Když se dovolená změní v noční můru

Dovolená je čas zaslouženého odpočinku, který si většina lidí pečlivě vybírá a na který se především těší. Bohužel ne vždy to dopadne podle našich představ. Své o tom vědí turisté na řeckém Rhodu, pro něž se dovolená změnila kvůli požáru v katastrofu. Přemýšlet ale musí i turisté, kteří se do dané destinace ještě jen chystají.

»Pokud se jedná o oblast, která je požáry přímo zasažena, pak se jedná o mimořádnou a nevyhnutelnou okolnost, která má významný dopad na poskytování zájezdu. Pokud z tohoto důvodu nezruší zájezd sama cestovní kancelář, pak máte právo od smlouvy o zájezdu odstoupit a pořadatel je povinen vám vrátit všechny uhrazené prostředky,« radí turistům ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

Klienti, které jejich cestovní kancelář či agentura přepravila do nebezpečné části Rhodu poté, co tam vypukl požár, mají nárok na kompenzace. Žádat mohou například o náhradu výdajů spojených s evakuací, za ztracená zavazadla nebo o slevu z ceny zájezdu. ČTK to řekla advokátka Lucie Marelová z advokátní kanceláře Pak & Švehelka. Nárok podle ní vzniká také na odškodnění újmy z narušení dovolené. Pokud CK či agentura těmto závazkům nedostojí, mohou se klienti obrátit na soud, dodala. »V případě, že již požár vypukl a cestovní kancelář i přesto klienty do destinace zasažené požárem dopravila, tak se již nejedná o nepředvídatelnou situaci, které nešlo zabránit, a cestovní kancelář se v takovém případě nemůže zprostit odpovědnosti za škody i nemajetkovou (psychickou) újmu klientů,« uvedla Marelová. Klientům zároveň doporučuje, aby se v tomto případě nebáli požadovat vyšší odškodnění.

Jinak to je v případě, pokud se jedná o oblast, která přímo zasažena není. V takovém případě nelze podle Hekšové odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného, protože mimořádná okolnost musí nastat přímo v místě určení cesty nebo jeho bezprostředním okolí. »I přesto se můžete rozhodnout na zájezd neodjet, pak je ale cestovní kancelář oprávněna vám zaúčtovat odstupné dle ujednání ve smlouvě o zájezdu,« uvedla Hekšová.

Naopak ti, kteří na jih Rhodu odcestovali ještě předtím, než tam začalo hořet, náhradu výdajů spojených s evakuací, ztracenými zavazadly nebo újmy z narušení dovolené požadovat nemohou. Podle Marelové se jedná o zásah takzvané vyšší moci a cestovní kancelář či agentura neměla možnost situaci zabránit.

Těm, které požár zasáhl během již realizované dovolené, by měl pořadatel zájezdu zabezpečit nezbytná opatření pro zajištění jejich bezpečnosti. Ať už se jedná o evakuaci a přesun na jiný vzdálenější hotel nebo o návrat zpět do České republiky. »Taková situace by byla považována za vadu zájezdu, kterou je pořadatel povinen bez odkladu řešit. Mimo to má účastník zájezdu právo také na tzv. pomoc v nesnázích zahrnující např. údaje o zdravotních službách či náhradní cestovní řešení,« vysvětlila Hekšová.

Tito klienti mají podle Marelové rovněž nárok na odpovídající slevu z ceny zájezdu. Ta se počítá na základě délky trvání vady a jejího rozsahu. Upozornila však, že problematika je velmi složitá a svou situaci by proto klienti měli řešit individuálně.

(jad)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy