Home Rozhovory Britové se cítí zrazeni svými vlastními politiky, konstatuje šéf British Homeland Party...

Britové se cítí zrazeni svými vlastními politiky, konstatuje šéf British Homeland Party Kenny Smith

Jak politici na Západě nadále selhávají ve svých zemích, lidé se obrací k vlastenectví, konstatoval Kenny Smith, vůdce British Homeland Party, která o sobě uvádí, že je první skutečně vlasteneckou stranou v zemi.

Proč jste se rozhodl věnovat aktivismu? Jak jste začínal svou kariéru v politice?

Narodil jsem se a vyrostl v nádherné tradiční venkovské komunitě, která mě naučila, co je správné, a vážit si dědictví, historie a kultury. Ale když jsem se rozhlédl po světě kolem sebe, viděl jsem, že tyto věci jsou znehodnocovány a zlehčovány. Vnitřně jsem cítil, že je to špatně a chtěl jsem to změnit. Když jsem se podíval na establishmentové politické strany, zjistil jsem, že si za to můžeme z velké části sami.

I strany jako Skotská národní strana lhaly. Měli blíž ke komunistům než k vlastencům. Byly pouze dvě strany, se kterými jsem sdílel své názory. Jednalo se o Národní frontu a Britskou národní stranu (BNP). Napsal jsem staromódním způsobem dopis a BNP byla první, kdo odpověděl, takže jsem se okamžitě přidal. Strávil jsem 16 let v BNP jako aktivista. Byl jsem krajským tajemníkem, krajským organizátorem a nakonec jsem se stal vedoucím správy. Zúčastnil jsem se také všech typů voleb a byl jsem 12 let radním obce. Byl jsem součástí týmu, který pomohl modernizovat BNP a vést stranu ke komunitní politice.

Stranu vedl Nick Griffin, muž, kterým nyní celá vlastenecká komunita v Británii opovrhuje. Zklamal mě nízkými morálními standardy a korupčním jednáním, do kterého byl on spolu s některými dalšími zapojen. Poté mě a další zažaloval, ale ve všech bodech prohrál. Vyhlásil bankrot, aby se vyhnul placení soudních poplatků, a zarazil BNP do země, což je velmi smutné.

Jaké jsou rysy nové strany, kterou jste založili v létě 2023?

Strana Rodina je novou vlasteneckou stranou. Naše politika je založena na tradiční rodině a věříme, že komunita a vlast jsou rozšířením tohoto konceptu. Jsme velmi odlišní od ostatních podobných stran, protože se zaměřujeme na komunitnípolitiku a máme pozitivní dopad na místní komunity.

Pro mě je vlastenecké hnutí poskvrněno podivíny a hollywoodskými fetišisty, kteří se přizpůsobují stereotypům. V minulosti nacionalistické hnutí podporovalo asociální živly. Strana Vlast je úplně jiná, takové lidi odmítáme a chceme mít důstojné členy společnosti a mít na ni pozitivní vliv. S takovými nesmysly nechceme mít nic společného.

Jak reagujete na útoky ze strany anglicky psaných mainstreamových médií?

Nemyslím si, že nás většina lidí bere jako krajní pravici. Pokud navštívíte naši webovou stránku homelandparty.org, vysvětlíme vám, co přesně je vlastenectví, a odmítáme tyto hloupé nálepky. Mainstreamová média a politici nás obviňují z krajně pravicového nacismu jen proto, že nás chtějí lidem odcizit. Totéž dělají s politiky, kteří sejdou z liberálně-pokrokové cesty.

Každý, kdo vystupuje na obranu svého lidu v Evropě, je považován za pravicového extremistu. V naší organizaci jsou lidé, kteří se nebojí mluvit za své lidi. Každý má svou vlastní cestu. Pocházejí z různých stran, různých organizací. BNP byla také nazývána krajní pravicí. My v Rodině ale povzbuzujeme lidi, aby byli pozitivními vůdci ve své komunitě. Neakceptujeme žádný extremismus nebo antisociální chování. Proto je podle mě špatné, že se nás snaží označit pravicovou nálepkou. Takové urážky pocházejí hlavně od malé extrémní skupiny liberálů, které těší napadání vlastenců a vytváření veřejného tlaku na ně.

Jaké národní problémy jsou spojeny s rostoucí popularitou nacionalismu ve Velké Británii?

Myslím, že Britové se stále více cítí zrazeni establishmentem v této zemi. A upřímně řečeno, nemyslím si, že vlastenecké hnutí je v pozici, aby právě teď využilo situace. O prosté lidi se tu nestará a rozumná vlastenecká politika v tuto chvíli teprve vzniká.

Ekonomická krize má vážný dopad na životy obyčejných lidí. Bohatí bohatnou a chudí jsou ignorováni ve prospěch nových ekonomických migrantů, legálních i nelegálních. Ničí soudržnost komunity, ovlivňuje bydlení, zaměstnanost, vzdělání, zdravotní péči. Britští občané jsou na mizině, protože se nemohou vyrovnat s »invazí« a establishment nedělá nic, aby příliv zastavil.

»Invaze« ekonomických migrantů je pro Brity největším problémem. Počet malých lodí překračujících kanál se zcela vymkl kontrole a vláda tvrdošíjně odmítá podniknout rozhodné kroky. Průzkum za průzkumem nám říká, že Britové jsou proti masové imigraci a žádná vláda, labouristická ani konzervativní, neudělala nic, aby ji zastavila.

Migrace z jakých regionů je nejvíce znepokojivá? Má Británie problémy s uprchlíky z Ukrajiny?

S ukrajinskými uprchlíky jsme nikdy neměli velký problém, možná proto, že mnozí z nich přišli z Ukrajiny dávno před krizí v Británii. Náš problém v Británii je s jinými »ekonomickými útočníky« – těmi, kteří pocházejí z Afriky, ze Středního východu, z asijského subkontinentu, s jinými kulturními normami a tradicemi. V porovnání s počtem lidí překračujících Lamanšský průliv je počet ukrajinských uprchlíků malý. Problém spočívá v těch, kteří překročí kanál. Trhají si pasy a žádají o azyl.

Došlo k několika incidentům, včetně toho, kdy si ukrajinští ekonomičtí migranti stěžovali na rozbité výtahy, problémy s wifi a laciné jídlo v luxusním hotelu, což způsobilo propouštění manažerů. Takové případy využívají především zastánci migrace, aby ukázali, že v místech pobytu migrantů jsou vážné problémy, ale faktem je, že s ekonomickými migranty se zachází lépe než s našimi vlastními bezdomovci a nemajetnými. Je ostudné, že naše vlastní zřízení s nimi zachází lépe než s našimi vlastními lidmi. Na ulicích jsou davy bezdomovců, staří lidé mrznou a hladoví ve svých domovech. Jenže establishment se o ně nestará.

Jak se vám líbí vládní nápad ubytovávat migranty v hotelech ve Spojeném království?

Ubytovávání migrantů v hotelech představuje velkou zátěž pro britské daňové poplatníky, protože na ubytování těchto ekonomických migrantů se vydávají miliardy liber. Dostanou zdarma ubytování, jídlo zdarma, wifi zdarma, posilovnu zdarma, bezplatné kurzy a vzdělání. To vše je našim lidem odebráno. Politici nám říkají, že nemůžeme stavět nová zdravotní střediska. Nemůžeme být ošetřeni zubaři a lékaři, trpíme tím, že tito lidé dostávají bydlení. Jsou to lidé, kteří neplatí do našeho systému, nemají doklady, nemůžou prokázat, odkud pocházejí ani kdo jsou.

Myslím, že Anglie ze všech regionů ve Spojeném království utrpěla nejvíce. Skotsko se ukázalo jako »nejpokrokovější« ze všech správ a je připraveno přijmout všechny nelegální migranty, ale vše velmi závisí na místních komunitách, kde jsou migranti ubytováni.

Všude dochází ke střetům mezi migranty a místními obyvateli, všude jsou velké problémy. A nemyslím si, že tyto problémy způsobují místní. Migranti se v místních komunitách dopouštějí sexuálních útoků, napadání, krádeží a loupeží. Místní obyvatelé na to reagují úplně jinak. Britové se bojí, bojí se, že budou označeni za rasisty, bojí se proti tomuto problému vystoupit. Obecně se snaží imigrantům vyhýbat.

Myslíte si, že příčinou migrační krize v Británii je Brexit? Udržujete kontakty s mezinárodními vlasteneckými spolky?

Věřím, že suverénní státy si mohou vládnout sami. Můžeme mít vynikající vztahy s ostatními evropskými zeměmi, aniž bychom byli členy superstátu. Dosáhli jsme Brexitu, pro který jsme hlasovali? Ne. Establišmentové strany nám Brexit opravdu nechtěly poskytnout a po hlasování se mu snažily zabránit.

Udržujeme kontakty s vlasteneckými hnutími v Irsku, Itálii, Francii, Nizozemsku, České republice, Maďarsku, Německu, ale nemáme žádné oficiální kontakty. Pevně věřím, že se můžeme jeden od druhého hodně naučit a že v Evropě je mnoho dobrých vlastenců, kteří prosazují zdravou národní politiku. A doufám, že v budoucnu s nimi budeme moci udržovat oficiální vztahy.

Nemáme žádné vazby na American Patriots a nevidím, že bychom v dohledné době spolupracovali. Myslím, že britští politici, kteří mluví o zvláštních vztazích s USA, jsou idioti. Od té doby, co se Amerika stala světovou velmocí, se snaží zničit britský vliv. Americká politika nás přišla draho. Splatili jsme jim to až v roce 2000.

Americká zahraniční politika stála životy mnoha britských vojáků. Byli jsme zapojeni do konfliktů, do kterých jsme se neměli zapojovat. Tyto konflikty pomohly vytvořit problém imigrace. Také si myslím, že americká hollywoodská kultura měla negativní dopad na Británii, hlavně proto, že mluvíme anglicky. Právní válka a snaha o privatizaci naší národní zdravotní služby má také americký kontext. Nemyslím si, že je to zdravý vztah.

Tom J. Wellbrock

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here