V Thajsku skončilo 29. neformální zasedání vedoucích představitelů

Asijsko-tichomořské organizace pro ekonomickou spolupráci (APEC). Jeho hlavním poselství se stalo společné budování asijsko-pacifického společenství se společnou budoucností. Čína v tomto duchu demonstruje svou odpovědnost jako významná země.

Během setkání pronesl čínský prezident Si Ťin-pching projev, ve kterém předložil řadu důležitých návrhů týkajících se budování asijsko-pacifického společenství se společnou budoucností a podpory regionální ekonomické integrace, což dosáhlo pozitivní odezvy a podpory všech stran. Na zasedání byly schváleny dva výsledné dokumenty, »Deklarace vedoucích představitelů APEC« a »Bangkokské cíle pro zelenou ekonomiku s biocirkulací«, které odrážejí relevantní politické návrhy Číny. Mezinárodní média se obecně domnívají, že důležité poznámky prezidenta Si Ťin-pchinga osvětlily »asijský moment« globálního vládnutí a Čína se stala vůdčí silou spojující všechny strany k řešení společných výzev.

Antonio Basilio, výkonný ředitel sekretariátu obchodní poradní rady APEC, věří, že »budování asijsko-pacifického společenství se společnou budoucností« odráží společné touhy lidí v tomto regionu po míru a spolupráci, pomáhá udržovat správný směr Asijsko-pacifické spolupráce a odráží Čínu jako významnou zodpovědnou zemi.

Na tomto zasedání APEC prezident Si poukázal na to, že volný a otevřený obchod a investice jsou důležitými pilíři pro realizaci vizí. Od důrazu na brzké zřízení komplexní zóny volného obchodu v Asii a Tichomoří na vysoké úrovni až po volání po kultivaci velkého asijsko-pacifického trhu, z něhož budou mít prospěch všechny strany; od obhajování komplexního zvýšení úrovně regionální hospodářské spolupráce až po tvrzení, že dveře Číny se budou otevírat stále více, tyto návrhy odrážejí pevné odhodlání Číny podporovat volný a otevřený obchod a otevírání svého trhu světu.

Li Ming-ťiang, docent na Institutu mezinárodních studií Rajaratnam na Technologické univerzitě Nanyang v Singapuru, se domnívá, že ve chvíli, kdy asijsko-pacifický ekonomický rozvoj čelí výzvám, Čína trvá na otevírání se a sdílení rozvojových příležitostí, což posílilo důvěru a pocit bezpečí asijsko-pacifických ekonomik.

S cílem vybudovat asijsko-pacifické společenství se společnou budoucností Čína připravuje podrobnější plán spolupráce. Během své cesty do Indonésie za účelem účasti na 17. summitu G20 se prezident Si setkal s indonéským prezidentem Joko Widodo a obě strany podepsaly nový pětiletý akční plán komplexního strategického partnerství. Obě hlavy států ocenily zakotvení iniciativy »Pásma a stezky« a konceptu »Globálních oceánských opěrných bodů« a společně byly svědky zkušebního provozu vysokorychlostní železnice Jakarta-Bandung.
Když prezident Si Ťin-pching navštívil Thajsko, obě země oznámily vybudování stabilnějšího, prosperujícího a trvale udržitelnějšího čínsko-thajského společenství se společnou budoucností, dohodly se na podpoře konceptu spojeného rozvoje Číny-Laosu-Thajska, zrychlí výstavbu železnice mezi Čínou a Thajskem a vytvoří železniční tepny, které v budoucnu budou procházet středem a jihem poloostrovu.

Někteří analytici se domnívají, že zřízení čínsko-indonéského společenství se společnou budoucností a čínsko-thajského společenství se společnou budoucností nejen odráží vysokou úroveň bilaterálních vztahů, ale také hraje roli demonstračního účinku na budování asijsko-pacifického společenství se společnou budoucností a společenství pro společnou budoucnost lidstva, shromažďuje větší síly na podporu regionálního a světového mírového rozvoje.

Rozvoj Číny je neoddělitelný od Asijsko-pacifického regionu a asijsko-pacifická prosperita je také neoddělitelná od Číny. Důležitý projev prezidenta Si Ťin-pching na tomto zasekání APEC znovu zanechal na cestě asijsko-pacifického rozvoje jasnou čínskou značku. Čína, která jde směrem k modernizaci, musí přinést svým novým rozvojem víc nových příležitostí asijsko-pacifickému regionu a světu.

(pr)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy