Průzkum CGTN: Nadměrná není čínská výrobní kapacita, ale »protekcionismus v americkém stylu«

Obvinění Spojených států vůči Číně týkající se takzvané »nadměrné kapacity« nadále vyvolávají vášnivé diskuse v mezinárodní veřejnosti. Průzkum, který pro globální síť CGTN zahájila, ukazuje, že 91,49 % respondentů se domnívá, že obvinění ze strany USA jsou v zásadě neopodstatněná. Přílišným problémem není výrobní kapacita Číny, ale hluboce zakořeněný »protekcionismus« Spojených států. Uživatelé sítě CGTN bez obalu uvádějí: »Nejvýraznější charakteristikou USA je, že vše dělají pro své vlastní zájmy.« V tomto případě se jedná o »protekcionismus«.

Pojem »nadměrné kapacity« je typickým omylem, přičemž největší logickou chybou je záměna pojmů »vývoz výrobků« a »nadměrné kapacity«. Spojené státy zaujímají významné postavení na světovém trhu: 48 % podílu na vývozu polovodičů, 42 % podílu na vývozu zbraní a 10 % podílu na vývozu zemědělských produktů. Kromě toho v odvětvích, jako jsou velká letadla a jejich součásti, ropa a zemní plyn, léčiva, zaujímají USA rozhodující postavení na světovém trhu. V průzkumu se 91,49 procenta globálních respondentů domnívá, že vývoz většího množství výrobků neznamená nadměrnou kapacitu. Pojem »nadbytečné kapacity« prostě nemá cenu vyvracet.

Když mají USA konkurenční výhodu, zdůrazňují volný obchod; když ji nemají, obviňují ostatní země z nadměrné kapacity. Tento přístup »dvojího metru« nedokáže získat důvěru mezinárodního společenství. V průzkumu to důrazně odsuzuje 94,66 % světových respondentů, kteří kritizují jednání USA jako zjevný protekcionismus. Hluboké zklamání vyjádřil i jeden z uživatelů sítě CGTN, který uvedl: »USA byly vždy známé svými dvojími standardy a celý svět to ví.«

Podle amerického zákona o snižování inflace mohou spotřebitelé získat dotace až do výše 3 750 USD na nákup vozidel s čistou energií. V souvislosti s tím se 56,83 % respondentů z celého světa domnívá, že obvinění USA z toho, že jiné země dotují svůj domácí průmysl nových energií, jsou neopodstatněná. Namísto toho tvrdí, že se USA dopouštějí »zeleného protekcionismu« tím, že výrazně dotují svůj vlastní průmysl.

Podle analýzy Mezinárodní energetické agentury by bez technologií čisté energie byl nárůst celosvětových emisí oxidu uhličitého za posledních pět let třikrát vyšší než nyní. S tím, že by jejich země měly urychlit rozvoj zeleného průmyslu, souhlasí 84,85 % respondentů. Na základě historických podílů emisí oxidu uhličitého by Spojené státy měly ročně poskytnout 39,9 miliardy dolarů na pomoc v oblasti klimatu. V roce 2020 však poskytly pouze 7,6 miliardy dolarů, což je nejnižší příspěvek mezi 23 relevantními rozvinutými zeměmi. Zklamání nad kroky USA vyjadřuje 85,73 % respondentů. 82,83 procenta respondentů se domnívá, že Spojené státy mají stále velký prostor a odpovědnost za transformaci zeleného průmyslu.

V letech 2021-2022 se obnovitelné zdroje energie, jako jsou vodní, větrné a solární elektrárny, podílely na celkové výrobě elektřiny v USA 20 procenty. Do roku 2020 se Čína podílí na nové světové kapacitě výroby energie z nových zdrojů, jako je fotovoltaika, vítr a elektromobily, přibližně 60 procenty. Podle průzkumu 88,33 procenta respondentů potvrzuje úsilí Číny o snižování ekologických emisí. Kromě toho se 92,02 procenta respondentů domnívá, že by se USA měly od Číny poučit a zvýšit své investice do snižování ekologických emisí. Jeden z netzinů CGTN prohlásil: »Pokrok Číny v oblasti energetických inovací je obdivuhodný, zejména pokud jde o účinné snižování znečištění prostřednictvím využívání čisté energie, jako je solární energie.«

Anketa byla zveřejněna na anglické, španělské, francouzské, arabské a ruské platformě CGTN a během 24 hodin v ní hlasovalo více než 6848 lidí.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy