho půlku. Ovšem jiná situace nastává, pokud je darovací smlouva jenom na vás. Dary nejsou součástí společného jmění manželů (SJM), takže v případě, že se rozvedete, zůstává byt celý pouze vám. Jiná věc je, že v případě smrti by manželka a děti byt dědili, ale pokud matka skutečně byt darovala jen vám, nemá manželka nárok ani na část bytu.Mgr. Luděk Růžička, advokát

Jiří 2: Dostal jsem od policisty pokutu za přechod silnice mimo přechod pro chodce. Mohu se odvolat? Vždyť jsem nikoho v dopravním provozu neohrozil…

Otázku lze rozdělit na dvě části, tedy přecházení silnice a možnost odvolání: Přecházení silnice chodci upravuje zejména § 54/1-4 ZSP. Z popisu tazatele vyplývá, že zřejmě nepoužil přechod pro chodce vzdálený do 50 metrů od místa přecházení. Na místě je třeba sdělit, že se jedná o vzdálenost přibližnou, protože žádný chodec při přecházení nedisponuje měřícím pásmem, tedy zatímco pokuta za vzdálenost od přechodu pro chodce 49 metrů by jistě nebyla na místě, tak za vzdálenost přibližně dvou třetinovou a kratší již pokuta na místě zajisté je. K možnosti odvolání: Projednání přestupku na místě je zkráceným a zjednodušeným řízením, většinou pokuta nedosahuje...

František N.: Zastavil mě policista s úmyslem pokutovat mě za rozsvícené mlhovky, aniž by byla mlha. »Ukecal« jsem to, ale zajímá mě, jestli to má oporu v zákoně?

Otázku lze rozdělit na dvě části, tedy svícení mlhovkami a postup policisty: Svícení mlhovek velmi nešťastně upravuje § 32/4 ZSP. Tazatel neupřesnil, jednalo-li se o přední nebo zadní mlhovky. Ustanovení o možnosti použití předních mlhovek není přesné a lze doplnit, že přední mlhovky lze užít vždy za snížené viditelnosti, pokud to nebude oslňovat ostatní účastníky provozu. Ustanovení o povinnosti použití zadních mlhovek je vyloženě zavádějící a mělo by urychleně projít novelizací. Na místě je tedy doplnit, že řidič smí zadní mlhovky užít pouze tehdy, pokud s nimi nebude oslňovat ostatní účastníky provozu (typicky řidiče za ním). Na zvážení je tak...

Jan K.: Vím, že je trestné hanobení hlavy státu. Ale kde vlastně končí jeho kritika a začíná hanobení? Dá se to právně postihnout? A platí to například i pro premiéra nebo předsedkyni Poslanecké sněmovny?

To je omyl, hanobení prezidenta trestný čin není. To, co máte na mysli, bylo součástí trestního zákoníku 1923 do roku 1997. Prezident má stejnou ochranu jako každý jiný občan, může podat trestní oznámení a bránit se u soudu, a to ve smyslu zákona na ochranu osobnosti. Mgr. Karel Růžička, advokát

Jan JD: Mám jít vypovídat k soudu proti násilníkům z našeho sídliště. Bojím se ale o svou bezpečnost, když je označím. Musím skutečně vypovídat?

Jít k soudu je povinnost. Pokud jsou důvodné obavy o bezpečnost, můžete požádat soud, který vás předvolal, aby zajistil vaši anonymitu nebo skrytou identitu. Svědčit lze i v nepřítomnosti, ale pokaždé je potřeba vypovídat pravdivě. Mgr. Luděk Růžička, advokát

Jan Pešek: Kolikrát se zvyšovaly sazby cestovních náhrad v letošním roce?

Na sazby náhrad za použití vlastního automobilu má nárok OSVČ, když jej používá pro potřebu vlastní živnosti. Náhrady se týkají amortizačního příspěvku při použití vlastního automobilu, ceny pohonných hmot a výše stravného při těchto tuzemských cestách. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo vyhláškou sazby náhrad k 1. lednu kalendářního roku. Pro rok 2022 to byla vyhláška 511/2021 Sb. Tato vyhláška byla v průběhu roku novelizována a tímto se náhrady měnily pro různá období roku 2022. Ty OSVČ, které zpracovávají účetnictví nebo daňovou evidenci, budou při výpočtu cestovní náhrad podle časového období v roce uplatňovat rozdílné cestovní náhrady. Ministerstvo je podle růstu inflace, zejména...

Jan O.: Je důvodem k rozvodu, který soud uzná jako oprávněný, to, když se mnou manželka nechce sexuálně žít?

Pokud jí nebrání zdravotní problémy, je fakt, že spolu nevedete intimní život, tudíž jste se takto odcizili, jednoznačně důvodem k podání návrhu na rozvod. Pokud ale vstupují do hry zdravotní problémy, hrozí navíc to, že byste musel platit výživné na manželku. Samozřejmě hraje roli i to, kolik je vám let. Vyšší věk obecně sexuálnímu životu nepřispívá… Mgr. Luděk Růžička, advokát

Jaromír K.: Jsem vdovec. Po smrti ženy jsem si našel novou partnerku a už osm let spolu sdílíme společnou domácnost. Má to vliv na případné dědictví v případě smrti jednoho z nás? Dědil bych část už z toho důvodu, že žijeme v jedné domácnosti?

Je to na hraně. Pokud se tudíž chcete vyhnout soudním sporům, ošetřete to závětí. V důkazní nouzi se pak řeší minimálně to, co si pořídila, co vy, a jakým způsobem. Ač se jedná o společné věci. Jednodušší cestou je skutečně ona závěť, kdy se vyhnete všem potenciálním problémům. Mgr. Luděk Růžička, advokát

Tomáš L.: Mám právo odmítnout dechovou zkoušku? A co mi v tom případě hrozí?

Právo odmítnout máte. V případě, že to není například z vážných a doložených zdravotních důvodů anebo v případě skutečné krajní nouze a jste-li příčetný, hrozí vám v případě jak odmítnutí dechové zkoušky či orientační zkoušky na návykové látky, tak rovněž za odmítnutí následné lékařské zkoušky (typicky odběr krve) správní trest ZŘMV 1-2 roky, pokuta 25 000-50 000 Kč a 7 bodů. Ing. Mgr. Josef Nekvapil

Albák: Existuje nějaké odstupňování ztráty bodů a pokut v případě překročení rychlosti konkrétní výše? Např. když to přeženu o 20 km/h, o 30/km/h atd. Můžete to prosím rozepsat?

Kompletní přehled bodů je v příloze zákona č. 361/2000 Sb., u rychlostí jsou tři pásma bodů, zjednodušeně řečeno 2b (6-19 km/h obec, 11-29 km/h mimo obec), 3b (20-39 km/h obec, 30-49 km/h mimo obec), 5b (od 40 km/h obec, od 50 km/h mimo obec). Ing. Mgr. Josef Nekvapil

Ivana R.: Mohu se ještě připojit k trestnímu oznámení na pana Rakušana za ten mrtvolný vak, nebo už je pozdě, když tam ty vlajky již nevisí?

Podle mě se v případě vyvěšení mrtvolného vaku s podobiznou prezidenta Putina nejedná o trestný čin, ale pouze o přestupek, a jsem přesvědčen, že to tak bude ve finále i hodnoceno. Nicméně podat trestní oznámení můžete sama za sebe, a to kdykoli. Je jedno, kdy k činu došlo. Představte si, že by člověk kradl, a já bych na něj neměl žádné právní páky, protože k tomu došlo, dejme tomu, před měsícem. K onomu činu opravdu nemusí dojít »teď«, stačí, že se tak stalo. Mgr. Luděk Růžička, advokát

Jonatán: Manžel je jediným vlastníkem s. r. o. Na koho by přecházela práva v případě úmrtí? A kdyby měla společnost dluhy, lze z nich rodinu nějak vyvázat? Samozřejmě dopředu…

Záleží, kdy společnost s ručením omezeným vznikla. Pokud za manželství, je předmětem dědického řízení, to znamená, jak s výnosy, tak i s případnými dluhy. S. r. o. nese za své dluhy odpovědnost samo, s výjimkou, kdyby se jednalo o nějaké pochybení nad rámec jednatele. Mgr. Luděk Růžička, advokát

František Svoboda. Soused mě vytopil, ale nechce mi dát žádnou kompenzaci. Mám na ni vlastně právní nárok? A jak mám právně postupovat? Jsem v tomto směru naprosto nepolíbený…

Musíte prokázat, že vám soused skutečně způsobil škodu. Nejprve si nechte udělat odhad a pak by měla následovat žaloba. Můžete ji podat sám, ale v tomhle případě doporučuji raději konzultaci s právníkem. Mgr. Luděk Růžička, advokát

Antonie: Co se stane, když si zapomenu doklady? Stává se mi to bohužel často a naštěstí mě nikdy nikdo nekontroloval a kvůli skleróze nepokutoval. Musela bych okamžitě zastavit vůz a vystoupit? A případně by mě čekaly nějaké sankce?

Bez dokladů řídit vozidlo lze, ale je to administrativní přestupek sankcionovaný na místě do výše 2000 Kč, ve správním řízení až 2500 Kč. Většinou se to ale řeší domluvou. Ing. Mgr. Josef Nekvapil

Aleš Hrubý: Dobrý den, minulý týden mě zastavili kvůli nefunkčnímu světlu dva policisté a chovali se velmi arogantně. U jednoho to hraničilo se šikanou. Jak mohu postupovat, když si chci na jednání údajných strážců zákona stěžovat. Co musím vědět? A jak to mohu dokázat, když jsem sám a oni dva…?

Jediná možnost je jednání s policisty od počátku natáčet např. na mobilní telefon, což je každého právo. Pozdější stížnost většinou nemá šanci na úspěch, protože je to v rovině tvrzení proti tvrzení a stěžovatel většinou neunese důkazní břemeno. Ing. Mgr. Josef Nekvapil

Antonín J.: Byl jsem odvolán představenstvem společnosti z vedoucí funkce ve firmě, do níž jsem byl před časem jmenován. S odvoláním ale nesouhlasím. Lépe řečeno s pozicí, jaká mi byla nabídnuta. Jak se mohu bránit?

Bylo by potřeba vědět, na základě čeho jste byl jmenován a za jakých podmínek. Jmenování se ale řídí jiným režimem než Zákoníkem práce. Bránit se jistě můžete, ovšem vzhledem k tomu, že u jmenování do funkce jde o jiný než pracovně-právní poměr, jsou vaše šance minimální. Jmenování není nárokové. A co se týče vaší pozice, měl byste dostat takovou, jakou máte uvedenu v pracovní smlouvě. Mgr. Luděk Růžička, advokát

Michal K.: V srpnu letošního roku jsem přerušil živnost na dva roky. Budu muset mít datovou schránku?

Na základě zákona č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a jejich vyhlášek se mění systém doručování úředních dokumentů, který má nehradit doručování v listinné podobě. Možnosti využití umožní komunikaci s úřady. Jejich prostřednictvím bude možné z bytu vyřídit, osobní doklady, daňová přiznání, zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchod, zápis na katastrálním úřadě atd. Od 1. 1. 2023 budou datové schránky povinné pro všechny živnostníky (OSVČ), bez ohledu na to, zda mají přerušenou živnost. V případě, že byste neměl zájem o zřízení datové schránky, tak je nutné provést výmaz živnosti k 31. 12. 2022. Ministerstvo vnitra od ledna do konce března 2023 zašle všem živnostníkům přístupové údaje do vlastních rukou pro...

František Černý: Po smrti sestry, která byla bezdětná vdova, se dělí její majetek mezi nás, její sourozence. Na rozdíl od tří našich dalších sourozenců jsem se ale já o ni staral a zasloužil bych si tudíž větší obnos. Mohu to dokázat, ovšem nevím, může-li to mít nějaký právní základ, když nezanechala žádnou závěť. Mám vůbec nějakou šanci na spravedlivé dělení?

To bohužel nemáte. Šlo by jediné – kdybyste předložil náklady, které jste za sestru platil, například za pohřeb apod. To by se dalo odečíst a pak teprve výslednou částku dělit čtyřmi. Šlo by o účelně vynaložené náklady. Mgr. Luděk Růžička, advokát

BigLady: Notářská kancelář v dědickém řízení rozdělila zděděný obnos mezi pozůstalými jednou pětinou. Vše ale dostane jeden dědic a v usnesení je napsáno, že všem ostatním do měsíce musí vyplatit jejich podíl. To je běžná praxe?

Při jednání u notáře musel mít každý dědic právo vyjádřit se k protokolaci. Pokud nebyly vzneseny námitky, pak jste postup, s nímž jste musela být seznámena, odsouhlasila. A ano, toto je běžná praxe. Mgr. Luděk Růžička, advokát

Jáchym N.: Bývalý zaměstnavatel na mne podal trestní oznámení, které policie odložila. Mohu ho v tu chvíli žalovat za poškození dobrého jména, a pokud ano, o jakou částku mám v odškodnění žádat?

Žaloba je jistě jednou z možností, ale částka se odvíjí od profese a od skutečnosti, jakým způsobem byl dotčen váš stav. Záleží na pozici, kterou jste zastával, a s tím souvisí přiměřenost částky. Je nutné zohlednit, jak moc je beztrestnost podmínkou ke konkrétnímu povolání – například právník bude mít náhrady vyšší než manuálně pracující dělník. Druhá varianta ale je, že v momentě, kdy policie vaši záležitost odložila, můžete podat na oplátku trestní oznámení vy, a to pro křivé obvinění. Je to jednodušší, jelikož člověk nemusí shromažďovat důkazy a může to být odrazový můstek pro případnou žalobu na ochranu osobnosti. Mgr. Luděk Růžička,...