Zahraniční podniky pronikají na rozvíjející se čínský trh

Zahraniční investoři zintenzivňují svou přítomnost v Číně otevíráním nových obchodů, uváděním inovativních výrobků na trh, uzavíráním dalších smluv o spolupráci a budováním výrobních závodů a výzkumných a vývojových center.

V prvních čtyřech měsících roku 2024 se počet nově založených podniků se zahraniční účastí v Číně meziročně zvýšil o 19,2 % na 16 805, vyplývá z údajů ministerstva obchodu.

Průzkum mezi více než 600 společnostmi se zahraničním kapitálem ukázal, že více než 70 procent z nich je optimistických ohledně vyhlídek rozvoje čínského trhu v příštích pěti letech a více než 50 procent se domnívá, že čínský trh se stal atraktivnějším, uvádí Čínská rada pro podporu mezinárodního obchodu.

Silné oživení čínské ekonomiky spolu se stále se zlepšujícím podnikatelským prostředím v zemi přitahuje stále větší pozornost společností se zahraničními investicemi, které aktivně vyhledávají nové příležitosti k růstu.

Využití příležitostí na měnících se trzích

Odolnost obrovského čínského spotřebitelského trhu zanechala v zahraničních investorech silný dojem, a to zejména uprostřed vlažného globálního oživení. Díky dynamice růstu na tomto trhu je pro nadnárodní společnosti stále atraktivnější využívat nové příležitosti tím, že se lépe přizpůsobí změnám na trhu.

»Cítíme oživení spotřebitelského trhu v Číně,« uvedl Arjun Purkayastha, senior viceprezident společnosti Reckitt Greater China, s tím, že tržby společnosti v Číně v první polovině roku 2023 vzrostly a růst pokračoval i v několika posledních čtvrtletích napříč jejími značkami.

Čínský trh cestovního ruchu se po uvolnění prevence a kontroly Covid-19 na začátku loňského roku rychle zotavil a firmy se zahraničními investicemi podle toho realizovaly ambiciózní plány.

V prvním čtvrtletí letošního roku vykázala hotelová skupina Marriott International v regionu Velké Číny meziroční nárůst průměrných příjmů na dostupný pokoj o 6 %. Podle Mao I-pinga, prezidenta společnosti Marriott International Greater China, tento růst předčil celosvětový průměrný růst společnosti.

V loňském roce podepsala společnost Marriott v Číně téměř 100 hotelových kontraktů, což je o 55 procent více než v roce 2022, uvedl Mao.

»Čína má velkou populaci a rozsáhlý tržní prostor a poptávka po diverzifikované a špičkové spotřebě roste každým dnem,« uvedl Frederico Freire Jardim, asijský prezident amerického výrobce potravin Kraft Heinz.

Francouzský maloobchodní prodejce Decathlon nedávno uvedl na trh svou značku profesionálních silničních kol, aby využil obrovský čínský trh s cyklistikou. Společnost v posledních letech rozšířila svou produktovou řadu na více než 80 sportů, aby podpořila lidi v různých věkových skupinách a s různými schopnostmi.

Vincent Boinay, prezident L’Oreal North Asia Zone a generální ředitel L’Oreal China, uvedl, že je hluboce ohromen rychlými změnami na čínském trhu. Aby společnost L’Oreal uspokojila rostoucí poptávku na čínském trhu elektronického obchodování, otevřela v dubnu ve městě Su-čou v provincii Ťiang-su své celosvětově první samostatně vybudované inteligentní centrum pro plnění objednávek. Toto centrum může ročně zpracovat 50 milionů objednávek přímo pro spotřebitele a 17 milionů případů pro zákazníky z řad firem.

»Příležitost v Číně« je stále klíčovým slovem, kterého si cení podniky financované ze zahraničí, uvedla Patricia Sia, centrální řídící partnerka poradenské společnosti Ernst & Young (EY) v Číně, a dodala, že tyto společnosti si stále věří na čínském trhu a zkoumají další příležitosti v rozvíjejících se odvětvích a v mezerách na trhu.

Sdílení výhod plynoucích z otevírání Číny a inovací

Dne 31. května Peking přijal první zvláštní nařízení o zahraničních investicích, v němž zdůraznil opatření zahrnující podporu bezpečného a řádného přeshraničního toku dat, uznávání zahraničních odborných kvalifikací a provádění pravidelných konzultací mezi místními samosprávami a zahraničními společnostmi.

To je příkladem snahy Číny podpořit další otevírání a zvýšit svou atraktivitu pro globální investory.

V letošním roce Čína přijala řadu opatření k usnadnění zahraničních investic, včetně zavedení národních a pilotních verzí seznamů negativ pro přeshraniční obchod se službami v zónách volného obchodu a zjednodušení postupů při podávání žádostí o víza pro cizince.

Když Sia hovořila o sérii čínských opatření na usnadnění zahraničních investic a pohybu osob, uvedla, že tyto kroky ukazují odhodlání země neustále rozšiřovat otevřenost vůči vnějšímu světu, aktivně optimalizovat podnikatelské prostředí pro zahraniční investice a podporovat spolupráci a vzájemné výhody.

Solidní čínský výrobní průmysl a kompletní dodavatelský řetězec spolu s trvalým a stabilním politickým prostředím poskytují zahraničním společnostem silnou záruku pro posílení jejich důvěry v dlouhodobé investice v zemi, uvedl Leon Wang, výkonný viceprezident, předseda a prezident pro mezinárodní region a prezident pro Čínu britské biofarmaceutické společnosti AstraZeneca, a dodal, že společnost má vždy důvěru v čínský trh, výrobu a inovace.

Podle Sia je čínský trh nejen rozhodujícím zdrojem příjmů pro mnoho podniků se zahraničními investicemi, ale především inovačním centrem pro vývoj nových řešení a duševního vlastnictví, z něhož těží světové trhy.

V letech 2012 až 2021 se investice do výzkumu a vývoje sdružené významnými průmyslovými podniky v Číně se zahraničním kapitálem vyšplhaly o 91,5 % a počet platných patentů na vynálezy vzrostl z 68 000 na 241 000, ukazují statistiky.

Rychlý rozvoj technologií umělé inteligence v Číně je velkým přínosem v oblastech, jako je výzkum a vývoj léčiv a navrhování struktury molekul, uvedl Wang.

Společnost Reckitt je rovněž ochotna posílit kapacity v oblasti výzkumu a vývoje a investovat do místních talentů, aby mohla přinášet více převratných inovací, které budou v Číně první. Podle Purkayastha plánuje do roku 2026 zřídit v Šanghaji globální centrum excelence pro výzkum a vývoj.

(Xinhua)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy