U neheterosexuálních lidí v ČR se výrazně častěji vyskytují duševní poruchy

U neheterosexuálních lidí v České republice se výrazně častěji vyskytují duševní poruchy a sebevražedné myšlenky. Ukázala to první odborná studie tohoto druhu v ČR.

Jejím hlavním autorem je vedoucí pracovní skupiny Duševní a veřejné zdraví sexuálně a genderově rozmanitých lidí v Národním ústavu duševního zdraví (NUSZ) Michal Pitoňák. Předchozí výzkumy doložily, že tyto rozdíly v duševním zdraví nejsou zapříčiněny sexuální orientací, ale jsou z velké části způsobeny společenskou stigmatizací, diskriminací a nedostatečným přijetím, které neheterosexuální lidé zažívají, tvrdí mluvčí NUDZ Jan Červenka.

Studie, publikovaná v časopise Epidemiology and Psychiatric Sciences, ukázala, že až u 52 procent gayů a leseb se vyskytuje alespoň jedna duševní porucha. Až čtvrtina neheterosexuálních pak zmínila, že má sebevražedné myšlenky nebo chování, což je podle odborníků pětinásobek ve srovnání s heterosexuální populací. »Zaznamenaný téměř pětinásobně vyšší výskyt sebevražednosti u gayů a leseb bohužel není výsledkem, který by se významně odlišoval od zjištění podobných studií v zahraničí. U nás je ale tato problematika stále z velké části ignorována a je zřejmé, že je zapotřebí jí věnovat náležitou pozornost,« dodal Pitoňák.

Výzkum zahrnoval otázky na sexuální identitu a duševní zdraví, umožnil proto na celonárodní úrovni porovnat duševní zdraví a intenzitu vyhledávání příslušné pomoci mezi heterosexuálními a neheterosexuálními lidmi. Studie se zúčastnilo 3063 respondentů. Její výsledky také naznačují, že lidé, kteří by potřebovali péči, ji v převážné většině případů nevyhledají, což je podobné pro skupinu heterosexuálních i neheterosexuálních osob. »Tato propast mezi potřebou péče a jejím vyhledáním je tedy u obou skupin srovnatelná, byť je pravděpodobné, že se u obou skupin budou lišit hlavní příčiny nevyhledání pomoci, jako nedostupnost, cena, či v případě neheterosexuální osob i možné další překážky související se stigmatizací. Jejich podrobnější zkoumání ale již nebylo součástí této studie,« doplnil Pitoňák.

(cik, čtk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy