Prezident Tokajev podepsal zákony zaměřené na ochranu práv žen a bezpečnost dětí

Prezident Kasym-Žomart Tokajev podepsal zákony Republiky Kazachstán »O provedení změn a doplňků některých legislativních aktů Republiky Kazachstán týkajících se zajištění práv žen a bezpečnosti dětí« a »O provedení změn a doplňků Zákoníku o správních deliktech Republiky Kazachstán týkajících se zajištění práv žen a bezpečnosti dětí«. Tyto zákony výrazně posilují ochranu žen a dětí. Kazachstánský Senát schválil zákony 11. dubna poté, co je 21. února schválil Mazhilis, Dolní komora kazašského Parlamentu. Zákon byl prvním v regionu Společenství nezávislých států, který zavedl nová opatření na ochranu žen a dětí.

Zákony byly vypracovány ve spolupráci s ombudsmanem pro práva dětí, poslanci parlamentu a různými vládními agenturami v souladu s pokyny Prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva. Cílem zákona je zlepšit bezpečnost rodin a dětí v celém Kazachstánu, přičemž zvláštní důraz je kladen na rozvoj robustní infrastruktury na podporu osob ve zranitelných situacích a na prevenci případů násilí.

Byly zavedeny normy pro zvýšení odpovědnosti za všechny činy násilí na ženách a dětech, posílení instituce rodiny a zvýšení bezpečnosti nezletilých. Zejména úmyslné způsobení lehké újmy na zdraví a ublížení na zdraví byly nyní trestnými činy. Kromě toho byla posílena odpovědnost za úmyslné způsobení středně těžké až těžké újmy na zdraví.

Trestní odpovědnost je nyní rozšířena i na ty, kdo podněcují k sebevraždě nebo k ní napomáhají, jakož i na ty, kdo ji usnadňují. Stejně tak je nyní trestné sexuální obtěžování osob mladších 16 let. Tresty za únos a nezákonné zbavení svobody nezletilých osob byly výrazně zpřísněny, což odráží širší závazek k ochraně mladých lidí. Kromě toho byla poprvé zavedena správní odpovědnost za šikanu nezletilých osob, včetně kyberšikany. V zájmu zajištění bezpečnosti dětí ve vzdělávacím prostředí jsou nyní vzdělávací instituce povinny neprodleně hlásit orgánům činným v trestním řízení veškeré protiprávní činy spáchané nezletilými osobami nebo na nich. Kromě toho bylo za účelem ochrany dětí mladších 16 let ve veřejné dopravě zavedeno nové pravidlo zakazující násilné odebírání dětí z důvodu nezaplacení jízdného.

Dále byl vytvořen právní rámec pro provoz kontaktního centra zabývajícího se rodinnými záležitostmi a ochranou práv žen a dětí. Státní orgány nyní musí s tímto centrem spolupracovat a informovat jej o svých reakcích na podněty občanů. Byly rovněž přijaty zákony o zřízení center pro podporu rodiny, která poskytují specializované služby obětem domácího násilí.

Byly rovněž stanoveny nové zásady manželského a rodinného práva, jejichž cílem je posílit instituce manželství a rodiny, otcovství, mateřství a dětství, jakož i zásadu duchovní a mravní výchovy dětí a podpořit respektování univerzálních, národních, tradičních, kulturních a rodinných hodnot.

Prezident Tokajev je aktivním zastáncem posílení zákonných opatření v boji proti domácímu násilí, které na třetím zasedání Národního kurultai (kongresu) v březnu tohoto roku znovu označil za jedno z hlavních společenských zel. Pokyny prezidenta Tokajeva ke zpřísnění trestů za násilí na ženách a dětech zazněly v jeho projevech k lidu Kazachstánu 16. března 2022 a 1. září 2023. Prezidentův závazek bojovat proti tomuto problému se odráží v jasných ustanoveních nové legislativy, která zdůrazňují závazek vlády chránit základní práva občanů.

Zákon představuje významný krok vpřed v úsilí Kazachstánu o sociální spravedlnost a ochranu žen a dětí.

(za)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy