Průzkum CGTN: Nejlepší demokracie je ta, která vyhovuje konkrétní situaci každé země

Globální průzkum veřejného mínění zahájený Think-tankem CGTN a Institutem veřejného mínění Čínské lidové univerzity ukazuje, že respondenti kladou vysokou prioritu na základní lidská práva, jako je právo na přežití a rozvoj. 84,8 procenta respondentů se domnívá, že žádná nadřazená demokracie neexistuje. Nejlepší demokracie je ta, která vyhovuje konkrétní situaci každé země.

Právo na přežití a rozvoj je primárním základním lidským právem

Pokud jde o důležitost v rámci demokratického systému, respondenti zařadili na první místo »základní právo na život« (40,7 procenta), po kterém následovalo právo na právní stát (29,3 procenta), což znamená »rovnost pro všechny«. Na třetím a čtvrtém místě je právo na rozvoj reprezentované »ekonomickým rozvojem« (29 procenta) a »zlepšením životní úrovně« (28,4 procenta). Při hlasování o prioritách demokratického systému se západní demokratické koncepty »pravidlo jedna osoba – jeden volební hlas« a »rozdělení státní moci« nedostaly do první desítky žebříčku. Z toho »pravidlo jedna osoba – jeden volební hlas« podpořilo pouze 2,8 procenta dotázaných, zatímco »rozdělení státní moci« zvolilo pouze 2,6 procenta respondentů.

Podle průzkumu se 84,3 procenta respondentů domnívá, že demokracie není univerzální. V různých zemích a kulturách má různé podoby. Neexistuje žádná nadřazená demokracie ani neexistuje univerzální vzorec demokracie. 84,8 procenta respondentů se domnívá, že při volbě politického systému by měla být zohledněna historie země, její kultura a národní podmínky. 86,8 procenta respondentů se domnívá, že země by se měly navzájem respektovat a hledat společné body při vzájemném vyhrazování si rozdílů.

Respondenti velmi chválili myšlenku celoprocesové lidové demokracie

Čína vždy trvala na tom, že demokracie není ozdobou na vystavování, ale nástrojem k řešení problémů, které se týkají lidí. Během několika posledních desetiletí Čína komplexně podporovala budování celoprocesové lidové demokracie a dosáhla široké a trvalé účasti velké většiny lidí. V průzkumu byl také obecně uznán základní koncept celoprocesové lidové demokracie.

88,3 procenta dotázaných se domnívá, že demokracie by měla být pro vládní představitele způsobem, jak se přizpůsobit vůli lidu, sloužit lidem a podrobit se lidové kontrole. Tento názor zastávalo 91,2 procenta respondentů v severoamerických zemích. Současně 81,5 procenta respondentů věří, že demokracie by měla pokrývat všechny aspekty života lidí. Všechny věci veřejné lze řešit demokraticky. Kromě toho se 86,7 procenta respondentů domnívá, že demokratický systém by měl zohledňovat spíše zájmy všech lidí než zvláštní zájmové skupiny. Zejména by se měly řešit oprávněné obavy znevýhodněných a marginalizovaných skupin a měly by být rozšířeny kanály pro jejich účast. Podle průzkumu se 87,3 procenta dotázaných domnívá, že je třeba klást důraz jak na demokratické volby, tak na povolební vládnutí. Obojí je stejně důležité a jedno nemůže být bez druhého.

Čínská celoprocesová lidová demokracie je cestou k demokracii, která se značně liší od západních politických, historických a kulturních tradic. Podle průzkumu se 75,4 procenta respondentů domnívá, že světově proslulé rozvojové úspěchy Číny jsou způsobeny tím, že Čína přijala jiný politický systém než Evropa a Spojené státy. Tento názor byl ještě vyšší u respondentů z afrických zemí – 83,1 procenta. Stojí za zmínku, že respondenti z afrických zemí se domnívají, že ze všech zemí světa stojí nejvíce za poučení čínský politický systém a demokratická zkušenost

Zahraniční průzkum »Globální demokratický systém« obdržel 3776 platných dotazníků z 35 zemí světa. Respondenti pocházejí z rozvinutých zemí, jako jsou Spojené státy, Velká Británie, Francie a Německo, a také z rozvojových zemí, jako je Namibie, Nigérie a Pákistán.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy