VZP spouští novou kampaň zaměřenou na prevenci

Na důležitost preventivních prohlídek upozorňují zdravotní pojišťovny opakovaně. Komunikační kampaň, která bude opět zaměřena na důležitost prevence a posílení povědomí o nevyhnutelnosti odpovědného chování každého jednotlivce za své zdraví, spouští Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) právě dnes.

Odborníci upozorňují, že preventivní prohlídky a vyšetření jsou důležité v každé životní etapě a pojištěnec by se jim neměl vyhýbat v žádném věku, a to ani za předpokladu, že se cítí zdravý. O počínajícím onemocnění totiž pacient nemusí vědět dlouhou dobu.

Jedním z hlavních témat nové kampaně bude apel na očkování proti HPV. »Každým rokem zemře v Evropě na rakovinu děložního čípku asi 25 tisíc žen. Proti této nemoci se však dá účinně chránit právě očkováním. Naší ambicí tedy je, abychom se zařadili mezi státy, které se tuto nemoc snaží vymýtit,« uvedl náměstek ředitele VZP pro služby klientům Ivan Duškov. Očkování je v České republice plně hrazeno dětem ve věku od 11 do 15 let. Ostatním klientům pak pojišťovna na vakcínu přispívá částkou 1500 korun. VZP v kampani připomíná také důležitost sekundární prevence, mezi níž se řadí plošný screening karcinomu děložního hrdla.

Dalšími motivy kampaně jsou prevence rakoviny kůže nebo péče o duševní zdraví. »Statistiky o narůstajícím počtu pacientů s rakovinou kůže nebo s psychickými problémy se objevují v médiích poměrně často. Klíčové ale je, aby tato čísla nenechávala lidi lhostejnými. Kampaň je má motivovat k tomu, aby si v případě jakýchkoli pochybností k lékaři na preventivní vyšetření došli a začali svůj případný problém řešit včas. VZP jim v tomto případě ráda na prevenci přispěje,« doplnil Duškov. S ohledem na blížící se dovolené upozorňuje VZP také na vhodnost cestovního očkování proti vybraným exotickým nemocem.

Myslet i na druhé

VZP dlouhodobě podporuje dárcovství krve a klientům, kteří alespoň jednou v roce krev darují, přispěje 3000 korun na masáže a wellness. »Člověk nikdy neví, kdy se octne v situaci, v níž bude krev potřebovat. Je proto důležité, aby lidé byli k sobě ohleduplní a dárcovstvím si pomohli. I na tento fakt bychom chtěli upozornit,« dodal Duškov.

S kampaní se budou lidé setkávat především v on-line prostředí a u televizních obrazovek. Menší zastoupení budou mít rozhlasové spoty nebo vizuály v tištěných médiích. Kampaň poběží od 3. června do konce října. K názornosti si VZP vypomůže e-shopem systemshop.cz, který představila již v únoru. Na němž zájemci zjistí, kolik stojí zdravotní péče v případě komplikované léčby, nebo si ověří, na jaká preventivní vyšetření mají nárok.

Na preventivní prohlídky navazují screeningové programy

Preventivní prohlídky a vyšetření se různí dle jednotlivých věkových skupin a také dle pohlaví. Každý dospělý člověk, muž i žena, by měl absolvovat preventivní prohlídku u praktického lékaře každé dva roky a jednou ročně u stomatologa. Jednou za rok by měla každá žena absolvovat preventivní gynekologickou prohlídku, jejíž součástí je i screening karcinomu děložního hrdla.

Na systém preventivních prohlídek navazují i tzv. screeningové programy. Ty mají za cíl odhalit výskyt závažných diagnóz v raném stádiu. Od určitého věku, nebo při splnění dalších podmínek, má na takové vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění nárok celá populace.

U žen se aktuálně jedná o screening karcinomu děložního hrdla, mamografický screening, kolorektální screening, populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic a plošný screening osteoporózy.

U mužů se jedná o kolorektální screening, populační pilotní program časného záchytu karcinomu prostaty, populační pilotní program časného záchytu karcinomu plic a plošný screening osteoporózy.

Veškerá vyšetření, která jsou pacientovi indikována, jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

(jad)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy