Klimatologové předpovídají na rok 2024 rekordní vlny veder v důsledku sílícího jevu El Niño

Mezinárodní tým klimatologů dospěl k závěru, že při dalším zesílení klimatického jevu El Niño, který řídí počasí a vzdušné proudy nad Tichým oceánem, bude v roce 2024 s 90procentní pravděpodobností zaznamenán nový globální letní a průměrný roční teplotní rekord. Závěry vědců byly zveřejněny v článku ve vědeckém časopise Scientific Reports.

»Naše výpočty ukazují, že pravděpodobnost dosažení nových globálních teplotních rekordů, stejně jako šance na rekordně vysoké letní teploty v mnoha oblastech světa, přesahuje 90 procent, pokud bude El Niño v letošním roce mírný až silný. Tento trend by ovlivnil zejména Bengálský záliv, Jihočínské moře a Karibské moře, kde by se mohly objevit téměř roční vlny veder,« napsali vědci.

K tomuto závěru dospěl tým čínských, amerických a evropských klimatologů pod vedením Ču Chu-wena, profesora Čínské akademie meteorologických věd (Peking), když zkoumal, jak loňské teplotní rekordy ovlivnil jev El Niño, který začal aktivně ovlivňovat zemské klima v létě 2023. Mnozí vědci předpokládají, že El Niño si v roce 2024 udrží svou loňskou sílu, nebo dokonce zesílí, což by mohlo urychlit oteplování klimatu.

S ohledem na tyto úvahy klimatologové zkoumali, jak se měnily teploty na Zemi v letech 1880 až 2023, a porovnávali je se změnami síly jevu El Niño ve stejném období. Na základě těchto údajů vědci vytvořili počítačový model, který dokáže předpovědět, jak změny v síle El Niña ovlivní teploty na Zemi jako celku i v konkrétních oblastech.

Výpočty provedené s jeho pomocí ukázaly, že zachování loňské síly El Niña nebo další posílení tohoto jevu s pravděpodobností 90 % povede k vytvoření nových teplotních rekordů. Konkrétně vědci předpokládají, že průměrná teplota zemského povrchu bude letos o 1,03-1,2 stupně Celsia vyšší než v polovině XX. století, což se dotkne zejména mnoha tropických a rovníkových oblastí Země.

Podle klimatologů se bude jednat o mnohé jižní oblasti Indie a Bangladéše u Bengálského zálivu, Jihočínské moře, povodí Karibského moře a také mnohé oblasti u východního pobřeží Afriky, Aljašky a severozápadu Jižní Ameriky. V části těchto regionů budou stanoveny vlny veder, které budou trvat přibližně 150-250 dní, což bude představovat velkou hrozbu jak pro lidské zdraví, tak pro přežití místní flóry a fauny, shrnuli vědci.

Klima a počasí na Zemi do značné míry závisí na stavu dvou klimatických jevů – El Niño a La Niña (španělsky »chlapec« a »dívka«). První jev je spojen s prudkým oteplením horní vrstvy vody ve středních a východních oblastech Tichého oceánu a druhý s jejich ochlazením. Změny tohoto parametru vedou ke kaskádě posunů v dalších prvcích globálního klimatického systému, které s teplotou vody v oceánu přímo nesouvisejí.

La Niña a El Niño se střídají každých několik let, což vede k výrazným změnám v cirkulaci oceánských proudů a větrů v atmosféře. Tyto změny pravidelně způsobují sucha v některých oblastech Země a silné deště v jiných. Například »tisícileté sucho« v Austrálii (1996-2010) bylo vyvoláno na konci minulého století neobvykle silným jevem El Niño. Skončilo až po nástupu nové fáze La Niña.

(TASS)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy