Děti kvůli mobilům zanedbávají spánek i jídlo

Téměř pětina žáků přiznává, že jim nadměrné užívání mobilu negativně zasahuje do běžného života, téměř polovina dětí navíc zažívá výrazný pocit osamělosti, který souvisí s problematickým užíváním digitálních technologií. Na znepokojivý trend v závislosti dětí na digitálních technologiích odborníci upozorňují již delší dobu, volají po posílení prevence.

S alarmujícími čísly, která upozorňují, na kolik žáků má používání mobilů negativní vliv, přišla organizace Replug me, která se specializuje na vliv digitálních technologií na děti.Upozorňuje, že nejvíce žáků používá telefon večer v posteli. Doporučené délky spánku tak dosahuje jen necelá třetina dětí. Experti na digitální závislosti proto volají po posílení prevence, zavedení výuky digitální výchovy včetně digitálního wellbeingu na školách i širší osvětě.

Odborníci považují za chybu, že si s dětmi o problematice nepovídají rodiče. Až 82 % žáků uvedlo, že si s nimi rodiče o digitálních technologiích nikdy nepovídají, nebo se to stává jen výjimečně. »Naprostá většina rodičů tak nevěnuje online světu svých dětí dostatečnou pozornost. Přitom pozitivní komunikace o digitálních technologiích je podle studií jedním ze zásadních faktorů, který může riziko škodlivého užívání technologií snížit,« vysvětlila Radka Kůřilová z Replug me. Vzdělávat se podle ní potřebují nejen děti, ale i jejich rodiče.

Hledat způsob, jak děti s technologiemi učit žít

Je samozřejmé, že digitální technologie ze života nevyloučíme. Přináší nám řadu pozitiv a užíváme je prakticky neustále. Umožňují nám být v kontaktu s blízkými lidmi i na dálku, vyhledávat si okamžitě nepřeberné množství informací i zábavy, mít celý svět na dosah ve své kapse.

»Musíme ale umět pojmenovat i stinné stránky všudypřítomnosti digitálních technologií. Řada dětí je ohrožena následky nadměrného a nezdravého užívání technologií, což má dopady na jejich duševní i fyzické zdraví,« varoval Roman Petrenko z Nadace Sirius. Nástup chytrých telefonů při pohledu na výzkumná data podle něj časově odpovídá zhoršování duševního zdraví dětí. Poruchy způsobené návykovým chováním v souvislosti s technologiemi jsou dnes již mezinárodně uznávanou nemocí.

»Je těžko možné, abychom si představovali, že u dětí majících problémy se zvládnutím technologií můžeme pracovat se scénáři zákazu a nedostupnosti. V širším pohledu je možné problémy s užíváním technologií vnímat jako poruchy seberegulace, a seberegulační dovednosti u dětí umíme posilovat a trénovat,« shrnul přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK Michal Miovský. »Musíme hledat způsob, jak děti s technologiemi učit žít a zacházet, ptát se, co a v jakém věku je vhodné i jak posilovat u rodičů jejich kompetenci v této oblasti své děti vést,« dodal.

Pomoci má Týden pro wellbeing ve škole, který se koná příští týden. Cílem je upozornit, že wellbeing dětí a mladistvých je základním předpokladem pro prevenci duševních onemocnění, ale také pro to, aby se efektivně vzdělávali.

(jad)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy