OS ČMS proti změnám v zákoníku práce. Vyzvalo ke společnému postupu odborů

Odborové sdružení Čech, Moravy, Slezska (OS ČMS) vyzývá k rozhodnému odmítnutí navrhovaných změn v zákoníku práce a souvisejících právních předpisech. Vyzvalo ostatní odborové svazy k jednotnému společnému postupu a varovalo před snahou »dohodnout se s vládou na kompromisech«. »U tohoto návrhu to není možné. Kompromis v tomto případě je zradou zájmů pracujících!« uvedlo OS ČMS ve stanovisku, které zaslal redakci iportaL24.cz jeho předseda Stanislav Grospič.

Odboráři na úvod stanoviska uvedli, že je dosavadní působení pětikoaliční nenechává na pochybách, že navrhované úpravy pracovního práva budou nevyvážené, jednostranně posilující postavení zaměstnavatelů na úkor ochrany zaměstnanců.

OS ČMS jednoznačně odmítá zrušení povinnosti zaměstnavatele podržet zaměstnanci, v případě odchodu na rodičovkou dovolenou, pracovní místo do tří let věku dítěte. Zásadně se však staví především proti připravovaným změnám ve výpovědi ze zaměstnání. »Jde o počátek výpovědní doby již ode dne podání výpovědi. Dále zkrácení výpovědi na Ćjeden měsíc’ v případě porušení pracovní kázně. Zde má již dne zaměstnavatel při hrubém porušení pracovní kázně okamžitě zrušit pracovní poměr. Dnes však zaměstnavatel nemůže podat výpověď při méně závažném porušení pracovní kázně, pokud se toto porušení neopakuje. Tato ochrana zaměstnance návrhem však padá. To nepovažujeme za rovnocenné opatření,« uvádí OS ČMS. »Obdobně pokud zaměstnanec přestane splňovat zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele pro výkon práce. Musí být vždy posuzován důvod ztráty této schopnosti či požadavku. Například u ztráty řidičského oprávnění vinou zaměstnance lze toto již dnes řešit okamžitým zrušením pracovního poměru,« připojují odboráři.

Velice problematické je podle nich ustanovení týkající se získání nároku na »speciální náhradu« v situaci, kdy byl se zaměstnancem rozvázán pracovní poměr výpovědí nebo dohodou z důvodu, že dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost konat práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. »Z našeho pohledu jde o odstranění stávajícího institutu odstupného ve výši 12 měsíčních platů ve výši průměrného výdělku a jeho nahrazení dávkou tzv. ‘speciální náhradou’, jež bude vyplácena ze zákonného pojištění zaměstnavatele, ale nemusí být adekvátní plně výší stávajícího odstupného. Zaměstnanec nijak neodpovídá za zákonné pojištění zaměstnavatele a ani za výši z něj zaměstnavateli proplácenou. Proto s tímto návrhem rovněž nesouhlasíme,« píše se dále ve stanovisku.

Čtěte také: Konec rodičovské: Češi mají jedny z nejhorších podmínek v EU. Kolem 15 procent rodičů se do práce nikdy nevrátí

Zcela zásadně odboráři nesouhlasí se změnou zkušební doby, která se u řadových zaměstnanců má prodloužit ze tří na čtyři měsíce a u vedoucích zaměstnanců z šesti na osm měsíců. »Vzhledem ze stávající zkušeností s často manipulativním chováním zaměstnavatelů vůči zaměstnancům ve zkušební době toto prodloužení odmítáme. Povede z našeho pohledu k prohlubování ekonomické nejistoty zaměstnanců na straně jedné a na straně druhé k snazšímu propuštění zaměstnanců zaměstnavatelem bez udání jakéhokoliv důvodů a výplaty odstupného,« konstatuje OS ČMS, které rovněž odmítá možnost podání výpovědi z pracovního procesu elektronickou formou a zkrácení nepřetržitého odpočinku v případě řešení mimořádných událostí a havarijních stavů ze stávajících osmi na šest hodin.  

Za špatný považuje návrh umožňující zaměstnávání dětí od 14 let věku i bez ukončení povinné školní docházky s písemným souhlasem svého zákonného zástupce a především zásadně nesouhlasí se zrušením institutu zaručené mzdy, byť snahou navýšit celkovou minimální mzdu. »Oba instituty mají odlišné poslání a uplatňují se v rozdílných situacích. Minimální mzda má garantovat nejnižší přípustné ohodnocení vykonávané práce. Zaručená mzda nemůže být nižší než minimální mzda a má stanovit základní ohodnocení pro různé profese na základě jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Pokud bude odstraněn institut zaručené mzdy z právního řádu, dojde k zhoršení postavení zaměstnanců a zvýhodnění zaměstnavatelů,« píše se dále ve stanovisku.

»Když budeme vnímat navržené změny v pracovní právu MPSV a uvědomíme si jejich možné fungování v společných vazbách, ztratí v konečném důsledku zaměstnanec výraznou část své pracovně právní ochrany a bude vystaven na ‘libovůli’ zaměstnavatele. Své opodstatnění ztratí i například právo odborových organizací vyjadřovat se k propouštění zaměstnanců. Vzroste větší význam kolektivních smluv. Avšak u velké části zaměstnavatelů odborové organizace nepůsobí. Navrhované změny pracovního práva tak v součtu posílí postavení zaměstnavatelů vůči zaměstnancům. Zaměstnancům nastaví větší míru sociální a ekonomické nejistoty,« dodává OS ČMS.

(pk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy