Kolik u nás berou zdravotní sestry a porodní asistentky

Průměrný měsíční výdělek všeobecných sester a porodních asistentek činil v roce 2022 50 215 korun, konstatuje v úvodu svého článku »Bez covidových odměn se výdělky sester snížily«, zveřejněného v časopise Statistika&My, Nikola Čermáková z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení Českého statistického úřadu.

»Za posledních deset let vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda všeobecných sester a porodních asistentek celkem o 25,7 tisíce Kč. Do roku 2016 k výrazným nárůstům mzdy nedocházelo, meziroční rozdíl činil maximálně 1500 Kč. To se změnilo v roce 2017, kdy došlo ke zvýšení o 12 procenta (absolutně o 3370 Kč). K podobnému nárůstu došlo i v roce 2018 a průměrně o 5515 Kč si všeobecné sestry a porodní asistentky polepšily v roce 2019. Nicméně úplně nejvyšší meziroční nárůst výdělků byl zaznamenán v letech 2020 (o 6552 Kč) a 2021 (o 5779 Kč), kdy probíhala pandemie onemocnění covid-19 a zdravotničtí pracovníci dostali tzv. ‚covidové odměny‘,« rekapituluje vývoj Čermáková a s tím, že po covidové pandemii v roce 2022 se jejich odměňování snížilo v průměru o 2527 Kč na 50 215 Kč, avšak stále bylo přibližně o deset tisíc korun vyšší než v roce 2019.

Průměrné výdělky všeobecných sester a porodních asistentek se podle Čermákové téměř shodují s celkovou průměrnou mzdou zaměstnaných osob s vyšším odborným nebo bakalářským vzděláním, které je v současnosti k získání odborné způsobilosti pro výkon těchto povolání vyžadováno. V porovnání s celkovou zaměstnanou populací bez ohledu na vzdělání dosahovala průměrná mzda všeobecných sester a porodních asistentek 116 %.

Mzdy všeobecných sester a porodních asistentek v Česku (v Kč)

GRAF – ČSÚ/Nikola Čermáková

Statistička také poznamenává, že povolání všeobecné sestry a porodní asistentky je dlouhodobě doménou žen, muži tvoří pouze 2,2 % z celkového počtu zaměstnanců v těchto oborech. »Přesto si i zde vydělávají muži v průměru více než ženy. V roce 2022 dosahoval průměrný hrubý měsíční výdělek mužů 61,2 tis. Kč, zatímco v případě žen to bylo necelých 50 tis. Kč,« dodává.

Sestry v privátním sektoru vydělávají méně

Dále Čermáková rozebírá výdělky sester a porodních asistentek podle specializace i toho, kde působí. »Průměrná mzda všeobecných sester v roce 2022 činila 50 116 Kč a porodní asistentky (pouze ženy) si přišly na 53 518 Kč. Výši jejich mezd ovlivňuje několik faktorů, zejména skutečnost, zda pracují v platové, či mzdové sféře, nebo zda mají nějakou specializaci,« uvádí a připomíná, že do platové sféry spadají všeobecné sestry a porodní asistentky pracující ve zdravotnických zařízeních řízených přímo ministerstvem zdravotnictví (např. fakultní nemocnice) nebo v příspěvkových organizacích krajů, přičemž výše jejich platu je dána platovými tabulkami pro zdravotnické pracovníky. Průměrný plat všeobecných sester v roce 2022 činil 59 650 Kč.

Přestože meziročně došlo ke snížení o 3,6 tis. Kč, za posledních deset let se podle Čermákové jejich plat celkově zvýšil o téměř 31 tis. Kč. Porodní asistentky pak měly v roce 2022 průměrný plat 58 221 Kč a meziročně zaznamenaly pokles o necelé tři tisíce korun.

Soukromá zdravotnická zařízení i ta, jež mají status akciové společnosti a jejich je většinovým vlastníkem je kraj či město, odměňují za práci místo platy mzdami. Zde neplatí tabulky, každé zdravotnické zařízení mzdy určuje samo. »Všeobecné sestry pracující v mzdové sféře si v roce 2022 vydělaly o 16,2 tis. Kč méně než jejich kolegyně v platové sféře. Konkrétně to bylo 43 457 Kč. Meziročně došlo k poklesu o 1571 Kč, což je menší snížení oproti platové sféře,« vypočítává statistička s tím, že od roku 2012 se průměrná mzda všeobecných sester a porodních asistentek zvýšila téměř o 22 tis. Kč.

Průměrné měsíční hrubé mzdy (v Kč)

GRAF – ČSÚ/Nikola Čermáková

Čermáková také uvádí srovnání s úrovní výdělků zaměstnanců s vyšším odborným či bakalářským vzděláním. Zatímco v platové sféře činil plat sester a porodních asistentek 126 % průměrného platu všech zaměstnanců s tímto vzděláním, u sester se mzdou to bylo 85 % průměrné mzdy zaměstnanců s bakalářským či vyšším odborným vzděláním.

Výhodou je specializace

Všeobecné sestry se specializací, kam se řadí například sestry pro intenzivní péči, péči v chirurgických oborech, sestry pro pediatrii nebo staniční sestry, měly podle Čermákové dlouhodobě vyšší průměrný příjem než jejich kolegyně bez specializace. »Za poslední čtyři roky je tento rozdíl více zřejmý a činí přes deset tisíc korun. V roce 2022 činil průměrný výdělek sester bez specializace 46 432 Kč, zatímco sestry se specializací dostávaly o 13 tis. Kč více (59 523 Kč). Úplně nejvyšší rozdíl byl zaznamenán v roce 2021 (o 15,6 tis. Kč). Rozdíly ve výdělcích sester podle specializace lze zaznamenat i mezi mzdovou a platovou sférou. Všeobecné sestry se specializací si v platové sféře vydělaly 64 239 Kč, ve mzdové sféře 53 663 Kč, bez specializace v platové sféře 56 848 Kč a ve mzdové sféře 40 692 Kč,« uvádí Čermáková.

Specializace u porodních asistentek zahrnují například specializace pro intenzivní péči, pro perioperační péči nebo pro práci staniční sestry, vysvětluje statistička. »Od roku 2010 do roku 2016 braly porodní asistentky se specializací maximálně o tisíc korun více než asistentky bez specializace. V posledních šesti letech se tento rozdíl zvětšil. V roce 2022 byl průměrný výdělek porodních asistentek se specializací (58 584 Kč) o 7,5 tis. Kč vyšší než bez specializace (51 118 Kč),« uvádí Čermáková. Rozdíly podle ní panují i podle sféry působení, nejsou ale tak velké jako v případě všeobecných sester – porodní asistentky se specializací pracující v platové sféře si v roce 2022 vydělaly průměrně 61 688 Kč, ve mzdové pak o 7,1 tis. Kč méně. U asistentek bez specializace byl rozdíl podobný. V platové sféře činil jejich výdělek 55 471 Kč, ve mzdové 47 852 Kč.

Výdělky všeobecných sester a porodních asistentek (v Kč)

TABULKA – ČSÚ/Nikola Čermáková

»Závěrem lze konstatovat, že jak všeobecné sestry, tak porodní asistentky pracující za plat vydělávaly v roce 2022 více než jejich kolegyně odměňované mzdou, a to bez ohledu na specializaci. Úplně nejvyšší výdělky měly v roce 2022 všeobecné sestry se specializací pracující za plat a nejnižší všeobecné sestry bez specializace, které oproti nim pobíraly v průměru o 23,5 tis. Kč méně,« uzavírá Čermáková.

(ici)

Související články

Zanechte komentář

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Poslední zprávy