Čína není konkurentem, ale partnerem světa

Není těžké vidět, že navzdory zpomalení růstu světové ekonomiky a celkovému poklesu globálních zahraničních investic je Čína stále horkým místem pro zahraniční investice. Čína vytváří nový model rozvoje ve stále složitějším světovém systému. Fakta prokázala, že Čína není konkurentem, ale partnerem světa. Nejen to zaznělo u diskusního kulatého stolu na téma »Výhody propojení čínské a české ekonomiky«, který uspořádal internetový deník iportaL24.cz a China Media Group (CMG).

S úvodním projevem vystoupil zástupce CMG Pan Zhang. »Zahraniční investice jsou důležitou silou, která podporuje společnou prosperitu a rozvoj čínské a světové ekonomiky. Na exekutivním zasedání Státní rady Číny, které se nedávno konalo, bylo navrženo, že stabilizace zahraničních investic by měla být důležitým střediskem hospodářské práce v tomto roce, přičemž je třeba nadále usilovat o výzkum a zavedení politik a opatření k přilákání a využití zahraničních investic. Poslední oficiální údaje z Číny ukazují, že v lednu tohoto roku bylo v Číně založeno 4588 nových podniků se zahraniční investicí, což představuje meziroční nárůst o 74 % na pozadí kontinuálního růstu v loňském roce. Není těžké vidět, že navzdory zpomalení růstu světové ekonomiky a celkovému poklesu globálních zahraničních investic je Čína stále horkým místem pro zahraniční investice,« uvedl Pan Zhang.

Proč tedy podniky financované ze zahraničí zvyšují své investice v Číně? »Podle průzkumu Britské HSBC Group 87 % dotázaných zámořských společností uvedlo, že rozšíří své podnikání v Číně. Důvody zahrnují pokračující ekonomické oživení Číny, ultra velké tržní výhody, hluboce integrované dodavatelské řetězce a tak dále. Podle dotazovaných zahraničních společností jsou pro ně hlavní motivací k rozšíření jejich nasazení výrobní výhody Číny, velikost spotřebitelského trhu, příležitosti v oblastech digitální ekonomiky a udržitelného rozvoje,« dodal Pan Zhang.

»Čína neustále sdílí zdroje, tržní platformy, praktické zkušenosti a koncepty modernizace v čínském stylu se světem a trvá na dosažení společné prosperity prostřednictvím společného rozvoje. I když Čína usiluje o vlastní rozvoj a usnadňuje domácí oběh, je také odhodlána dále prohlubovat reformy a otevírání se světu a tvrdě pracovat na vytvoření mezinárodního oběhu »dynamické rovnováhy a pozitivní interakce« s ostatními zeměmi, aby podpořila akumulaci globálního společenského bohatství a zlepšení blahobytu lidí různých zemí. Jsme ochotni spolupracovat se všemi zeměmi, které jsou ochotny dosáhnout oboustranně výhodné spolupráce s Čínou, abychom podpořili společnou prosperitu a rozvoj světové ekonomiky. Čína vytváří nový model rozvoje ve stále složitějším světovém systému. Fakta prokázala, že Čína není konkurentem, ale partnerem světa,« ukončil svůj příspěvek Pan Zhang.

Jiří Paroubek

Jiří Paroubek, bývalý premiér a nedávno zvolený předseda ČSSD České suverenity sociální demokracie, mj. uvedl, že se během svých návštěv Číny a spolupráce s ní setkal s čínským socialismem v praxi. Přesto varoval, že »možná čas, který nadchází, není pro spolupráci zrovna příznivý, protože se obávám, že v administrativě USA budou sílit izolacionistické tendence, že těch zhruba 40 zemí, které úzce spolupracují s USA, se bude chtít uzavřít do sebe a že toho svého vnitřního partnera, kterého mají třeba i Německo a tím pádem i ČR, budou chtít zkrušit třeba celními přehradami. A to by bylo pro českou ekonomiku další ranou, kterou asi vydrží, ale bude to znamenat další pokles životní úrovně.«

Vojtěch Filip

Předseda představenstva Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory Vojtěch Filip se věnoval možnostem komory do zapojení ČR do spolupráce ve vědě a výzkumu. Připomněl, že se české podniky nyní chtějí vyhnout osudu někdejší možnosti spolupráce s Čínou pro automobilku Škoda, kde si to nakonec Němci »schovali« pro svůj Volkswagen. Jako možné odvětví spolupráce označil chemii a alternativní zdroje energie. »Pro nás je důležité, aby české firmy přes nepřízeň českého politického prostředí udržely vztahy ve výzkumu a vývoji, protože nárůst moderních technologií je tak velký, že Čína už dnes má větší počet patentů, než USA,« uvedl Filip.

Vladimír Vlk

Expert ČSSD na energetiku Vladimír Vlk se logicky věnoval energetice. Připomněl, že 90 % fotovoltaických panelů je z Číny, i když třeba přivezené přes Polsko, které není tolik přísné v blokádě čínského zboží. Porovnal současnost s rokem 1988, kdy v Číně byl u zprovozňování jaderné elektrárny. »Pořád máme v Číně obrovské jméno, přestože Čína udělala obrovský skok v technologii systému kontroly řízení. Do budoucna se s Čínou spolupracovat bude, jako příklad bych uvedl třeba Francii,« uvedl s tím, že přidal i další odvětví, kde by se dalo s Čínou spolupracovat: geologie a recyklace.

Milan Krajča

Místopředseda KSČM a kandidát do Evropského parlamentu za koalici STAČILO! Milan Krajča se v úvodu věnoval ekonomickému rozvoji Číny. »Čínská lidová republika je druhou největší ekonomikou světa s dlouhodobým hospodářským růstem. Podle přepočtu HDP podle parity kupní síly již dokonce vévodí světovému žebříčku. V uplynulém roce čínská ekonomika vzrostla v roce 2023 o 5,2 %, což bylo v souladu s cíli stanovenými tamní vládou. V minulém roce došlo v této zemi k takřka šestiprocentnímu reálnému nárůstu disponibilních příjmů a poklesla i tamní i tak ne příliš vysoká nezaměstnanost. Čína se navíc dokázala vyhnout inflaci, která zasáhla většinu světa, spotřebitelské ceny meziročně vzrostly ani ne o půl procenta. To vše se děje navzdory slabé zahraniční poptávce, která díky trvající kapitalistické krizi poprvé od roku 2016 meziročně poklesla,« vypočítával Krajča.

Svůj příspěvek ukončil shrnutím zkušeností z pobytů v Číně a optimisticky se vyjádřil k budoucnosti: »Věřím, že se podaří změnit situaci v ČR, abychom z toho čínského zázraku i my něco měli nejen jako inspiraci, ale i ve skutečnosti – navzdory všem těm, kteří se tu spolupráci snaží poškodit!«

Yvona Legierská

Ekonomka a bývalá náměstkyně ministra financí Yvona Legierská připomněla, že značný problém pro obchodování s Čínou je doprava, kterou nejprve narušila pandemie a potom ozbrojený konflikt na Ukrajině. »Potřebujeme mír, protože obchod znamená zvyšování životní úrovně lidí, spokojenosti,« řekla Legierská a dále zmínila některé aktivity Česko – čínské asociace.

Petr Hannig

Petr Hannig, předseda Rozumných a kandidát do Evropského parlamentu za Alianci za nezávislost ČR, doplnil, že Čína není pouze stabilizátorem nejen hospodářství a cen, ale také stabilizátorem světového míru: »Existuje mnoho horkých hlav, ale Čína je zárukou toho, že nenastane jaderné inferno.«

David Tygr Ploc

Předseda strany DOMOV David Tygr Ploc se pozastavil nad tím, »jak je možné nerespektovat tak velkého silného ekonomického tygra, jakým Čína bezesporu je.« Osud EU je podle něj dvojí: buď dojde k reformě, ale spíše bude tvrdší – konec. »A to je velká šance pro spolupráci s Čínou, ta přátelská nabídka z její strany zde je,« řekl Ploc.

Petr Gawlas

Místopředseda ČSSD Petr Gawlas zmínil i jinou úspěšnou čínsko-českou spolupráci – záchranu fotbalové Slavie.

Jana Volfová

Statutární místopředsedkyně ČSSD Jana Volfová kulatý kůl ukončila vzkazem do Číny: »U nás lidé vstupují na rozdíl od Číny do politiky z důvodu zabezpečení sebe a svých rodin. Vydržte proto ty naše ‚tchajvance‘. Pochopte, že oni jsou pomíjející, ale Čína je věčná.«

(zmk)

FOTO – iportaL24.cz/Marcela Špičková

Související články

2 KOMENTÁŘŮ

  1. Kdyby vláda zastávala politiku vsech azimutů a neposlouchala slepě Američany, byli bychom jako stat finančně také někde jinde.

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy