Boom umělé inteligence a Data Science? Češi se zajímají čím dál více

Anglický termín »Data Science« v českém prostředí převládá nad ekvivalentním českým výrazem ­»Datová věda«. Aspoň to ukazují čísla vyhledávání výrazů na internetu. Zároveň se projevuje rostoucí zájem o chatboty a umělou inteligenci, kde je pozorován téměř identický nárůst zájmu od listopadu 2022. Česká veřejnost je si vědoma těchto technologií a projevuje dokonce zájem o konkrétní aplikace a využití v praxi. Přesto však jde o relativně nedostatečně prozkoumané oblasti na českém online trhu, jak naznačuje nově provedená analýza zkoumající přibližně 1700 klíčových slov vyhledávání.

Dominance anglických termínů?Analyzovaná množina hledaných klíčových slov naznačuje, že zájem o Data Science na českém trhu stále převažují anglické termíny jako »data science what is it« či »data science vs machine learning«. Naproti tomu, český ekvivalent »datová věda« je v průměru vyhledáván pouze 20krát měsíčně. V oblasti kurzů je zaznamenáván zájem především o dotazy týkající se »data science course«, které dosahují průměrně 40 vyhledávání měsíčně. Co se týče zájmu o chatboty, umělou inteligenci a konkrétně ChatGPT, analýza ukázala téměř identický nárůst zájmu od listopadu 2022. Data Science se tematicky propojuje s umělou inteligencí, ale nárůst zájmu v daném období nebyl výrazně závislý na zájmu o ostatní obory.

Hledanost klíčová slova
Absolutní hledanost

Nacházíme se v »AI Boom«

Analýza odhalila zajímavý trend ve vyhledávání od ledna 2022 do současnosti. V polovině roku 2022 se začal zvedat zájem o umělou inteligenci spojenou s prací s grafikou a obrázky. Tento trend odráží uvedení nástroje Dall-E-2 společnosti OpenAI, který byl prvním volně dostupným nástrojem svého druhu. Na konci roku 2022 se však začal masivněji šířit fenomén ChatGPT, který výrazně ovlivnil trh, a chatovací umělá inteligence se stala nejvyhledávanějším segmentem v praktickém využití. Od začátku roku 2023 dochází k postupnému vydávání aplikací v různých oblastech, což zvyšuje zájem o aplikace pracující s textem a opětovně i s grafikou.

»Nacházíme se v období nazývaném AI Boom, které je důsledkem rostoucího zájmu o umělou inteligenci. Tento trend se projevuje nejen ve stále širším portfoliu dostupných nástrojů, ale také ve znalosti konkrétních názvů těchto nástrojů a aktivním vyhledávání a využívání jejich služeb,« říká David Trojan ze společnosti WebMedea services.

Od obecného povědomí k praktickému využití

V rámci analýzy byl podrobně zkoumán zájem o umělou inteligenci v online prostoru. Zjištěná průměrná hledanost za posledních 12 měsíců naznačuje, že pojem »umělá inteligence« je již v České republice dobře znám. Lidé se kromě obecného dotazu zajímají také o konkrétní aplikace umělé inteligence v praxi, jako jsou chatboty a tvorba grafiky. Segmentace zájmu v online prostoru ukázala, že lidé se dokonce zajímají už i o konkrétní využití této technologie. Nejčastěji vyhledávají informace o implementaci umělé inteligence do chatbotů a tvorbě grafiky. Další segment »aplikace« zahrnuje klíčová slova související s využitím umělé inteligence v chytrých telefonech a dalších aplikacích. Lidé se také zajímají o konkrétní nástroje a využití AI pro tvorbu delších souvislých textů, jak pro pracovní účely (copywriting), tak pro studium (referáty, bakalářské práce).

Portfolio nástrojů se neustále rozšiřuje

S nástupem fenoménu »AI Boom« dochází k rozšiřování portfolia nástrojů založených na umělé inteligenci. Mezi nejoblíbenějšími nástroji v České republice patří DeepL, který slouží k strojovému překladu, a ChatGPT, který představuje chatovací umělou inteligenci. Dalšími vyhledávanými nástroji jsou MidJourney a Dall-E, které slouží k tvorbě grafiky. Existuje však také mnoho dalších nástrojů a platforem, které dosahují stovek až tisíců vyhledávání měsíčně.

Výsledky analýzy naznačují, že česká veřejnost již má o Data Science a umělé inteligenci povědomí. Zájem se soustředí na konkrétní aplikace a využití těchto technologií v praxi, jako jsou chatboty, tvorba grafiky a aplikace chytrých telefonů. Tento rostoucí zájem je také důsledkem širokého spektra dostupných nástrojů a jejich aktivního vyhledávání a využívání.

Síla dat a simulace lidské inteligence

Data Science neboli datová věda, lze definovat jako multidisciplinární obor, který kombinuje statistiku, programování a analýzu dat s cílem získat přínosné informace a poznatky pro podnikání a rozhodování. Umělá inteligence, zkráceně AI, pak představuje soubor technik a metod, které umožňují počítačům simulovat lidskou inteligenci a provádět úkoly vyžadující učení, rozhodování a řešení problémů.

»Datová věda je rychle se rozvíjející obor pro všechny, které baví řešit výzvy. Zahrnuje komplexní uvažování o byznysových a společenských problémem a použití technologií s cílem odhalení poznatků z dat. Spojuje v sobě uplatnění logiky i kreativity. Domníváme se tak, že lze přitáhnout mnohem širší okruh zájemců o obor, a proto jsme i připravili ve spolupráci s EY nový kurz Data Science Bootcamp uvedla Jana Večerková, zakladatelka a ředitelka intenzivních kurzů Coding Bootcamp Praha.

(zmk)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy