Home Zahraničí Agentura Xinhua vydala zprávu o spolupráci v rámci projektu Pásmo a stezka...

Agentura Xinhua vydala zprávu o spolupráci v rámci projektu Pásmo a stezka týkající se lidských práv

Cestující si pořizují selfie ve vagonu vysokorychlostního vlaku s elektrickou multifunkční jednotkou (EMU), který jezdí na vysokorychlostní železnici Jakarta-Bandung v Indonésii, 17. října 2023. FOTO - Xinhua/Xu Qin

Čínská nadace pro rozvoj lidských práv a výzkumná organizace Nová Čína (NCR), think tank agentury Xinhua, vydaly ve čtvrtek zprávu s názvem »Za lepší svět – pohled na uplynulé desetiletí společného úsilí o iniciativu Pásmo a stezka z hlediska lidských práv«.

Zpráva zkoumá vztah mezi iniciativou Pásmo a stezka (BRI) a vývojem lidských práv ve světě.

Na základě velkého množství příkladů a údajů zpráva ukazuje pozitivní roli BRI, která v uplynulém desetiletí pomohla místním obyvatelům lépe realizovat jejich práva na život a rozvoj a zajistit širší ochranu lidských práv, a shrnuje inspiraci BRI pro globální politiku v oblasti lidských práv.

Zpráva uvádí, že spolupráce v rámci BRI navržená Čínou odpovídá historickému trendu ekonomické globalizace, požadavkům doby na transformaci globálního systému správy a silné touze lidí v partnerských zemích žít lepší život. Jedná se o iniciativu pro společný rozvoj a podporu a ochranu lidských práv.

Poukazuje na to, že společná realizace iniciativy BRI představuje praktický model podpory rozvoje prostřednictvím spolupráce a prosazování lidských práv prostřednictvím rozvoje, který aktivně pomáhá zaostalým zemím překonávat překážky rozvoje, jako jsou nedostatky v infrastruktuře, podporuje hospodářský a sociální rozvoj společně budovaných zemí, zajišťuje a zlepšuje životní podmínky lidí v procesu rozvoje, neustále posiluje základy rozvoje lidských práv, a tím lépe chrání a prosazuje lidská práva.

V uplynulém desetiletí se BRI stala velmi populární mezinárodní veřejnou záležitostí, platformou globální spolupráce a cestou ke spokojenosti, která pomáhá partnerským zemím při prosazování ochrany lidských práv a dosahování lepšího života, uvádí se ve zprávě.

Kelvin Josephat Kituruka (vpředu), rodák z Mwanzy, který nastoupil do China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) jako inženýr pro kvalitu, pomáhá místním vesničanům zajistit přístup k pitné vodě v Misungwi v regionu Mwanza, Tanzanie, 13. června 2023. FOTO – Xinhua/Wang Guansen

Zpráva se zaměřuje na zlepšení přístupu lidí k základním životním potřebám a zdravotní péči, podporu práva na práci, zvýšení úrovně příjmů obyvatel, zlepšení životních podmínek, zvýšení úrovně vzdělání, podporu kulturního rozvoje, respektování náboženských zvyklostí, ochranu ekologického prostředí a podporu práv a zájmů specifických skupin.

Ve zprávě byly vybrány desítky typických případů, které ukazují, že spolupráce v oblasti Pásma a stezky přinesla partnerským zemím a místním obyvatelům hmatatelné výhody.

Skutečné úspěchy a myšlenka, že lidé jsou na prvním místě, že se podporuje rozvoj založený na spolupráci, že se v rámci BRI uplatňuje otevřenost a začleňování a že se prosazuje poctivost a spravedlnost, přispěly k čínskému úsilí o prosazování celosvětových otázek lidských práv a nabídly čínskou moudrost pro zlepšení globální ochrany lidských práv.

Plné znění zprávy bylo celosvětově zveřejněno v čínštině a angličtině prostřednictvím příslušných webových stránek, časopisů, sociálních médií a dalších platforem.

NCR, který se zaměřuje především na politický výzkum, je jediným mediálním think tankem mezi čínskými národními špičkovými think tanky. Vypracoval řadu vlivných studií.

(Xinhua)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here