Turbulentní rok hazardních společností

Co se stalo v průběhu roku 2023 v zábavním průmyslu? Za provozovatele CEC Praha a.s. shrnuje Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

Díky tomu, že jsme, jako provozovatel intenzivně komunikovali s obcemi, a mohli tak táhnout za jeden provaz, nám umožnilo zachovat transparentnost vzájemných vztahů do příštích let. Ukázalo se, že komunikace s obcemi vedla k efektivnímu snížení počtu nevyhovujících provozoven a k podpoře těch kvalitních. V tomto trendu hodláme i nadále pokračovat a pevně věříme, že v budoucnu zůstanou jen prémiové adresy, které budou nabízet maximální zážitek ze hry a zábavy a splňovat ten nejvyšší možný standard včetně všech zákonných povinností. Našim cílem bude dále uzavírat provozovny, které přestanou splňovat veškeré normy a standardy nového zákona o hazardních hrách. Náš jasný cíl je zůstat v přímé komunikaci s každou obcí a jen díky tomu efektivně řešit nabídku hazardních her. Chceme vyváženost mezi obcí, provozovatelem a občany města tak, aby to v žádném případě nezasahovalo do kvality života v dané lokalitě. Jen díky těmto krokům se staneme v budoucnu respektovaným odvětvím.

Naší myšlenkou je zachovat vyváženou nabídku hazardních her na území České republiky v tvrdě regulovaném prostředí kvalitních provozoven, které budou splňovat ten nejvyšší možný standard hazardních her, tak aby se vše neubíralo pouze do online prostředí, kde zákazník hraje v určité míře izolace, ale aby měl současně možnost jít s přáteli či sám za zábavou někam, kde zažije tu správnou atmosféru společně s ostatními zákazníky, kvalitní obsluhou a v příjemném prostředí našich poboček. Touto cestou se určitě jako provozovatel vydáme.

Dalším cílem ruku v ruce s výše zmíněným je efektivně tlačit na maximální ochranu zákazníků ve všech možných podobách tak, aby pohled na hazardní hry se co nejvíce ubíral dále od možné závislosti. Naším cílem není závislost vytvářet, ale právě naše klienty od závislosti chránit, a to všemi dostupnými prostředky, které jsou zahrnuty v zákoně o hazardních hrách a dále pak i podporou projektů jako je například Zodpovědné hraní pod patronací Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH), který má pozitivní ohlas mimo jiné proto, že se do něj aktivně zapojují všichni legální provozovatelé hazardních her.

Chceme, aby byly hazardní hry vnímány jako jistá forma zábavy, a ne jako závislost, která ničí rodiny, jak je to často zmiňováno v médiích, ale aby si k tomuto druhu zábavy našli cestu jen rozumní klienti. Jen rozumní klienti, kteří díky svojí finanční gramotnosti a vysoké míře odpovědnosti dokážou sami včas vyhodnotit, kde je jejich finanční strop, a díky tomu mohou svobodně a bez neúměrného rizika vůči sobě a svému okolí zůstat ve hře.

Poděkování obcím

Je třeba komunikovat a neschovávat se, jako tomu bylo v letech předešlých. Dnes je to hlavně o komunikaci. Velké díky patří všem obcím, které na svém území hazardní hry povolují, tolerují, protože jen díky nim nám bylo umožněno společně navázat dobrou a efektivní komunikaci a postupně vytvářet a budovat prostředí v jejich městě tak, aby se naše podnikání nijak negativně nedotklo místních občanů, ale naopak se stalo pro místní obyvatele tolerovanou součástí místního rozvoje. A toho můžeme dosáhnout pouze společnou komunikací, kde pojmenujeme současný a budoucí stav našeho podnikání.

Chceme dál budovat a prohlubovat vztahy, jak s vedením obcí a měst, tak s jejich občany. Jedním z témat bude výnos z hazardních her. I přestože bude výnos z hazardních her díky novele loterijního zákona s účinností od 1. ledna 2024 pro obce nižší, chceme i tak hledat smysluplné projekty, do kterých se peníze z hazardní daně utratí a jednou z variant by mohla být možnost dát příležitost občanům hlasovat formou různých anket o tom, který z navrhovaných projektů vedení města by se následně realizoval. Pokud máme zvednout kvalitu života ve městě, bylo by fajn, pokud by o tom mohl rozhodnout samotný občan. Například dětská, »workoutová«, nebo psí hřiště a další…neméně podstatným a velice důležitým bude ve městě podpořit sportovní kluby či jeho infrastrukturu.

 Chápeme, že určitá míra předsudků z dob minulých v lidech nadále zůstane, stejně jako určitý negativní postoj vůči našemu segmentu podnikání, ale věřte, že právě budováním kvalitních provozoven na úkor kvantity z minulých let se můžeme stát v budoucnu nedílnou součástí nabídky, která vytváří reakci na poptávku po tomto druhu zábavy. S tímto úmyslem můžeme zabránit tvorbě prohibičních vyhlášek, které jen prohlubují šedou zónu černého hazardu, téma, které je podle nás jako provozovatele, stále velice podceňované a dělá z nás v již tak přísně regulovaném prostředí provozoven, terč neoprávněné kritiky.

Dnes se díváme na úplně jiný obrázek hazardního segmentu, což deklaruje i vývoj. Za posledních 11 let došlo k poklesu legálních provozoven o 90 %. Z 8367 provozoven v roce 2011 bylo ke konci roku 2022 v celé České republice povoleno 834 heren a kasin a tento počet dále klesá. Věci nejde řešit ze dne na den, ale vše má svoji posloupnost a díky tomu se budeme za několik dalších měsíců dívat na úplně jiný obrázek nabídky hazardních her.

Právě kvůli existenci černého hazardu a nelegálních provozoven, kde umožňují hrát neregistrovaným hráčům, mladistvým, drogově závislým a dalším, kteří neprojdou řádnou registrací, přichází stát ročně o stovky milionů korun z výnosu daně z hazardních her. A bohužel pak z výnosu z hazardních her z legálního provozování v tvrdě regulovaném prostředí stát vynakládá obrovské finanční prostředky právě na léčbu závislosti neregistrovaných zákazníků, kteří pak ve městech páchají trestné činy. To je v přísně regulovaném prostředí ve velké míře eliminováno. Chceme pouze 100% výnos z legálního prostředí dostat do možných nově vzniklých budoucích projektů, které mají podpořit infrastrukturu měst, a ne díky ušlému daňovému výnosu investovat obrovské finanční prostředky do prevence drogově závislých, léčby z gamblerství a na snížení kriminality s tím spojené. To vše bohužel v obrovské míře pochází z šedé zóny nelegálního hazardu.

Prohibice nic neřeší

Hazardní hry jsou tady již tisíce let a věřte, že při dobře nastavené míře regulace jak ze strany státu, tak obcí v jejich obecně závazných vyhláškách, se dá náš byznys provozovat velice transparentně, aby neomezoval vás ani vaše okolí, přátele, vaše blízké a všeobecně celou veřejnost. Prohibice nic neřeší a jak z minulosti víme z míst po celém světě, kde se některé země snažily prohibici zavést, nejen v hazardním segmentu, to naopak vedlo ke zhoršení celé situace.

Ačkoliv bychom to nechtěli nijak zlehčovat, různé druhy závislosti v určité míře jsou a budou a je třeba jen nastavit maximálně efektivní regulaci dostupnosti a omezení tak, aby si k tomu na konci našel cestu jen rozumný zákazník, který dokáže rozhodovat sám o sobě a nezpůsobí v budoucnu problém sobě ani svému okolí. Nechme minulost minulostí a pojďme se dívat dopředu a efektivně pokračovat v tom, o co se posledních pár let snažíme, a to je efektivní komunikace se státem, obcemi a všemi, kterých se to dotýká.

 Ohlédnutí za rokem 2023

Rok 2023 byl pro hazardní segment velice turbulentní, a to z několika důvodů. Jedním z nich byla příprava novely loterijního zákona, která měla za úkol zpřísnit současnou regulaci hazardních her a ruku v ruce šla s aktuálně již schváleným konsolidačním balíčkem, který upravil přerozdělování hazardní daně směrem k obcím.

 To vše v průběhu roku způsobilo významný tlak směrem k našemu podnikání, s jasným cílem co nejvíce zregulovat náš segment. Za nás, provozovatele, se přísné regulaci nebráníme, naopak, ale musí mít jasné a zřetelné parametry, ve kterých máme zajištěnou ochranu našich stávajících či budoucích investic. Ty se dle míry velikosti daného projektu pohybují mnohdy v řádech desítek milionů korun. Zaměstnáváme tisíce zaměstnanců, investujeme nemalé prostředky do rekonstrukcí vlastních i nájemních objektů, a proto nám stabilní regulované prostředí aktuálně nejvíce chybí.

Přestože se může zdát, že náš segment podnikání je negativně vnímán, stát a obce mají z výběru z hazardní daně každý rok vysoký příjem do svých rozpočtů. Jak vyplývá z dostupných dat Finanční správy, za rok 2022 vybral finanční úřad od provozovatelů veškerého legálního hazardu 16,5 miliardy korun, ze kterých mohou stát a obce financovat svoje projekty a pokud se nám společnými silami podaří eliminovat šedou zónu černého hazardu, tak ušetříme i vyšší stovky milionů korun na právě prevenci patologického hráčství, případně náklady na kriminalitu s tím spojenou.

 Byl to těžký rok, ale věříme, že díky správně nastaveným regulacím a vztahu s obcemi budeme v příštích letech na těchto tématech dál pracovat. Společně a efektivně hledat cesty, kam směřovat výnos z hazardních her. Jak správně a efektivně regulovat obecně závaznými vyhláškami hazardní hry. Jak zachovat kvalitu života ve městech. Těch témat je určitě spousty a důležité je, že máme aktuálně prostor je společně diskutovat a díky tomu se podařilo prolomit mlčení a správně nastavit vztah mezi státem, obcemi a provozovatelem. Za nás je to obrovský a přelomový krok.

Věříme, že v budoucnu již nebude docházet k dalším prohibičním vyhláškám, a to právě díky aktuálním komunikacím s vedením měst, kde hledáme společné cesty, jak určitou mírou seberegulace najít průsečík mezi prohibicí a stávajícím provozem hazardních her v přísně regulovaném prostředí. Prohibice nic neřeší.

Závěrem chceme jako CEC Praha a.s., provozovatel sítě Star Casino, říci, že turbulentní rok 2023 byl pro nás výzvou a ukázal nám směr, jak dál správně komunikovat napříč všemi sektory tvořenými státními zaměstnanci, samosprávami a formou veřejných debat i se samotnými občany měst a na tom budeme stavět naši budoucnost hazardních her na území České republiky i v tomto roce 2024.

(zmk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy