Home Domácí Centrální banka zmírnila podmínky pro poskytování hypoték

Centrální banka zmírnila podmínky pro poskytování hypoték

FOTO - archiv

Česká národní banka dnes u hypotečních úvěrů zrušila závazný limit DTI (poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu), a to s účinností od 1. ledna 2024. Současně ponechala nastavené horní hranice LTV (poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti). V platnosti tak zůstává limit LTV 80 procent, u žadatelů do 36 let pak 90 %.

Informovala o tom v tiskové zprávě po jednání bankovní rady ČNB Petra Krmelová, ředitelka odboru komunikace a mluvčí centrální banky.

»V prostředí významných makrofinančních nejistot přetrvává riziko výraznějšího poklesu cen nemovitostí, které si vyžaduje i nadále působení ukazatele LTV. Vyšší úrokové sazby a utlumená hypoteční aktivita výrazněji omezují rizika související s úrovní příjmů žadatelů a řízení těchto rizik ponecháváme plně na poskytovatelích,« uvedla členka bankovní rady Karina Kubelková.

Rozhodnutí bankovní rady bylo podle Krmelové založeno na posouzení vývoje finančního cyklu, zranitelnosti bankovního sektoru a ostatních faktorů, které ovlivňují jeho odolnost.

»Výchozí pozice bankovního sektoru je příznivá. Za klíčový faktor považujeme vývoj kvality úvěrového portfolia. Vidíme signály mírného zhoršování u úvěrů nefinančním podnikům a domácnostem, proto situaci pečlivě monitorujeme. V bankovním sektoru jako celku ale prozatím nedochází ke zvýšeným úvěrovým ztrátám a zůstává ve velmi dobré kondici. Firmy a domácnosti však budou čelit složitým ekonomickým podmínkám i v roce 2024,« uvedl ředitel sekce finanční stability ČNB Libor Holub.

Bankovní rada dnes také rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy (CCyB) na úrovni dvou procent. »Pokud bude i nadále pokračovat současný trend přirozeného odeznívání cyklických rizik z bilancí bankovního sektoru, budeme sazbu rezervy pozvolně snižovat. V případě výrazného zhoršení ekonomické situace a vzniku významných neočekávaných úvěrových ztrát jsme připraveni sazbu snížit výrazněji, případně rezervu zcela uvolnit, a podpořit tak plynulé úvěrování reálné ekonomiky,« dodala Kubelková.

(ici)

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here