Česko i Slovensko jsou ve výzkumu v oblasti zdraví nejzaostalejší ve středoevropském regionu

Podnikový výzkum v oblasti zdraví se zejména zásluhou farmaceutického průmyslu ve střední Evropě rychle rozvíjí, Česko a Slovensko však stojí stranou. Konstatuje to v úvodu svého článku »Investice firem do výzkumu v oblasti zdraví u nás stagnují«, zveřejněného v únorovém vydání časopisu Statistika&My, Marek Štampach z oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Českého statistického úřadu.

Štampach nejprve upozorňuje, že sledování údajů o výzkumu a vývoji (VaV) v konkrétních oblastech je komplikované, protože bývají často multidisciplinární. Pro účely srovnání údajů o zdravotnickém výzkumu se proto statistici omezili na podnikovou sféru a zvolili čtyři odvětví, jež s oblastí zdraví úzce souvisí.

Mezi tato odvětví patří v prvé řadě výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků. Dále je to výroba ozařovacích, elektroléčebných a elektroterapeutických přístrojů. Následuje výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb, kam spadá široké spektrum nástrojů, pomůcek a potřeb včetně lékařského nábytku. Posledním zahrnutým odvětvím je zdravotní péče a nacházejí se v něm zdravotnická zařízení.

Počet podniků zabývajících se zdravotnickým výzkumem v Česku klesl

Celkový počet podniků provádějících v Česku VaV podle Štampacha sice kontinuálně roste, jen mezi lety 2015 a 2022 se jejich počet navýšil přibližně o 600, v případě oblasti zdraví ale tento trend neplatí. Zde se naopak počet podniků provádějících VaV ve stejném období snížil z 83 na 73. Výdaje na VaV podniků ve sledovaných čtyřech odvětvích vzrostly z 1,4 mld. Kč v roce 2010 na dvě miliardy v roce 2022. »Nárůst o 40 % za 12 let však není nikterak výrazný. Pro srovnání: celkové výdaje na VaV v podnicích v Česku za zmíněné období vzrostly o 185 % z 30 na 85,6 mld. Kč,« upozorňuje statistik.

Výdaje na VaV ve vybraných odvětvích podnikatelského sektoru v Česku (v mil. Kč)

GRAF – ČSÚ/Marek Štampach

Z jednotlivých odvětví přímo souvisejících se zdravím si z hlediska investic do VaV podle něj jednoznačně nejlépe vede farmaceutický průmysl. Farmaceutické firmy v Česku vynaložily v roce 2022 na VaV celkem 1,5 mld. Kč. Farmaceutickým výzkumem se v ČR dlouhodobě zabývá ani ne 30 podniků. Přes polovinu výdajů na VaV přitom v tomto odvětví připadá na tři nejvýznamnější firmy, uvádí Štampach.

Lídrem středoevropského regionu je Německo

Statistik se dále zabývá srovnáním v rámci středoevropského regionu. Výdaje na VaV zdravotnických firem se zde od roku 2011 do roku 2021 výrazně navýšily, ovšem s výjimkou Česka a Slovenska. Finančně náročný zdravotnický výzkum provádějí především nadnárodní společnosti. Jednoznačným lídrem regionu je Německo, kde na zdravotnický výzkum dlouhodobě připadá okolo 10 % podnikových výdajů na VaV. Pro srovnání: v Česku jsou to méně než tři procenta. Firmy ze sledovaných čtyř odvětví v roce 2021 vynaložily na VaV v Německu celkem 8,1 mld. eur. Nejdůležitějším je i v Německu farmaceutický průmysl, který na VaV vynaložil 5,5 mld. eur. U našeho západního souseda nalezneme mezi farmaceutickými firmami jak místní společnosti, jako Bayer nebo Boehringer Ingelheim, tak i mnoho zahraničních společností, jako Sanofi, Roche či GlaxoSmithKline. I v ostatních zdravotnických odvětvích je výzkum v Německu daleko před ostatními středoevropskými státy.

V Rakousku tvoří výdaje na VaV okolo sedmi procent celkových podnikových výdajů na VaV. Tyto výdaje výrazně vzrostly z 256 mil. eur v roce 2011 na 599 mil. eur v roce 2021. Nejvíce, okolo 70 % z nich, opět připadá na farmaceutický průmysl. Mezi domácí společnosti patří např. G. L. Pharma nebo Genericon Pharma. Také v Rakousku provádí výzkum mnoho velkých nadnárodních společností, jako Novartis, Boehringer Ingelheim nebo Takeda.

Výdaje na VaV v podnikatelském sektoru v odvětvích souvisejících se zdravím ve státech střední Evropy (v mil. eur)

GRAF – ČSÚ/Marek Štampach, zdroj Eurostat

Mezi evropské lídry ve farmaceutickém výzkumu se podle Štampacha řadí také Maďarsko. Zde aktivně působí mezinárodní společnost Teva v Debrecínu nebo maďarské společnosti Gedeon Richter v Budapešti a Goodwill Pharma v Szegedu. V roce 2021 zde podíl zdravotnického VaV tvořil dokonce 26 % výdajů na VaV celého podnikatelského sektoru, tedy nejvíce v celé Evropské unii. Na farmaceutický průmysl připadá v Maďarsku více než 90 % výdajů na VaV v oblasti zdraví. Nezanedbatelnou úlohu má pak farmaceutický průmysl také v Polsku.

»Na Slovensku tvoří VaV ve sledovaných zdravotnických odvětvích pouhé jedno procento tamních výdajů na VaV podnikatelského sektoru, jednoznačně nejméně mezi všemi středoevropskými státy. Celková částka vynaložená podniky z těchto čtyř odvětví na VaV v roce 2021 činila šest milionů eur, tedy méně než desetinu částky vynaložené v Česku,« uzavírá Štampach.

(ici)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy