9.6 C
Czech Republic
Pondělí, 3 října, 2022
Fortuna - Vsaď si na Fortuna:ligu
Home Poradna

Poradna

iportaL24.cz radí občanům. Ptejte se, naši odborníci vám odpoví.
Máme odborníky na finance, dopravu, právo a bydlení.
Dotazy posílejte na adresu poradna@iportal24.cz

Jan Z. Zjistil jsem, že jsem v březnu podal daňové přiznání finančnímu úřadu, ale zapomněl jsem podat přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu. Co mám teď dělat?

Když někdo zapomene podat tento dokument na příslušnou zdravotní pojišťovnu, je třeba urychleně napravit stav věci. Přehled odevzdat a zaplatit nejen daň ze zdravotního pojištění, ale též úroky z prodlení. Poplatníkovi navíc hrozí, že mu zdravotní pojišťovna vyměří penále.Dr. Otakar Zmítko, CSc.

František K.: Zaměstnavatel mi nedal včas výplatu. Mám se možnost nějak bránit, když se platba opakovaně opožďuje?

Pokud nedostanete výplatu do patnáctého dne od běžného výplatního termínu uvedeného ve smlouvě, můžete okamžitě rozvázat pracovní poměr a zároveň vám náleží odstupné ve výši tří platů – tedy stejné, jako kdybyste dostal výpověď. To znamená, že když je běžným výplatním termínem, dejme tomu, desátý den v měsíci, je potřeba, aby vám peníze přišly na účet do 25. daného měsíce, jinak se můžete bránit způsobem, který jsem pospal.Mgr. Luděk Růžička, advokát

Výpověď z podnájmu

Monika Mottl: Od roku 2015 mám smlouvu o podnájmu bytových prostor na adrese Pod soutratím 1559, Praha 10 - Vršovice s firmou CHOTOL, spol. s.r.o., Přípotoční 1519, Praha 10 – Vršovice. Dne 29. 8. 2022 mi firma smlouvu vypověděla s tím, že mám byt vyklidit do 30. 9. 2022, jinak mi bude znemožněn přístup do objektu a byt vyklizen na mé náklady. Jako důvod bylo uvedeno, že poškozuji jméno firmy i majitele domu tím, že nesouhlasím s vyúčtováním za energie a služby a s doplatkem ve výši 3837 korun. Žádala jsem přepočítání a opravdu se obrátila na odborníky, ale nikdy jsem se nesnažila...

Igor Z.: Jak postupovat, pokud vím, že jsem před řízením vozidla požil alkohol? Mám nějaké právní šance, pokud mne zastaví policie?

Člověk musí být v prvé řadě k sobě kritický. Nikdy nedávám do rukou policie řidičský průkaz a sdělím, že jsem ho zapomněl. V případě, že nadýchám byť jen půl promile, logicky dochází k zadržení řidičského průkazu a ve chvíli jeho zadržení je jakákoli obrana zbytečná. Po dobu celého řízení, i kdyby mělo být uměle prodlužováno, nebudete smět řídit, navíc hrozí reálné nebezpeční, že se dopustíte maření výkonu úředního rozhodnutí. V žádném případě tedy nedávám řidičský průkaz do rukou policie, a pokud jsem si vědom, že jsem pil a hrozí, že překročím hranici jednoho promile, což je automaticky trestný čin,...

Jiří D.: Je nutné, aby se člověk dostavil k notáři kvůli dědictví, ač o něj nestojí? Jaký to má smysl? A jaké případně hrozí sankce?

Podle novely občanského zákoníku lze dědictví odmítnout nebo se ho vzdát, jedná se o paragraf 1485 a následující. Odmítnutí je třeba udělat do měsíce od výzvy, případě se lze vzdát přímo u jednání. Pokud je člověk v zahraničí, je lhůta tříměsíční a soud ji může přiměřeně okolnostem prodloužit. Jedná-li se o smluvního dědice, může odmítnout také, ale obecně platí, že by lidé neměli tato jednání podceňovat, zvláště když se jedná o předlužené dědictví. Přijetím dědictví totiž přijímají jak aktiva, tak pasiva, a pokud převažují právě pasiva, dědic ručí svým majetkem. Člověk se může k jednání nedostavit, ale je třeba za sebe...

Filip Straka: Řídím a vezu s sebou rodinu s malým dítětem. Nemá autosedačku. Tatínek řekl, že případnou pokutu zaplatí. Budiž, ale jak je to s body? Ty strhnou mně? A kolik?

Pokutu sice zaplatit může kdokoli, ale body se strhnou řidiči. Za chybějící sedačku to jsou čtyři body minus, za jízdu bez pásů tři body.Ing. Mgr. Josef Nekvapil

Jan Mečoun: Tramvaje mají přednost před chodci, to je jasné. Ale co autobusy a trolejbusy?

Tramvaje mají přednost před ostatními účastníky provozu z důvodu především dlouhé brzdné dráhy. Ani tramvaj ovšem nemá přednost absolutní. Vyjíždí-li například ze zastávky, musí nejdříve dát přednost chodcům na přechodu pro chodce. Rovněž musí jet takovou rychlostí, aby v případě potřeby (například pád důchodce na přechodu pro chodce) dokázala zastavit před přechodem pro chodce. Pro řidiče autobusů a trolejbusů platí stejné předpisy jako pro řidiče ostatních vozidel, co se týče dávání přednosti chodcům.Ing. Mgr. Josef Nekvapil

Petr Vedřina: Blíží se komunální volby. Nejen u kandidátů, ale i u voličů je důležitý trvalý pobyt. Jsou případy spekulativních přihlašování se k trvalému pobytu jen kvůli záměru volit nebo kandidovat. Jak je to tedy s trvalým pobytem v případě nájemního bydlení – musí s ním souhlasit majitel? A naopak – může majitel nemovitosti zakázat někomu trvalý pobyt ve své nemovitosti?

Pokud majitel domu nebo bytu uzavře s někým nájemní smlouvu, dává tím současně souhlas, aby nájemce předložením nájemní smlouvy na přihlašovacím místě požádal o záznam adresy trvalého pobytu. Jde o evidenční údaj.Nájemce s platnou nájemní smlouvou nemusí žádat pronajímatele o souhlas s přijetím další osoby do své domácnosti, není to třeba. Nájemce může bydlet, s kýmkoliv uzná za vhodné. Je však povinen nahlásit pronajímateli změnu v počtu osob ve své domácnosti písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy změna v počtu osob v domácnosti nastala. A pokud na přihlašovacím místě bude předloženo oznámení pronajímateli o změně v počtu osob a nájemní smlouva, získá...

Roman Belica: Mám exekuci za nezaplacení jízdného v městské dopravě a za neplacení nájemného v bytovém družstvu vlastníků. Mohu teď na uvedené exekuce uplatnit Milostivé léto?

Milostivé léto II, které na základě právní úpravy zákona č. 214/2022 Sb. běží od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022, se týká fyzických osob, které mají dluh vůči státu a dalším veřejnosprávním věřitelům, vymáhaný soudním exekutorem. Dlužník zaplatí soudní jistinu a poplatek nákladů exekuce 1500 Kč plus DPH 315 Kč, tj. celkem 1815 Kč. Dlužník je osvobozen od placení veškerých úroků z prodlení a jiného příslušenství.Z uvedeného zákona vyplývá, že dluh je vymáhán soudním exekutorem a věřitelem je Česká republika, územní samosprávný celek, veřejnospravní instituce, zdravotní pojišťovny atd. Z  dotazu je zřejmé, že milostivé léto lze uplatnit na exekuce z nezaplaceného...