Home Rozhovory Jana Vernerová: Není pochyb, že hospicová péče má smysl. Hluboký smysl

Jana Vernerová: Není pochyb, že hospicová péče má smysl. Hluboký smysl

Zaujalo mě video na internetu z Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, kde se staví komunitní centrum se sociálními službami, které se má otevírat 16. září. Na dokončení a vybavení Centra Péče Čerčany chybí 2,5 milionu korun… Nejen o tom je rozhovor pro iportaL24.cz s vedoucí fundraisingu a manažerkou komunikace TŘI, z.ú. a jednatelkou Dobrověc, s.r.o Janou Vernerovou.

Určitě nejsem sám, koho zlobí, když kolem sebe vidí různé věci, na které peníze jsou a vy se musíte »doprošovat« v podstatě o pár drobných. Jak je možné, že pro vás nejsou peníze a musí se pořádat sbírka?

Je to komplikovanější, než se na první pohled zdá. Na realizaci Centra Péče Čerčany nám byla v roce 2020 schválená dotace ve výši 14,25 milionu korun z EU a ministerstva pro místní rozvoj, která nám bude vyplacená po spuštění provozu a řádném vyúčtování nákladů v prvním kvartálu 2023. Mezitím, než jsme se dostali k samotné realizaci stavby, proběhlo několik pandemických vln, nastoupila energetická krize a vypukla válka…

To zamávalo nejen s cenami surovin, materiálu a služeb, ale také s dárcovstvím obecně. Z původního rozpočtu projektu ve výši 19 milionů jsme se během chvíle dostali na 22. Zároveň jsme od začátku roku sesbírali rekordní množství zamítnutých žádostí o podporu ze strany našich pravidelných podporovatelů, korporátů a nadací. Tyto dotace jsou nenárokové. I oni se potýkají s problémy, šetří, nebo jak často slýcháme, podpořili letos vícero menších projektů. Dofinancování ze státního rozpočtu bohužel není možné. Křížové financování s již schválenou dotací z IROP je vyloučené.

V tuto chvíli financujeme výstavbu prostřednictvím stavebního úvěru a děláme vše pro to, abychom jej umořili co nejrychleji, ideálně po jejím dokončení, resp. s proplacením prostředků ze strany EU a MMR. Zatížit se úvěrem na delší období je velmi vyčerpávající vzhledem k již tak napjatému rozpočtu organizace a potřebě najít každoročně cca osm milionů na její provoz. Proto jsme se rozhodli obrátit se na veřejnost s bláznivým nápadem najít padesát tisíc padesátikorun. Jak se zdá, nic není nemožné a zázraky se dějí, v tuto chvíli nám dárci poslali víc jak 1 300 000 korun. Je to neuvěřitelné. Mohutná vlna solidarity a úžasná zpětná vazba formou vzkazů k darům připojeným nám dává naději a sílu, není pochyb, že naše snažení má smysl. Hluboký smysl.

Z vybrané částky už jsme půlmilion utratili za instalaci požárního a zabezpečovacího systému a nyní budeme nakupovat nábytek a vybavení.

Datum 16. září se blíží – je ještě aktuální, nebo už je posunut?

Je aktuální, jsme optimisti 🙂 .

Dobrá, vraťme se tedy k té sbírce – jak a kde se dá přispět?

Svůj příspěvek mohou dárci posílat převodem na náš transparentní sbírkový účet 530 530 009/2010. Přispět lze i prostřednictvím QR kódu nebo platební brány na našich webových stránkách www.hospic-cercany.cz/mimoradna-vyzva.

Jste vedoucí fundraisingu a manažerka komunikace TŘI, z.ú. a jednatelka Dobrověc, s.r.o. – co to přesně znamená? Tedy myslím, jaké služby nabízejí obě společnosti? Organizace TŘI, z.ú. poskytuje odbornou paliativní a hospicovou péči nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi jejich onemocnění, a to jak v jejich domácím prostředí v regionu 30 km od Čerčan, tak v rámci lůžkového Hospice Dobrého Pastýře.

Ročně doprovodíme přibližně 350 umírajících a několik set jejich blízkých využije naší psychologické a sociální podpory. Kromě hospicové péče poskytujeme také služby sociální. Jedná se o odborné sociální poradenství, odlehčovací službu pobytovou i terénní a pečovatelskou službu. Provozujeme také půjčovnu kompenzačních pomůcek v Benešově a službu asistenčního auta. Právě část našich sociálních služeb a další pobočka půjčovny kompenzačních pomůcek najdou zázemí v Centru Péče Čerčany.

Dobrověc, s.r.o. je dceřinou společností TŘI, z.ú. Impulsem k jejímu zřízení bylo rozhodnutí o přidělení dotace na realizaci Centra Péče Čerčany ze strany IROP. Rozpočet projektu převyšoval dotaci a čekala nás náročná cesta hledání dalších zdrojů. Jednou z možností bylo nastartování podnikatelské činnosti. Proto vznikla Dobrověc a start její podnikatelské činnosti byl doslova raketový. Hned na úvod, koncem roku 2020, posbírala objednávky na téměř 600 kilogramů Dobrého cukroví. Tým fundraisingu se na pečení aktivně podílel, tou dobou platila proticovidová opatření, nemohli jsme pořádat tradiční předvánoční akce a benefice, a tak jsme měsíc pobývali v hospicové kuchyni…

Dceřiná společnost provozuje na přízemí Hospice Dobrého Pastýře DOBRObistro, jehož čistý zisk směřuje ve prospěch Centra Péče Čerčany, jednoduše řečeno, cokoliv v DOBRObistru sníte nebo vypijete, nám ho pomůže dokončit a později provozovat.

Na vašem webu mne zaujala záložka »Pro dobrovolníky« a zejména sekce »Dobrovolnické firemní dny«. Řeknete nám o obojím více informací?

Jsme držitelem platné akreditace dobrovolnického programu udělené ministerstvem vnitra. Naši dobrovolníci jsou oporou nejen pacientům, ale také pečujícímu personálu. Docházejí do Centra denních služeb, nebo dělají společnost pacientům přímo na pokojích, povídají si s nimi, naslouchají jim, čtou, nebo s nimi hrají hry. Pomáhají nám také s realizací komunitních a benefičních akcí. Celkem u nás působí 29 dobrovolníků a budeme rádi, pokud se jejich řady rozšíří. Jsou důležitou součástí týmu. Chodí k nám také firemní dobrovolníci – zaměstnanci větších korporátů i malých společností, kteří pomáhají především v provozu s údržbou objektu, zahrady a podobně právě v rámci firemních dobrovolnických dní.

Zbyšek Kupský

FOTO – archiv Jany Vernerové

PŘIDEJ KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here