Home Domácí Komunisté podporují celodenní stávku ve školství

Komunisté podporují celodenní stávku ve školství

Jak již iportaL24.cz informoval zde, levicové strany napříč politickou scénou v České republice, podporují akce odborářů nasměrované na 27. listopad. KSČM navíc vydala stanovisko, kterým bezvýhradně podpořila celodenní stávkou ve školstvím. Strana dokonce hovoří o tom, že tu sledujeme »Fialový pohřeb českého školství v přímém přenosu«!

»Namísto investic do vzdělanosti, tedy do budoucnosti, jdou miliardy na válčení. Ministerstvo obrany se v návrhu rozpočtu na příští rok může těšit na + 39,37 miliard korun. Agresivní pakt NATO, Evropská unie a Ukrajina mohou vládě tleskat. Čeští občané mají držet ústa a krok. Jenomže čeho je moc, toho je příliš. A tak se probudily konečně i odbory a vyhlásily na pondělí 27. listopadu hodinovou stávku Školské odbory přitvrdily a vyhlásily stávku celodenní. Jejich rozhodnutí je správné a zaslouží si podporu celé veřejnosti. Jde o vzdělanost, o budoucnost. Jaké dopady budou mít úspory navržené pro oblast vzdělávání? Pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení dělení tříd (např. na výuku cizích jazyků apod.), zvyšování počtu žáků ve třídách a omezování volitelných předmětů. Nebude možné pořizovat podle potřeby nové učebnice a pomůcky pro vzdělávání, snížení finančních prostředků na asistenta pedagoga ohrozí výuku dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,« uvádí se ve stanovisku signovaném Martou Semelovou, vedoucí odborné sekce školství KSČM.

Ta upozorňuje, že pokud se naplní avizované snížení počtu nepedagogických pracovníků na školách (kuchařky, uklízečky, školníci, hospodářky, správci IT ad.), bude velmi těžké zajistit provoz škol. »Peníze chybí na 17 000 těchto pracovníků. Těm, kteří na školách zůstanou, se pak platy sníží o 2 %. Aby ředitelé zajistili provoz a školní stravování, budou je muset dorovnávat z platů učitelů. Mimochodem i jim se reálné platy sníží, na zákonem stanovených 130 % průměrné mzdy v ČR zdaleka nedosáhnou,« upozorňuje Semelová. »Škrty se citelně dotknou i ostatních neinvestičních výdajů (ONIV) určených na nákup učebnic a pomůcek, na kurzy, školení, další vzdělávání. A ještě se z tohoto balíčku bude nově platit zdravotní a sociální pojištění. Podtrženo sečteno – kvalita a dostupnost vzdělávání je ohrožena. Podpořme proto společně stávku a protesty, Týká se to nás všech,« vyzývá na závěr odborná sekce školství.

(pk)

FOTO – kscm.cz

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here